Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Prevare u javnim nabavkama

Detalji

 • Termin 1: Zemun, nastavna sala Instituta:31. oktobar 2019. godine od 10 do 15,30h
 • Termin 2: Kanjiža, hotel Aqua Panon:8. novembar 2019. godine od 10 do 15,30h
 • Predavači::Radulka Urošević i Maja Matić, eksperti za ovu oblast (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Prevare u javnim nabavkama

Radulka Urošević i Maja Matić, eksperti sa ogromnim iskustvom u borbi protiv zloupotreba javnih nabavki, stečenim u Državnoj revizorskoj instituciji, Minsitarstvu finansija i Agenciji za borbu protiv korupucije

Kako da prepoznate i sprečite nepravilnosti i prevare u javnim nabavkama

Prevare u javnim nabavkama: Oblast javnih nabavki je jedna od najrizičnijih kada su zloupotrebe i prevare u pitanju, pre svega zbog značajnog iznosa sredstava koji je potencijalno angažovan i nenamenski i nezakonito utrošen. Počev od 2002. godine, kada je po prvi put regulisana oblast javnih nabavki u Republici Srbiji, Zakon je nebrojeno puta menjan i usavršavan, kako zbog  usaglašavanja domaćih propisa sa direktivama i drugim aktima Evropske unije, tako i zbog problema uočenih u praksi prilikom sprovođenja njegovih odredaba, ali se šeme prevara koje ga prate uvek usavršavaju i inoviraju.

Predavači

 • Radulka Urošević, ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u reviziji javnih nabavki stečenim u Državnoj revizorskoj instituciji.
 • Maja Matić, pravnica sa više od petnaest godina radnog iskustva u oblasti identifikacije i administrativne istrage finansijskih prevara, koje je stekla u Ministarstvu finansija i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Cilj seminara Prevare u javnim nabavkama:

 • Sticanje i proširivanje znanja i veština za prepoznavanje prevara u postupcima javnih nabavki.
 • Nakon seminara polaznici će umeti da:
 • prepoznaju i otkriju aktivnosti i prakse u postupcima javnih nabavki koje mogu dovesti do prevara i zloupotreba
 • razlikuju prevare i zloupotrebe od nezakonitosti u javnim nabavkama
 • uspostave mehanizme za prevenciju i detekciju prevarnih aktivnosti u postupcima javnih nabavki
 • nauče standarde i prakse pri monitoringu i nadzoru procedure javnih nabavki
 • unaprede internu kontrolu postupaka javnih nabavki.

 

Sadržaj seminara Prevare u javnim nabavkama:

 • Rizici od prevare po fazama javnih nabavki – planiranje, sprovođenje postupka, dodela ugovora…
 • Identifikovane prevarne šeme utoku postupka javne nabavke koje vode realizaciji interesa pojedinaca i interesnih grupa na štetu javnog interesa
 • Primeri iz prakse u kojima se manifestuju efekti nezakonito stečenog prihoda od strane pojedinaca na štetu javnih sredstava
 • Mere prevencije i razotkrivanja prevara u javnim nabavkama

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Seminar je namenjen:

 • službenicima koji postupaju u postupcima javnih nabavki
 • poslovima kontrole, inspekcije, revizije
 • zaposlenima u javnom i privatnom sektoru na poslovima javnih nabavki
 • zaposlenima kod naručioca
 • zaposlenima kod ponuđača.

 

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 10.500,00 dinara (+PDV). Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate – dodatnih 5%.

Prijava i dodatne informacije

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs