Digitalna Arhiva

Novi softver za digitalizaciju i čuvanje arhive

Aktuelne Obuke

Loading ...

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Na seminaru koji će se održati 27. marta 2018. godine upoznajte se sa najnovijim izmenama propisa iz oblasti poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i sa njihovom primenom na konkretne poresko-pravne situacije.

Detaljnije

Loading ...

Predstojeće izmene carinskih propisa

U proceduri su značajne izmene carinskih propisa. U susret novom Carinskom zakonu, saznajte sve novine koje predviđa, kao i druge aktuelnosti vezane za primenu carinskih propisa: nove tarife za 2018. godinu, izmenama ugovora o slobodnoj trgovini, primeni PEM konvencije i sadržajem Odluke 3/15 na savetovanju kojeg realizujemo 30. marta 2018. godine

Detaljnije

Loading ...

Usvojene nove smernice za procenu rizika – Zakon o SPN i FT

Usvojene su smernice za procenu rizika u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i sprečavanja terorizma koje moraju da se usklade sa Zakonom do 25. marta 2018. godine. Zakon počinje da se primenjuje 1. aprila 2018. godine do kada je neophodno sve novine implementirati u interni sistem i procedure. Sve o tome saznajte na seminaru kojeg realizujemo 20. marta 2018. godine od 16h

Detaljnije

Loading ...

Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju – osnovni i srednji nivo

Počeo je upis nove grupe za osnovni i srednji nivo Excela. Kako bi zaposleni mogli da usklade obuku sa nastavom, časovi su predviđeni za popodnevne sate i realizovaće se 19, 21, 23, 27. i 29. marta 2018. godine od 17,30 do 20,00h. Iskoristite priliku i ovladajte ovim izuzetno moćnim alatom koji će vam mnogo olakšati svakodnevni rad i poslovanje.

Detaljnije

Loading ...

Excel u poslovnim operacijama i odlučivanju – napredni nivo

Počeo je upis nove grupe na specijalizovanu obuku Excel u poslovnim operacijama u odlučivanju – napredni nivo. Nastava se održava u računarskom kabinetu Instituta u Zemunu, 22, 26, 28, 30. marta, 2. i 4. aprila 2018. godine od 17,30 – 20.30 časova (ukupan fond 24 nastavna časa)

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Na radionici koju realizujemo 21. marta 2018. godine upoznajte se sa neophodnim procedurama za usklađivanje kadrovske evidencije zaposlenih sa zakonskim propisima i pripremite se za iznenadnu inspekciju kroz proceduru samoprocene popunjavanjem kontrolnih lista

Detaljnije

Škole profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Institut organizuje.