Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Zakon o elektronskoj trgovini

Detalji

 • Mesto:Sremski Karlovci, Ekološki centar
 • Vreme:12. septembar 2019. godine od 10 do 15,30h
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, konsultant IED i ekspert za elektronsko poslovanje
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%

Zakon o elektronskoj trgovini

ZAKONSKI OKVIRI I EVROPSKE DIREKTIVE, PRAKTIČNE INSTRUKCIJE, PRINCIPI, TEMPLEJTI, KORACI I PROCEDURE...

Skupština Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

Zakon o elektronskoj trgovini je doživeo promene koje su potvrđene Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, koji je usvojen u Skupštini Srbije 22. jula 2019. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 52/19). Imajući u vidu ogroman porast elektronske trgovine, Ministarstvo za trgovinu i telekomunikacije prepoznalo je potrebu da se ovaj oblik trgovine detaljnije uredi, pre svega unapređenjem zakonodavnog okvira u ovoj oblasti. Ovaj Zakon detaljnije uređuje elektronsku trgovinu, njene modele, kao i obaveze trgovaca koji na ovaj način posluju u savremenom digitalnom dobu.

Nova regulativa obezbeđuje povoljniju klimu na domaćem tržištu u pogledu postizanja evropskih standarda i suzbijanja sive ekonomije, a na dobrobit građana i privrede. Izmene ovog zakona su deo procesa pravne harmonizacije sa evropskim zakonodavstvom, odnosno sa Direktivom o elektronskoj trgovini. Otklonjene su nepreciznosti i nejasnoće u dosadašnjem tumačenju zakonskih odredaba i uveden je mehanizam uklanjanja nedopuštenih sadržaja na internetu, što sve treba da doprinese i ukupnom razvoju digitalne ekonomije i informaiconog društva.

Cilj seminara

Cilj seminara je, pre svega, sticanje ključnih, komparativnih znanja o opštim odredbama Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije (uključiv i najnovije izmene i dopune tog Zakona) u kontekstu šireg okvira regulativa EU, zakona i regulativa Republike Srbije na koje se ovaj zakon oslanja i bez kojih nije moguća potpuna i kvalitetna primena u praksi. Drugim rečima, polaznici seminara će razumeti i naučiti koje ključne poslovne, pravne i tehnološke procese teba uspostaviti i nadograditi na postojeće sisteme kvaliteta u poslovnim sistemima, da se osigura bezbednost poslovanja e-trgovine i zaštite lični i poslovni podaci i informacije svih učesnika u internet okruženju.

Namena

Seminar je, pre svega, namenjen svim poslovnim sistemima koji posluju / trguju preko interneta, informatičarima i drugima zaposlenim u IT sektoru koji obrađuju lične i poslovne podatke, pravnicima i menadžerima ljudskih resursa koji implementiraju zahteve Zakona o elektronskoj trgovini, kao i pofesionalcima različitih profila koji žele da unaprede znanja iz oblasti zaštite u sistemima e-poslovanja uopšte.

Predavač

Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za elektronsko poslovanje, zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama i digitalnu forenziku, naš dugogodišnji konsultant i predavač (održao više desetina seminara i obuka iz ovih oblasti).

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Zakon o elektronskoj trgovini – okvir

 • Osnovni zahtevi Direktive o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ
 • Zakon o elektronskom potpisu
 • Zakon o elektronskom dokumentu
 • ZZPL i elektronski marketing
 • Zaštita online plaćanja

2. Zakon o elektronskoj trgovini – ključni zahtevi

 • Sloboda pružanja usluga, predmet, primena i ključni pojmovi Zakona
 • Obaveza informisanja elektronnske trgovine, tražena i netražena komercijalna poruka
 • Forma, punovažnost i primenljivost ugovora za e-trgovinu
 • Odgovornost, privremeno i trajno skladištenje podataka, linkovi i obaveštenja

3. Obavezni podaci, dostupnost i trajnost ugovora o elektronskoj trgovini

4. Zaštita sistema elektronske trgovine, primena elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta

5. Nadzor i kaznene odredbe Zakona

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV).

Popusti:

 • Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo još 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta