Akreditovane obuke Instituta - upis u predroku

U toku je upis na specijalizovane programe profesionalnog usavršavanja koji su akreditovani od strane resornih ministarstava - Ministarstva prosvete i Ministarstva pravde.

 

Aktuelne Obuke

Loading ...

Zakon o elektronskoj trgovini

Skupština Srbije je 22. jula usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o e-trgovini, kojim se elektronska trgovina dodatno usklađuje sa zahtevima evropske direktive. Otklonjene su nepreciznosti i nejasnoće, što treba da doprinese ukupnom razvoju digitalne ekonomije i informaiconog društva. Sve o primeni Zakona o e-trgovini i novinama koje je uveo Zakon o izmenama i dopunama ovog zakona, saznajte na seminaru kog realizujemo 12.9.2019.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR

Nakon osam meseci odlaganja, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti konačno ulazi u punu primenu - 21. avgusta 2019. godine. Na seminaru kog realizujemo 22. i 23. avgusta, osim detaljne komparativne analize nacionalnog zakona i GDPR, dobićete više od 40 gotovih dokumenata koji će vam omogućiti direktnu implementaciju zakonskih rešenja i procedura u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa evropskom direktivom.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Odgovore na ova i druga goruća pitanja koja i danas izazivaju najviše nedoumica, saznaćete na radionici koju realizujemo u novim terminima: 23. avgusta (Sremski Karlovci) i 30. avgusta (Beograd) i 20. septembar (Beograd), uz instrukcije inspektorke rada u Inspektoratu za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja – novi termini i lokacije

Novi termini za Beograd i Sremske Karlovce.
Praktične i konkretne instrukcije za šifriranje radnih mesta u Centralnom registru, u skladu sa primenom novog Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, dobićete od Bojane Potežice, vrhunskog stručnjaka za oblast prava i radnih odnosa.

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca – Nove smernice i tipologije Vlade Srbije

Nove smernice za statističko izveštavanje su usvojene u maju ove godine, a objavljene su i nove Tipologije modela ponašanja. O ovim novinama, inoviranim uputnicima nadzornih organa, načinu odgovora, novim preporukama, kao i o načinima rešavanja problema i nedoumica u primeni zakona i pravilnika, saznajte na radionici koju realizujemo 8. avgusta, uz instrukcije eksperata za sprečavanje pranja novca.

Detaljnije

Loading ...

Podzakonska akta Carinskog zakona – u primeni od juna 2019.

U junu 2019. godine stupilo je na snagu nekoliko vrlo značajnih podzakonskih akata Carinskog zakona koji je donet u decembru prošle godine. Sve o primeni ovih pravila kao i aktuelnosti u oblasti preferencijalnog porekla robe, prezentovaće eksperti Ministarstva finansija - Sektora za carinski sistem i carinsku politiku na seminaru kog realizujemo 5.9.2019. godine.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija