Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:2. februar 2018. godine od 10 časova
 • Predavači :Jelena Pantelić, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Milunka Milanović, ekspert za AML i konsultant OEBS-a
 • Kotizacija:12.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za uplate u roku od 2 dana - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%
 • Dodatni popust:Za učesnike naših dosadašnjih radionica iz ove oblasti odobrava se dodatnih 5% popusta

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Jelena Pantelić i Milunka Milanović

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma usvojen je 14. decembra 2017. godine a njegova primena je počinje 1. aprila 2018. godine. Do tada, obveznici moraju da izmene interna rešenja, procedure, primene nova zakonska rešenja i uspostave takav interni sistem koji će omogućiti implementaciju svih novina.

Obuka ima za cilj da kroz interaktivan odnos sa polaznicima odgovori na primenu novih zakonskih rešenja i da odgovor na pitanja kako u praksi primeniti novine koje Zakon donosi. Obuka će odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Šta donosi novi Zakon
 • Koja lica su u obavezi da primenjuju propise
 • Koja su nova interna akta
 • Proširenje liste funkcionera
 • Novi visokorizični klijenti
 • Gde se menja kaznena politika

Ciljna grupa: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko-dilerska društva, menjačnice, agenti za promet nekretnina, faktoring kuće, računovođe, revizori, advokati, platne institucije, institucije elektronskog novca, notari, lica koja se bave trgovinom virtuelnim valutama i svi drugi koji ostvaruju neposredan kontakt sa klijentom (poslovne aktivnosti).

Predavači su:

 • Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a, zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Milunka Milanović, ekspert za AML i konsultant OEBS-a

 

PROGRAM RADIONICE

 • Osnovni pojmovi
 • Ko su obveznici
 • Poglavlja
 • Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
 • Visokorizični klijenti
 • Procena rizika
 • Kombinacija rizika
 • Analiza rizika
 • Poslovni odnos bez fizičkog prisustva stranke
 • Korespodentski odnosi
 • Domaći/strani funkcioner
 • Interna akta – promene u procedurama i dokumentaciji
 • Kaznena politika

 

Kotizacija za radionicu iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje). Za dva i više učesnika odobravamo 10% popusta; Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta. Za učesnike naših dosadašnjih radionica iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

 

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Olivera Žižović

011/3077612, 3077613, 063/317126

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs