Akreditovane obuke za medijatora

Završetkom obuke stičete pravo na upis u Registar medijatora Ministarstva pravde, čime ćete ostvariti potpuno novu profesionalnu orijentaciju

 

Aktuelne Obuke

Loading ...

Šifarnik zanimanja – praktična primena jedinstvenog kodeksa za evidencije u oblasti rada

Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/18). Novi šifarnik je doneo brojne promene, obzirom da je do sada bila na snazi lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu u proteklih 28 godina prevaziđena. Instrukcije za praktičnu primenu novog šifarnika dobićete na našoj radionici koju realizujemo 17. aprila 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko računovodstvo

Kako da svoje računovodstvo sa "pečata i potpisa" prevedete u elektronski oblik? Kako da to sve uskladite sa čitavim setom nacionalnih zakona o evropskih direktiva? Kako da to sve bude bezbedno sa aspekta čuvanja i arhiviranja dokumentacije? O svemu ovome saznaćete na radionici koju realizujemo 11. aprila uz instrukcije vrhunskih stručnjaka za elektronsko poslovanje i IT bezebednost.

Detaljnije

Loading ...

E-uprava u organizacijama javnog sektora

Januara ove godine ušao je u primenu čitav set novih uredbi koje su, u formi podzakonskih akata, usvojene u aprilu prošle godine ("Sl. glasnik RS", broj 27/18), koje određuju konkretne zakonske obaveze u organizacijama i primenu poslovnog koncepta e-uprave. Na seminaru kog organizujemo 29. marta 2019. godine dobićete odgovore i stučne savete koji će vas osposobiti za aktivnu upotrebu svih segmenata e-Uprave.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

INSTRUKCIJE, MIŠLJENJA, GOTOVI MODELI DOKUMENATA... Vođenje ažurne kadrovske evidencije je veoma zahtevno jer podrazumeva usklađivanje sa čak 8 zakona i ogromnim brojem podzakonskih akata. Na našem seminaru, kojeg realizujemo 3. aprila 2019, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada, kao i gotove modele neophodnih dokumenata.

Detaljnije

Loading ...

Mala škola poreske administracije – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Naučite i odmorite se! Mala škola poreske administracije ima za cilj da polaznike upozna sa svim aspektima primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čije su velike izmene stupile na snagu 1.1.2019, odnosno 1.3.2019. godine. U prelepom ambijentu Palićkog jezera sve o ovome saznajte uz instrukcije i mišljenja eksperta Ministarstva finansija, a vannastavno vreme iskoristite za odmor i rekreaciju u gratis SPA centru hotela.

Detaljnije

Loading ...

Specijalizovana obuka za medijatore u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Ako ste licencirani medijator, priključite se našoj specijalizovanoj obuci za posredovanje u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, čime ćete steći potrebna znanja i veštine za mirno rešavanje sporova u ovim oblastima i ispuniti zakonsku obavezu godišnje specijalizacije u cilju produženja licence.

Detaljnije

Akreditovani programi profesionalnog usavršavanja

Škole informatičko-poslovnih veština

Blog Instituta za ekonomsku diplomatiju

Spoljnotrgovinsko poslovanje, međunarodni odnosi, ekonomska diplomatija