Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Smernice za izradu programa poslovanja u JP za 2020.

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:13. novembar 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavači:Eksperti Ministarstva privrede Stanimirka Mijailović i Iva Pegan Karadžole
 • Kotizacija:10000 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Smernice za izradu programa poslovanja u JP za 2020.

EKSPERTI MINISTARSTVA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

Vlada Republika Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koja sadrži nove smernice i koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 74/2019 i stupa na snagu 26.10.2019. godine.

Kome je seminar namenjen:

Seminar je namnjen direktorima, direktorima finansijskih, pravnih i komercijalnih službi u javnim, javnim komunalnim i preduzećima čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna Pokrajina ili jedinice lokalne samouprave kao i načelnicima gradskih i opštinskih uprava, načelnicima za privredu i finansije, načelnicima za stambeno-komunalne poslove, načelnicima javnih službi gradova i opština.

Predavači:

Predavači su eksperti Ministarstva privrede: Stanimirka Mijailović i Iva Pegan Karadžole.

Nastavni program:

I) Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2020. godinu

 • Ograničenja u propisima u skladu sa kojima se vrši planiranje za 2020. godinu
 • Status, pravna forma i delatnost javnog preduzeća
 • Vizija, misija, dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja
 • Organizaciona šema javnog preduzeća

II) Način izrade programa poslovanja – pregled tabela i instrukcije za njihovo popunjavanje (nove smernice)

1) Analiza

 • Analiza poslovanja u 2019. godini – bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, analiza ostvarenih indikatora poslovanja
 • Planiranje i računanje indikatora poslovanja, EBITA, ROA, ROE…
 • Sprovedene aktivnosti za unapređenje korporativnog upravljanja i poslovanja

2) Planiranje

 • Ciljevi javnog preudzeća, analiza tržišta
 • Rizici, mapa rizika i upravljanje rizicima
 • Unapređenje korporativnog upravljanja
 • Planirani bilans stanja, bilans uspeha i tokovi gotovine
 • Cene, subvencije, sredstva za službena putovanja
 • Raspodela dobiti odnosno pokriće gubitka
 • Plan zarada i zapošljavanja
 • Naknade članovima nadzornog odbora i komisije za reviziju
 • Plan zarada i drugih ličnih primanja zaposlenih
 • Ograničenja u propisima u skladu sa kojima se planiraju zaade  za 2020. godinu
 • Na koji način planirati masu zarada u  2020. godini
 • Odgovori na aktuelna pitanja iz prakse
 • Kreditna zaduženost i planiranje povlačenja kredita
 • Plan nabavke dobara, radova i usluga
 • Planiranje kapitalnih investicija, subvencija i cena usluga
 • Sredstva za posebne namene, kriterijumi, visina i način upotrebe

III) Izveštavanje

 • Praćenje realizacije programa poslovanja od strane Osnivača
 • Izrada i dostavljanje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja

 

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Kotizacija i popusti

Kotizacija za radionicu iznosi 10.000,00 dinara (+PDV). Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate – dodatnih 5%.

Prijava i dodatne informacije

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u  “.doc”  formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs