Institut za
ekonomsku diplomatiju

Institut za ekonomsku diplomatiju je akreditovana inovaciona organizacija usmerena na difuziju znanja iz različitih oblasti putem sistema profesionalne edukacije.

Aktuelne Obuke

Loading ...

Obuka službenika za javne nabavke – priprema za polaganje ispita

Iskoristite priliku da se, po do sada najpovoljnijoj ceni, obučite za polaganje ispita za sticanje licence za službenika za javne nabavke pre donošenja novog zakona. Uz eksperte Uprave za javne nabavke, kroz dvodnevni intenzivan rad (15 nastavnih časova) pripremite se za polaganje stručnog ispita,

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o obrazovanju

Upoznajte se sa svim novinama koje donosi usvojeni Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja, kao i sa načinom usaglašavanja akata i pravnih dokumenata sa novim zakonskim odredbama kroz praktičan prikaz i rad na modelima pravnih akata, na radionici koju organizujemo 8. decembra 2017. godine.

Detaljnije

Loading ...

Finansijski izveštaj – priprema i izrada

Ovladajte tehnikama i procedurama potrebnim za izradu finansijskog izveštaja - vanrednog i redovnog godišnjeg (završnog) finansijskog izveštaja, kroz praktične vežbe i stvarnu izradu ovog dokumenta, na radionici koju realizujemo 30. novembra 2017. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Nacrt novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je usvojen u Vladi Republike Srbije i trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri. O svim novinama koje predviđa informišite se na obuci koju realizujemo 1. decembra 2017. godine.

Detaljnije

Loading ...

Godišnji i trogodišnji program poslovanja za JP i JKP za 2018. godinu

Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće dužno je da donese godišnji program poslovanja i dostavi ga Vladi, nadležnom organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave. Na seminaru kojeg realizujemo 27. novembra 2017. godine čućete sve o smernicama za izradu godišnjih i trogodišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, izradi i dostavljanju tromesečnih izveštaja i godišnje analize o poslovanju JKP i JP i o planiranju i kontroli zarada i ostalih primanja.

Detaljnije

Loading ...

Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija u javnom sektoru

Finansijsko upravljanje i interna revizija utiču na sve aspekte organizacije u javnom sektoru. Obaveza svih nivoa korisnika javnih sredstava je da poslove obavljaju zakonito, poštujući principe ekonomičnosti, efektivnosti, efikasnosti i javnosti. Kako da ostvarite ove ciljeve saznajte na radionici koju organizujemo 25.11.2017. godine.

Detaljnije

Škole profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija

Prijavite se na naš newsletter

Obavešavamo o seminarima i događajima koje Institut organizuje.