Budimo solidarni – pomozimo jedni drugima i pobedimo zajedno

U uslovima borbe protiv coronavirusa i vanrednog stanja, pružamo besplatnu savetodavnu pomoć za oblasti javnih nabavki, radno-pravnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu, elektronskog kancelarijskog poslovanja i IT bezbednosti.

Obratite nam se - pomoći ćemo!

Aktuelne Obuke

Loading ...

Škola javnih nabavki u skladu sa novim ZJN

U skladu sa usvajanjem novog Zakona o javnim nabavkama u decembru prošle godine, i skorog početka njegove pune primene (od jula 2020), oglašavamo upis nove generacije polaznika Škole javnih nabavki. Četrnaesta generacija polaznika će imati priliku da kroz naš jedinstveni program od 36 nastavnih časova, ovlada sistemom javnih nabavki, odnosno njegovim stvarnim i praktičnim funkcionisanjem, "od A do Š" i da se ujedno pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki – novi Zakon o javnim nabavkama

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 13. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost i ZZPL – inspekcijski nadzor i kontrolne liste

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 20. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 8. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Obaveštavamo zainteresovane da, ukoliko ne bude uslova za realizaciju seminara u predviđenom terminu zbog vanrednog stanja i nastale epidemiološke situacije, Institut će nastavu realizovati preko web patforme (webinar) ili će se odrediti novi termin. Pratićemo situaciju i o svemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 15. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija