Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa

Detalji

 • Mesto i vreme održavanja:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168), 15. maj 2020. od 10 do 16h
 • Predavač:Ekspert Inspektorata za rad RS (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:9.500 (+PDV); informacija o popustima na stranici

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa

Ekspert Inspektorata za rad RS

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI, UGOVOR O DELU, UGOVOR O DOPUNSKOM RADU, UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU/USAVRŠAVANJU, UGOVOR O RADU… I DRUGA PRAVA IZ RADNOG I VAN RADNOG ODNOSA

U oblasti radnog prava vrši se učestalo inoviranje propisa, kako Zakona o radu, tako i drugih propisa kojima se uređuju prava i obaveze u oblasti rada (Zakon o agencijskom zapošljavanju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Zakon o zaštiti uzbunjivača, kao i zakona kojima se uređuju druge oblasti a koji u sebi sadrže odredbe iz oblasti rada, kao što su Zakon o osnovama sistema obrazovanja, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i drugi).

Pored zakona u pravnom sistemu, veoma bitan izvor prava je autonomno pravo – kolektivni ugovori, zaključeni kako za teritoriju, tako i za grane privrede ili društvene delatnosti, a koje imaju jednaku snagu kao i zakoni.

Ponekad je teško snaći se u velikom broju propisa, te je cilj seminara da se poslodavci i drugi zainteresovani upoznaju sa pozitivnim propisima kao i praksom inspekcije rada, koja ove propise primenjuje.

Predavač:

Kroz ova zakonska rešenja vodiće vas inspektorka u Inspektoratu za rad Republike Srbije.

Nastavni program:

1. Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa

 • Ugovor o radu (vrste, ograničenja)
 • Odmori i odsustva, kao pravo iz radnog odnosa
 • Zarade, naknade zarada, kao pravo iz radnog odnosa
 • Otkaz ugovora o radu
 • Socijalno osiguranje
 • Druga  prava po osnovu radnog odnosa

2. Rad van radnog odnosa

 • Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovoro privremenim i povremenim poslovima preko omladinske ili studentske zadruge
 • Ugovor o delu
 • Ugovor o  dopunskom radu
 • Ugovor o stručnom usavršavanju
 • Agencijsko zapošljavanje
 • Drugi oblici rada – stručna praksa

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 9.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću u radu Radionice i osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i koktel posluženje).

Popusti:

 • Za brze uplate – 5%
 • Za dva i više učesnika – 10%

 

Informacije i prijavljivanje

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs