Akreditovane obuke za medijatora

Završetkom obuke stičete pravo na upis u Registar medijatora Ministarstva pravde, čime ćete ostvariti potpuno novu profesionalnu orijentaciju

 

Aktuelne Obuke

Loading ...

Izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika – Matrica rizika klijenta

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma donosi obavezu izrade internog akta o proceni rizika na nivou obveznika. Ovladajte metodologijom izrade, obrade podataka i vođenja neophodnih evidencija, naučite kako da izradite matricu rizika i pripremite se za kontrolu nadzornih državih organa čiji je zadatak procena da li su rizici države implementirani na pravi način kroz rad obveznika, na seminaru kojeg realizujemo 21. maja 2019. godine

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – napredni nivo

Obučite se za upotrebu Excel-a na naprednom nivou, uz poseban deo obuke koji je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka. Pridružite se menadžerima velikih kompanija koji su savladali upotrebu Excela upravo na našoj obuci (Ikea Srbija, JAT-tehnika, Porsche, Frikom, Agencija za borbu protiv korupcije, Republički PIO fond, Kancelarija zaštitnika građana Srbije, Eurobank, Sport Vision, Elektroprivreda Srbije, i mnogi drugi).

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Nova grupa - isti uslovi - 19. i 20. april 2019. godine! I za ovu grupu važi popust u iznosu od čak 25%. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje elektronskim dokumentima

Šta su doneli novi Zakon o e-dokumentu i Zakon o privrednim društvima? Koje su obaveze privrednih subjekata i koje su novine i elektronski servisi koje država uvodi u 2019. godini a koji će izazvati velike promene u procesu obrade digitalnih dokumenata? Šta je E-kancelarija, E-dokument, E-pisarnica, E-arhiva, E-faktura, E-uprava, zvanična e-mail adres i kako se njima upravlja saznajte na seminaru kojeg realizujemo 24. aprila 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Škola upavljanja ljudskim resursima

Oglašavamo peti nastavni ciklus Škole upravljanja ljudskim resursima. Priključite se novoj grupi, i kroz 36 nastavnih časova (+24 časa samostalnog rada), savladajte savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima, upoznajte se sa najnovijim trendovima u njegovoj praktičnoj primeni i postanite stručnjak za upravljanje ljudskim resursima.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja – praktična primena jedinstvenog kodeksa za evidencije u oblasti rada

Na vaš zahtev, NOVA GRUPA 30. maja 2019!

Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/18). Ukoliko ste propustili priliku, pridružite nam se u novom terminu, kako biste dobili instrukcije za praktičnu primenu novog šifarnika.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija