Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Šifarnik zanimanja – praktična primena jedinstvenog kodeksa za evidencije u oblasti rada

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
  • Vreme:21. jun 2019. godine od 16 do 19 časova
  • Predavač:Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.
  • Kotizacija:8.500 dinara (+PDV)
  • Popust:za dva i više učesnika iz iste organizacije - 10%

Šifarnik zanimanja – praktična primena jedinstvenog kodeksa za evidencije u oblasti rada

UNOS, PRAĆENJE I AŽURIRANJE PODATAKA U CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJJALNOG OSIGURANJA I DRUGE EVIDENCIJE U OBLASTI RADA

Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18). Vlada Republike Srbije donela je ovu Odluku 17. jula prošle godine, a novi Šifarnik zanimanja je ušao u primenu od 2019. godine.

Do usvajanja te Odluke, čiji je sastavni deo i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine, koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u proteklih 28 godina i koje su uslovile nestanak nekih zanimanja i pojavu sasvim novih.

Na radionici koju realizujemo 21. juna 2019. godine, dobićete praktične instrukcije za primenu Šifarnika, praćenje njegove primene i ažuriranje podataka.

 

Predavač je Bojana Potežica, stručnjak za oblast prava i obaveza iz radnog odnosa, miritelj.

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za unos podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

PROGRAM SEMINARA:

  • Sadržina Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada sa posebnim osvrtom na strukturu Šifarnika zanimanja
  • Primena Šifarnika zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
  • Obaveza prijave zaposlenih pre stupanja na rad i usklađivanje podataka sa propisima u vezi sa evidencijama u oblasti rada
  • Primena Šifarnika zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada
  • Praćenje primene i ažuriranje šifarnika.

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 8.500,00 dinara (+PDV).  Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs