"Učenje bez razmišljanja je prazno, a razmišljanje bez učenja je opasno"

Lao Ce

 

Aktuelne Obuke

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice, ponovo realizujemo ovu radionicu u redovnom prolećnom terminu. Uz instrukcije vezane za zakonodavna rešenja, dobićete gotove modele akata i dokumenata, koji su usklađeni sa čak 8 zakona i njihovim podzakonskim aktima, a koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu (preko 20).

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuje oblast rada. Često je teško snaći se u velikom broju propisa, te je cilj seminara da se poslodavci i drugi zainteresovani upoznaju sa pozitivnim propisima kao i praksom inspekcije rada, koja ove propise primenjuje. Kroz ovu mrežu propisa vodi vas ekspert Inspektorata za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o arhivskoj gradji i kancelarijsko poslovanje

USVOJEN NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI 24. januara 2020. godine. Istovremeno, dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje su dobile konačnu formu, i očekuje se i njihovo usvajanje. Ponovo realizujemo seminar na ovu temu, na vaš zahtev, u Beogradu, 10. aprila 2020. godine sa ekspertom Agencije za privredne registre.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

Kroz 24 nastavna časa intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za korišćenje svih naprednih funkcija ovog izuzetno moćnog poslovnog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima koji su već prošli ovu obuku kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Trening za trenere – specijalizovana obuka

Ako ste licencirani medijator, i želite da se usavršite i "zaradite" neophodnih 10 bodova za produženje licence - pridružite nam se. Ako niste medijator ali se bavite razvojem pojedinaca i timova u svojoj kompaniji, ili držite treninge i obuke - pridružite nam se. Steknite neophodne veštine za vođenje kvalitetnog i uspešnog treninga. Postanite uspešan trener.

Detaljnije

Loading ...

Vrednovanje uspešnosti državnih službenika

U skladu sa Uredbom koju je Vlada Srbije donela u januaru prošle godine, u toku je proces ocenjivanja uspešnosti državnih službenika. Ocenjivanje sprovode neposredni rukovodioci, a konačnu ocenu donosi pomoćnik ministra i državni sekretar na osnovu predloga neposrednih rukovodilaca. Kako da sprovedete ovaj vrlo složen proces i da pripremite izveštaj, naučite od eksperta Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS na radionici koju realizujemo 18.3.2020. godine.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija