Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Cirkularna ekonomija – novine u zakonodavstvu i evropskoj regulativi

Detalji

 • Mesto:Nastavna sala Instituta, Zemun (Pregrevica 168)
 • Vreme:22. decembar 2018. godine od 10 do 15,30
 • Predavači:Vesna Nanuševski i Milan Veselinov, eksperti za upravljanje otpadom i cirkularnu ekonomiju
 • Kotizacija:8.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%

Cirkularna ekonomija – novine u zakonodavstvu i evropskoj regulativi

Evropska komisija je proteklih godina donela ambiciozan paket za cirkularnu ekonomiju. Prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju ima za cilj da se vrednost proizvoda, materijala i resursa što više sačuva,  a stvaranje otpada svede na najmanju moguću meru, što predstavlja doprinos održivom razvoju.  Ovaj koncept omogućava efikasno trošenje resursa i korišćenje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Cirkularna ekonomija, takođe,  stvara mogućnost za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao  i za otvaranje novih radnih mesta.

Za sve vrste ambalaže do 2025. godine mora biti uspostavljena obavezna proširena šema odgovornosti proizvođača. Postavljaju se i novi strožiji ciljevi kada su u pitanju posebne vrste otpada i posebni tokovi otpada. Budućim zakonodavstvom mora se pojačati „hijerarhija upravljanja otpadom” i moraju se  preduzeti konkretne mere kojima se ostvaruje koncept cirkularne ekonomije. U procesu pregovora sa EU država će dobiti prelazne rokove za prelazak na cirkularnu ekonomiju, a u cilju pripreme za pregovore, veoma je važna intenzivna saradnja države i privrednih subjekata.

Kakve planove ima EU, kako će se primeniti koncept cirkularne ekonomije u Republici Srbiji, koje su to nove smernice ali i obaveze koje će imati pravni subjekti prema zakonima i strategijama koji se odnose na upravljanje otpadom, kao i kako se pripremiti za to, saznajte na seminaru kojeg realizujemo u saradnji sa Balkanskim savetom za održivi razvoj i edukaciju.

Predavači:

 • Vesna Nanuševski, ekspert za upravljanje otpadom
 • Milan Veselinov, ekspert za cirkularnu ekonomiju

 

Program:

 • Paket cirkularne ekonomije EU-novi ciljevi, eko-dizajn, produžena odgovornost proizvođača, obaveze pravnih subjekata
 • Novi Zakon o upravljanju otpadom
 • Novi Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu
 • Novi Nacionalni plan upravljanja otpadom
 • Novi Plan prevencije stvaranja otpada
 • Nova Strategija upravljanja otpadom

Kompletnu informaciju o programu u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 8.500,00 (+PDV). Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo popust od 5%.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/6558305, 6558306, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs