Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Vrednovanje uspešnosti državnih službenika

Detalji

 • Mesto i vreme održavanja:Zemun nastavna sala Instituta (Pregrevica 168), 18. mart 2020. godine od 10 do 15,30
 • Predavač:Ekspert za upravljanje kadrovima Vlade RS, psiholog sa dugogodišnjim stručnim i predavačkim iskustvom u oblasti ocenjivanja rezultata rada, motivacije i zadovoljstva zaposlenih
 • Kotizacija i popusti:11.500,00 (+PDV), detalji o popustima na stranici

Vrednovanje uspešnosti državnih službenika

EKSPERT SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA VLADE RS

Zbog prilične neuspešnosti pretodnog modela ocenjivanja državnih službenika, Vlada Srbije je donela Izmene Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika (“Službeni glasnik RS”, br. 2 od 16. januara 2019, 69 od 27. septembra 2019). Za nekvalitetan rad, državni službenici mogu biti premešteni na drugo radno mesto, s nižom platom, a mogu dobiti i otkaz, ili biti nagrađeni za pozitivnu ocenu, u istom zvanju, za ceo svoj radni vek, sa maksimalno 40% većom platom. Ovo su neke od novina koje donosi Uredba po kojoj se sprovodi vrednovanje radne uspešnosti državnih službenika.

Rad državnih službenika ocenjuje neposredni rukovodilac, dok će konačnu ocenu o vrednosti rada donositi pomoćnik ministra i sekretar ministarstva, i to na predlog neposrednog rukovodioca. Prvi rezultati se obrađuju upravo sada (za prošlu godinu).

Predavač:

Ekspert Službe za upravljanje kadrovima Vlade RSpsiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi tako i u javnoj administraciji. Poseduje značajno trenersko iskustvo u oblasti ocenjivanja rezultata rada, motivacije i zadovoljstva zaposlenih, planiranja i upravljanja karijerom, u oblasti kompetencija za rad i koučinga. 

Cilj radionice i ishodi radionice:

Cilj radionice je unapređenje znanja učesnika o načinu sprovođenja postupka vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika.

Po završetku obuke, polaznici će razumeti svrhu, značaj i benefite vrednovanja radne uspešnosti i u potpunosti ovladati koracima u sprovođenju postupka vrednovanja, naučiti kako se sprovodi postupak i koja je svrha utvrđivanja godišnjih ciljeva rada, ovladati merilima i načinima vrednovanja, kako se priprema izveštaj o vrednovanju za različite kategorije državnih službenika, razumeti važnost i način vošenja završnog razgovora, kada i kako se sprovodi vanredno vrednovanje, ovladati postupkom analize i izveštavanja o rezultatima vrednovanja.

Sadržaj radionice:

 • Osnovni principi i koraci u postupku vrednovanja radne uspešnosti.
 • Postupak utvrđivanja godišnjih cilјeva organizacionih jedinica.
 • Praćenje rada državnih službenika.
 • Merila radne uspešnosti i način njihovog vrednovanja.
 • Priprema izveštaja o vrednovanju radne uspešnosti.
 • Vođenje završnog razgovora o vrednovanju radne uspešnosti.
 • Vanredno vrednovanje radne uspešnosti.
 • Posledice vrednovanja.
 • Analiza i izveštavanje o rezultatima vrednovanja na nivou organa.

(ceo program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija, prijavljivanje i dodatne informacije:

Kotizacija za radionicu iznosi 11.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i posluženje u pauzama.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs