IED Blog

Početna   /   IED Blog   /   Konvencija UN o medijaciji – Potpisnik i Republika Srbija

Konvencija UN o medijaciji – Potpisnik i Republika Srbija

Izvor: Ministarstvo pravde RS – Konvencija UN o medijaciji

Srbija je na skupu u Singapuru potpisala “Konvenciju UN o međunarodnim sporazumima o rešavanju sporova medijacijom”, saopštilo je Ministarstvo pravde. U ime Srbije, Konvenciju je potpisao državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić. Ovu Konvenciju, pored Srbije i Singapura, potpisalo 46 država, među kojima su SAD, Kina, Turska, Indija, Kina, Japan, Australija, Indija, Švajcarska, Turska…

Singapurska Konvencija o medijaciji je instrument koji olakšava međunarodnu privrednu saradnju uz medijaciju kao alternativan i efikasan način rešavanja sporova čije je izvršenje moguće u svim državama koje su ratifikovale tu konvenciju. Ima za cilj i promociju medijacije kao, pre svega, efikasnog načina rešavanja sporova, obezbeđujući izvršnost sporazuma koje su stranke zaključile u postupku medijacije.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva pravde, prednosti medijacije potvrđene su u odnosu na parnicu u pogledu uštede troškova, vremena i drugih značajnih resursa, postupak je potpuno prilagođen potrebama strana, a rešenje uvek u njihovim rukama. Ovo je ujedno i razlog zašto se razvoj medijacije posmatra i od strane indeksa Svetske banke radi formiranja rang liste za uslove poslovanja – Doing Business.

U okviru ceremonije potpisivanja Konvencije, organizovana je i Singapurska nedelja medijacije koja okuplja preko 1.500 delegata – visokih državnih zvaničnika, predstavnika UN i drugih organizacija, vodećih medijatora, privrednika, pravnika, predstavnika akademske zajednice.