Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Poslovni Excel srednji nivo

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:2. i 3. oktobar 2019. godine od 9 do 16,00 časova
 • Kotizacija sa popustom:13.050,00 (+PDV) - za oba nastavna dana

Poslovni Excel srednji nivo

PRAKTIČNE VEŽBE I ZADACI KOJE ĆE VAS OSPOSOBITI ZA POTPUNO SAMOSTALNO KORIŠĆENJE OVOG IZUZETNO MOĆNOG ALATA

Krećemo od osnova i stižemo do složenog srednjeg nivoa

Škola informatičko-poslovnih veština Instituta za ekonomsku dipilomatiju vas poziva na obuku: Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo – u 14 nastavnih časova! Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

O obuci

Obuka “Poslovni Excel – osnovni nivo i srednji nivo” polazi od osnovnog nivoa što će Vam omogućiti da znanje koje već imate u korišćenju Excel-a sistematizujete, odnosno da ovladate osnovama Excel-a ukoliko nemate nikakvo predznanje. Na ovako formiranu osnovu, nastavlja se srednji nivo (kome je posvećen veći deo obuke).

Excel je izuzetno moćan alat u analitičkim procesima čiji se rezultati mogu upotrebiti za donošenje vrlo značajnih poslovnih odluka.

Poseban deo obuke “Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo” je posvećen upotrebi Excel-a u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije kao što su: kako da izvršim pregled prodaje proizvoda po raznim zadatim parametrima, koliko je učešće pojedinih brendova, u kojoj meri je nešto zastupljeno količinski a koliko vrednosno, koliku smo prodaju realizovali u odnosu na planiranu, ako se nastavi ovakav trend, koliko ćemo u narednom periodu ostvariti a koliko ako ga povećamo, kako da iz velike baze zaposlenih izdvojim podatke o godišnjim odnorima, zaradama, zaposlenima iz određenog grada ili opštine, određene uzrasne kategorije i sl.

Teorijski deo obuke “Excel osnovni srednji nivo” ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi bili u mogućnosti da, nakon završenog kursa, samostalno reše situacije na koje mogu da naiđu, a koje programom obuke nisu bile obuhvaćene.

Obuka se održava u nastavnoj sali Instituta u maloj grupi polaznika (najviše 10).

Za sve učesnike obuke Excel – osnovni i srednji nivo biće otvoren poseban e-mail nalog za konsultacije tokom i nakon kursa.

Predavač

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 4 godine predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog poslovnog alata.

 

SADRŽAJ OBUKE

Osnovni nivo

 1. Upoznavanje sa Excel radnim okruženjem – kretanje kroz redove, kolone, ćelije; umetanje, brisanje, izmena dizajna redova i kolona
 2. Upoznavanje sa glavnim menijem – razumevanje logike rasporeda opcija File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review i View menija; Manipulacija radnih sveski – files i radnih listova – sheets);
 3. Formatiranje ćelija – vizuelno: granice, boje, orijentacija teksta; promena tipa podataka u ćeliji – number, currency, text
 4. Upoznavanje i rad sa formulama i funkcijama – Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija; Osnovne funkcije – Sum, Average, Count, Max, Min
 5. Sortiranje i filtriranje – Pravilno postavljanje i korišćenje filtera; Sortiranje podataka u tabeli; Color i number filter opcija
 6. Rad sa grafikonima i grafičkim elementima – Odabir odgovarajućeg grafikona, Umetanje grafikona, Manipulacija grafičkih elemenata
 7. Priprema dokumenata za štampu i unos u Word dokument – Podešavanje stranice (Page Layout skup funkcija); Podešavanja opcija štampanja; Opcije direktnog unosa excel tabela u word

Srednji nivo

 1. Pivot tabele
 2. Slajseri u pivot tabelama
 3. Kreiranje izveštaja
 4. Funkcije (vlookup, sumifs, subtotal, if, getpivotdata, mid, len, find, date, weeknum, weekdate…)
 5. Skraćenice (shortcuts)
 6. Grafikoni (charts)
 7. Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada
 8. Trikovi (Tips & Tricks)

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE)

 

VREME ODRŽAVANJA:

2. i 3. oktobar 2019. godine od 9 do 16,00 časova.

 

Kotizacija iznosi 17.400,00. Popust u iznosu od čak 25% važi i za ovu grupu, pa tako kotizacija iznosi svega 13.050,00 dinara (+PDV) što omoguava da uštedite čak 4.350 dinara. Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 5% popusta.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs