Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja

NOVO: Normativa, finansijsko e-poslovanje, e-administracija,

e-arhiva, e-pisarnica, e-uprava...

Aktuelne Obuke

Loading ...

Poreska kontrola – najnovije izmene u postupanju poreskih obveznika

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji čije su najnovije izmene i dopune usvojene krajem prošle godine a u primeni su od 1. januara odnosno 1. marta 2019. godine precizno određuje i novine u postupku poreske kontrole. Kako da se ponašate u slučaju poreske kontrole, a u cilju zakonitog postupanja i izbegavanja velikih novčanih kazni (kako da uskladite interna akta, koje evidencije morate da vodite, koje obrasce ste dužni da podnesete i odgovore na mnoga druga pitanja) saznaćete na našoj radionici koju realizujemo 12. februara 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

Pola godine nakon početka obavezujuće primene GDPR, Republika Srbija je usvojila Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" broj 87/2018 od 13. novembra 2018. godine. Na taj način, pred poslovne sisteme je stavljena obaveza da u procesu zaštite podataka o ličnosti ispoštuju kako nacionalno zakonodavstvo tako i evropske regulative. Sve o načinima i praktičnim procedurama za implementaciju ovih obaveza saznajte na našoj obuci koju realizujemo 29. i 30. januara 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja

Prelazak na elektronsko poslovanje podrazumeva velike i složene promene u funkcionisanju svake organizacije. Naša Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja ima za cilj da polaznicima pruži celovitu i sveobuhvatnu informaciju o ovom procesu i mehanizmima njegove realizacije kroz tri nastavna dana (6, 7. i 8. februar 2018. godine).

Detaljnije

Loading ...

Cirkularna ekonomija – novine u zakonodavstvu i evropskoj regulativi

Kakve planove ima EU, kako će se primeniti koncept cirkularne ekonomije u Republici Srbiji, koje su to nove smernice ali i obaveze koje će imati pravni subjekti prema zakonima i strategijama koji se odnose na upravljanje otpadom kao i kako se pripremiti za to, saznajte na seminaru kojeg, u saradnji sa Balkanskim savetom za održivi razvoj i edukaciju, realizujemo 22. decembra 2018. godine.

Detaljnije

Loading ...

Elektronska administracija – dokument, pisarnica, e-uprava, e-arhiva, e-pošta…

NOVO! Ako ste poslovni sekretar, administrativni asistent, referent u arhivi i pisarnici, zatim pravnik, direktor ili menadžer, i ako kroz vaše ruke svakodnevno prolaze najvažnija dokumenta firme a vi odgovarate za njihovu blagovremenu obradu, informišite se kako možete svoj posao da ubrzate, smanjite mogućnost greške i povećate njegovu bezbednost. Naučite kako da administrativne poslove "prevedete" u elektronski oblik.

Detaljnije

Loading ...

Finansijsko elektronsko poslovanje – Elektronske fakture

Zbog jako velikog interesovanja i prelivanja prve grupe, oglašavamo NOVI TERMIN! Kako se praktično prelazi na e-fakturisanje, koji su modeli poslovanja i kako se može integrisati sa postojećim računovodstvenim softverima? Koje su prednosti elektronskog poslovanja u finansijama i računovodstvu? Kako naše zakonodavstvo reguliše elektronsko poslovanje u oblasti finansija i računovodstva a šta donosi pravna regulativa EU? Odgovore na ova pitanja saznajte 27.decembra 2018. godine.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija