Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Medijacija u radnim sporovima

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:7. i 8. februar 2020. godine (detalji na stranici)
 • Obuku vode licencirani medijatori i vrhunski stručnjaci za radne odnose i radne sporove:Gordana Ukropina, Marijana Čakić, dr Vukoica Šćekić i Srđa Šćekić
 • Kotizacija:19.800,00 (+PDV)
 • Popusti:Samo u ovom terminu za sve prijave 15%; za fizička lica dodatnih 5%

Medijacija u radnim sporovima

Dr Vukoica Šćekić, Srđa Šćekić, Gordana Ukropina i Marijana Čakić

U cilju unapređenja sistema pravosuđa i bržeg i efikasnijeg rešavanja sporova, Republika Srbija je stavila veliki akcenat na rešavanje sporova posredovanjem, kao brži, efikasniji i jeftiniji put do rešenja. Prateći ovaj društveni interes i stratešku orijentaciju države, i idući u susret velikom broju zahteva licenciranih medijatora u Srbiji, Institut za ekonomsku diplomatiju je, Rešenjem Ministarstva pravde, dobio dozvolu za sprovođenje i  specijalizovane obuke Medijacija u radnim sporovima.

 

O radnim sporovima i medijaciji

U pitanju su sporovi između poslodavaca i zaposlenih koji se tiču mobinga, otkaza ugovora o radu, ugovaranja i isplate minimalne zarade, naknade troškova koji se odnose na ishranu u toku rada, dolazak i odlazak sa rada, isplatu jubilarne nagrade, regresa za korišćenje godišnjeg odmora, izmena kolektivnnih ugovora, štrajka…

Pred srpskim sudovima 2017. vodilo se 74.000 radnih sporova. Radnici su pravdu čekali i po nekoliko godina, a jedan od razloga je i što se tom materijom bavi mali broj sudija. U martu 2019. godine, u Srbiji je prvi put jedan radni spor rešen medijacijom. Pre toga se, pred Osnovnim sudom u Nišu, ovaj spor nalazio dve godine. Već na prvom sastanku sa medijatorom, spor je uspešno okončan – postignut je dogovor između strana u sporu. (izvor: Tanjug)

U cilju što veće primene medijacije kao načina rešavanja sporova, oglašavamo ovu obuku, na kojoj ćete ovladati svim alatima neophodnim za sprovođenje postupka u oblasti radnih odnosa, što će vam omogućiti da se bavite ovom vrstom medijacije koja je jako tražena, i istovremeno ćete ostvariti zakonsku obavezu za produženje svoje licence.

Obuka se sprovodi, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14), sa 10 nastavnih časova, 7. februara 2020. godine od 16 do 20h i 8. februara 2020. godine od 10 do 14,45h.

Predavači

1) Dr Vukoica Šćekić – vrhunski stručnjak za radne odnose sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa i rešavanja radnih sporova na visokim i odgovornim funkcijama kao što su: zamenik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike, izvršni direktor za ljudske resurse i radne odnose u Železari Smederevo i prethodno u U.S.Steel Srbija, angažovan na velikom broju projekata iz oblasti radnih odnosa za više sindikalnih organizacija a danas konsultant za primenu radnog prava i radnih odnosa.

2) Srđa Šćekić, advokat, master na smeru za radno i socijalno pravo

3) Gordana Ukropina, pravnica – licencirani medijator (završena specijalizovana obuka za posrednika u privrednim sporovima); NLP master – trener; preko 20 godina profesionalnog iskustva u različitim kompanijama u privredi.

4) Marijana Čakić, pravnica – licencirani medijator (završene specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova u oblasti bankarstva, usluga, lizinga i osiguranja); ToT Trening za trenere u osnovnoj obuci za posrednike; preko 20 godina profesionalnog iskustva u razlilčitim kompanijama u privredi.

PROGRAM OBUKE

Prvi nastavni dan (5 časova)

1. Medijacija u radnim sporovima

 • Šta je medijacija
 • Bitni principi medijacije
 • Na šta medijator (posrednik) mora ukazati i sa čim mora upoznati stranke pre početka posredovanja u rešavanju konkretnog spora
 • Prednosti medijacije
 • Medijacija, mirenje i arbitraža kao altnernative rešavanju spora pred sudom – prikaz najbitnijih zakonskih odredaba, prednosti i usmerenja
 • Neki pozatelji o dužini trajanja radnih sporova pred sudovima sa konkretnim primerima

2. Pitanja po kojima najčešće dolazi do radnih sporova i sudskih procesa

3. Zakonska regulativa relevantna za oblast radnog odnosa

4. Ekspertska znanja iz oblasti radnih odnosa neophodna za kvalitetnu medijaciju u rešavanju radnih sporova –  analiza pitanja koja su najčešći predmet radnih sporova, a podobna su za posredovanje u rešavanju spora – primeri iz prakse

5. Opšta akta i procedure poslodavca relevantna za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i vođenje disciplinskog postupka

6. Analiza slučajeva iz prakse učesnika, uz predloge mogućih rešenja

Drugi nastavni dan (5 časova)

 • Veštine medijatora – poseban osvrt na potrebne veštine u oblasti radnih sporova
 • Osobine medijatora
 • Specifičnosti postupka medijacije u radnim sporovima
 • Smernice za upravljanje komunikacijom u postupku medijacije.
 • Vežba: Praktična primena stečenih znanja kroz simulaciju kompletnog postupka medijacije –  rad u grupi
 • Pitanja i evaluacija stečenog znanja – pitanja i odgovori, test, ocenjivanje i dodela sertifikata.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

___________________________________________

Iskustva polaznika naših ranijih obuka za medijatore:

“I pored sumnje da nešto može da se nauči za ovako kratko vreme, ova obuka me je uverila u suprotno. Drago mi je da sam bio deo dobre ekipe sa dobrim nastavnicima. Biće mi od velikog značaja za dalji rad”

Velibor Vujošević, načelnik Pravne službe u KBC Zvezdara

“Profesionalno, efikasno, korisno, edukativno, inspirativno i motivaciono. Fenomenalno predavanje i organizacija”

Ljiljana Marković, zamenica direktora Sektora za javne nabavke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

“Za svaku preporuku. Predavači su vrlo predane, nesebično su podelile sa nama svoja znanja i bile beskrajno strpljive. Planiram da ponovo dođem na neki njihov seminar. Veoma sam zadovoljan”

Žaklina Filipović, školski psiholog u OŠ “Duško Radović”

“Sjajni predavači i organizacija seminara. Jako interesantna obuka sa mnogo aktivnog učestvovanja učesnika”  Ivana Lukić, direktorka u “Lučić group”

Utiske sa naše prve Osnovne obuke za medijatore možete pogledati OVDE a album sa fotografijama na našoj Facebook stranici klikom na sledeći LINK .

_________________________________

Kotizacija i benefiti

 • Kotizacija za obuku iznosi 19.800,00 dinara (+PDV).
 • Za prijave i uplate u ovom terminu odobravamo 15% popusta, pa tako kotizacija iznosi svega 16.830,00 dinara (+PDV).
 • Za fizička lica odobravamo dodatni popust od 5% (ukupni popust za fizička lica iznosi 15%, kotizacija 15.840,00 dinara +PDV.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs