Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Medijacija – brže, korisnije, jednostavnije i mirno rešavanje sporova

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:17. decembar 2018. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavači:Marijana Čakić i Gordana Ukropina, licencirani medijatori (dozvola Ministartva pravde RS)
 • Kotizacija:9.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Medijacija – brže, korisnije, jednostavnije i mirno rešavanje sporova

Marijana Čakić i Gordana Ukropina

Novina koju donosi Nacrt predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, a koje je Ministarstvo pravde uputilo Skupštini Srbije na razmatranje sastoji se u tome što, ako stranke pred sudovima u Srbiji do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva, biće oslobođeni plaćanja svih sudskih taksi. U pripremi je i izmena Zakona o posredovanju u rešavanju sporova iz 2014. godine kojim će medijacija kao alternativni način rešavanja sporova dobiti značajno veći prostor, kako u pogledu brojnih olakšica, tako i što će postojati obaveza za neke od sporova da prođu najpre kroz proces medijacije. Usvajanje ovog zakona se očekuje u toku naredne godine.

Medijacija je oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana, uz pomoć neutralne, treće strane – medijatora. To je dobrovoljan proces koji se sprovodi samo ukoliko su se o tome saglasile sve strane učesnice u sporu. Postupak medijacije regulisan je Zakonom o posredovanju u rešavanju sporovav (“Službeni glasnik RS”, br. 55 od 23.maja 2014), ali se vrlo uskoro očekuju značajne izmene koje će medijaciji dati znatno veći prostor i ulogu u rešavanju sporova.

Samo neki najznačajniji razlozi zbog kojih je dobro da izaberete postupak medijacije:

 • Jedini kriterijum za pronalaženje rešenja u postupku medijacije je interes strana koje su u sporu. 
 • Medijacija ima jako visoku stopu uspeha (kreće se između 80 i 85%).
 • Za razliku od sudske parnice u kojoj jedna strana u sporu sigurno gubi, medijacija vodi do win-win situacije u kojoj je postignuto rešenje prihvatljivo za obe strane. Postizanjem rešenja koje zadovoljava obe strane, sigurno izbegavate rizik da vi budete strana koja je izgubila, sprečavate podizanje tužbe čime čuvate ime kompanije i stabilnost poslovanja u budućnosti.
 • Posebna ogromna prednost je finansijske prirode, jer postupak medijacije neuporedivo kraće traje, a naknada koja se isplaćuje medijatoru je daleko manja od finansiranja sudskih troškova i taksi za sudske postupke koji često traju jako dugo (i po više godina). Naime, na osnovu Godišnjih izveštaja o radu medijatora, zaključuje se da je u najvećem broju postupaka vreme trajanja postupka medijacije kraće od mesec dana (65,1 procenat). U 29,5 odsto slučajeva vreme trajanja postupaka je od jednog do tri meseca, dok u izuzetno malom broju postupaka, (5,4 odsto), postupak traje duže od tri meseca, što je prema oceni stručnjaka, svakako značajno kraće nego u slučaju “klasičnog” postupka pred sudovima.

 

Cilj seminara:

Upoznavanje slušalaca sa zakonskom i praktičnom stranom medijacije, uvid u prednosti medijacije, prezentovanje načina za rešenje sporova sa potrošačem, korisnikom usluge, zaposlenima ili pravnim licem, bez suda, uz posredstvo treće, neutralne strane, na efikasniji, ekonomičniji i poverljiv način.

 

Kome je seminar namenjen?

 • Menadžerima svih nivoa
 • Sektoru ljudskih resursa
 • Pravnom sektoru i pravnim zastupnicima
 • Odeljenjima za odnose sa klijentima
 • Odeljenjima koja se bave rizikom u poslovanju u bankarstvu, lizingu i osiguranju
 • Odeljenjima za korporativno poslovanje
 • Zaposlenima koji imaju spor sa kompanijom
 • Svima ostalima koji su povezani sa sudskim postupcima

 

Predavači / treneri:

Kroz ovu obuku vodiće vas licencirani medijatori (dozvola Mininstarstva pravde RS), iskusni treneri u oblasti medijacije sa dugogodišnjim predavačkim i trenerskim iskustvom, Marijana Čakić (specijalizovani medijator u oblasti bankarstva, lizinga i osigurnanja) i Gordana Ukropina.

 

Teme seminara:

1) Pojam medijacije

2) Principi medijacije

3) Pravni okvir medijacije

 • Zakon o posredovanju u rešavanju sporova (“Sl. glasnik RS” 55/2014)
 • Etički kodeks posrednika (“Sl. glasnik RS” 146/20144)
 • Pravilnik o tarifi o nagradama i naknadama u postupku posredovanja (“Sl. glasnik RS” 35/2015)
 • EU direktiva 2008/52/EZ i uporedno pravo

4) Prednosti medijacije u odnosu na sudski postupak

5) Postupak medijacije – faze od predloga za pokretanje medijacije do okončanja postupka

6) Uspešno okončanje medijacije – Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja

7) Praktične vežbe i primeri iz prakse

 

Kotizacija iznosi 9.500,00 (+ PDV).

Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana, odobravamo popust od 5%. Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta (popusti se sabiraju pa tako kotizacija po učesniku, u slučaju zadovoljenja oba kriterijuma, iznosi svega 8.075,00 dinara + PDV).

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs