Institut za ekonomsku diplomatiju

Sinonim za informaciju koja donosi vrednost.

 

Aktuelne Obuke

Loading ...

Cirkularna ekonomija – novine u zakonodavstvu i evropskoj regulativi

Kakve planove ima EU, kako će se primeniti koncept cirkularne ekonomije u Republici Srbiji, koje su to nove smernice ali i obaveze koje će imati pravni subjekti prema zakonima i strategijama koji se odnose na upravljanje otpadom kao i kako se pripremiti za to, saznajte na seminaru kojeg, u saradnji sa Balkanskim savetom za održivi razvoj i edukaciju, realizujemo 22. decembra 2018. godine.

Detaljnije

Loading ...

Elektronska administracija – dokument, pisarnica, e-uprava, e-arhiva, e-pošta…

NOVO! Ako ste poslovni sekretar, administrativni asistent, referent u arhivi i pisarnici, zatim pravnik, direktor ili menadžer, i ako kroz vaše ruke svakodnevno prolaze najvažnija dokumenta firme a vi odgovarate za njihovu blagovremenu obradu, informišite se kako možete svoj posao da ubrzate, smanjite mogućnost greške i povećate njegovu bezbednost. Naučite kako da administrativne poslove "prevedete" u elektronski oblik.

Detaljnije

Loading ...

Finansijsko elektronsko poslovanje – Elektronske fakture

Koje su prednosti elektronskog poslovanja u finansijama i računovodstvu? Kako naše zakonodavstvo reguliše elektronsko poslovanje u oblasti finansija i računovodstva (Zakon o računovodstvu, Zakon o privrednim društvima) a šta donosi pravna regulativa EU? Kako se praktično prelazi na e-fakturisanje, koji su modeli poslovanja i kako se može integrisati sa postojećim računovodstvenim softverima? Odgovore na ova pitanja saznajte na našem seminaru kojeg realizujemo 18.decembra 2018. godine.

Detaljnije

Loading ...

Uspešno završene akreditovane obuke – svečano uručene Potvrde prvoj generaciji polaznika

Nakon dva meseca intenzivnog rada, prve generacije polaznika uspešno su završile obuku na akreditovanim programima "Javne nabavke u praksi" i "Savremeni koncept i praksa upravljanja ljudskim resursima" (Rešenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).

Detaljnije

Loading ...

Škola javnih nabavki

Ponovo pokrećemo Školu javnih nabavki! Jedanaesta generacija polaznika će imati priliku da kroz naš jedinstveni program ovlada sistemom javnih nabavki, odnosno njegovim stvarnim i praktičnim funkcionisanjem, i da se ujedno pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Ukoliko prijavu izvršite do kraja decembra ove godine, naš tradicionalni Novogodišnji popust (čak 40%) će vam omogućiti da obuku završite uz znatno smanjene troškove.

Detaljnije

Loading ...

Medijacija – brže, korisnije, jednostavnije i mirno rešavanje sporova

Ako stranke pred sudovima u Srbiji do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, biće oslobođeni plaćanja svih sudskih taksi. Ovo je novina koju donosi Nacrt predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je već ušao u skupštinsku proceduru. O ovoj i drugim brojnim prednostima koje nosi medijacija kao način rešavanja sporova, saznajte sve na našem seminaru kojeg realizujemo 17. decembra 2018. godine

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija