Šta je novo u zakonodavstvu?

Upoznajte se sa novim zakonskim rešenjima koja su ušla u skupštinsku proceduru ili su od skora u primeni

Aktuelne Obuke

Loading ...

ToT – Trening za obuku trenera

Trening za trenere omogućava savladavanje znanja i veština koji će polaznicima omogućiti da obavljaju treninge iz oblasti za koje su kompetentni u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera / predavača, da na taj način "prenesu" svoja znanja i veštine i time doprinesu razvoju najvažnijeg kapitala svake firme - ljudskih resursa. Ovladajte veštinama neophodnim za uspešnog trenera, jer imati znanje i znati ga preneti - nije isto!

Detaljnije

Loading ...

Obuka za medijatore – osnovna obuka

Iskoristite priliku da postane licencirani medijator pre očekivane skore izmene zakona i prijavite učešće na novoj grupi koju realizujemo u periodu od 29.11. do 3.12.2019. Završetkom osnovne obuke ostvarujete direktno pravo na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Licenciranjem stičete novu profesionalnu orijentaciju koja vam omogućava i samostalno delovanje.

Detaljnije

Loading ...

Novi kodeks šifara – Šifarnik zanimanja

Bliži se zakonski rok za izmenu šifara zanimanja u Centralnom registru, a to je 31. decembar. Ukoliko to još niste uradili, ili imate nekih nejasnoća i problema u sprovođenju ovih novina, iskoristite poslednju grupu u ovoj godini - 28. novembra 2019. godine - da saznate šta je novo u šifriranju zanimanja i kako najlakše i najsigurnije da izvršite izmene uz instrukcije vrhunskog stručnjaka.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o javnim nabavkama

Dugo najavljivani NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA je usvojen na sednici Vlade RS 29. septembra 2019. godine i ušao je u skupštinsku proceduru. Zakon predviđa velike izmene u čitavom sistemu javnih nabavki. Pozivamo vas da se na vreme informišete o novinama na našem seminaru kog realizujemo 23.10.2019, a kroz Zakon će vas voditi ekspert za JN i član Radne grupe za izradu Zakona.

Detaljnije

Loading ...

Prevare u javnim nabavkama

Nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije. Svako od tržišnih učesnika ko je spreman na ovu vrstu dogovaranja rizikuje da bude sankcionisan novčano kao i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Sve o mogućim prevarnim radnjama i nepravilnostima u procesu javne nabavke saznajte na našem seminaru od vrhunskih stručnjaka sa ogromnim iskustvom u ovoj oblasti stečenom u DRI i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Detaljnije

Loading ...

PDV Novine u zakonskoj regulativi

Vlada Srbije je na sednici održanoj 16.9.2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV -u koji je poslat u skupštinsku proceduru. Zbog velike aktuelnosti teme, oglašavamo upis na radionicu PDV Novine u zakonskoj regulativi i praktična primena važećih normi i problema koji se pojavljuju u praksi, a realizujemo je 20.11.2019. godine u Novom Sadu.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija