Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo skoro usvajanje. O svim novinama i značajnim izmenama koje donosi kao i o novim podzakonskim aktima koji su u primeni od decembra prošle godine, saznajte od vrhunskih stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu.

Detaljnije

Loading ...

Usvojen Zakon o javnim nabavkama

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA JE KONAČNO USVOJEN na sednici Skupštine Srbije 23.12.2019. godine. Uz vrhunskog eksperta, člana Radne grupe za izradu Zakona, upoznajte se svim novinama koje donosi dugo očekivani novi Zakon, na seminaru kog realizujemo 12. februara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Zbog velikog interesovanja, seminar posvećen dugo očekivanom novom Zakonu o javnim nabavkama realizujemo i u Kanjiži, za poslovnu zajednicu Severnobačkog i Severnobanatskog regiona. Upoznajte se sa brojnim novinama i velikim izmenama koje donosi novi zakon od vrhunskog eksperta i poznavaoca javnih nabavki 6. februara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Užice, 21. februar 2020. godine: Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Nakon Beograda, Čačka, Novog Sada, Kanjiže i Niša, 21. februara dolazimo u Užice. Iskoristite priliku da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz ove oblasti, od vrhunskog eksperta iz Inspektorata za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

Kurs iz računovodstva

Ovaj kurs iz racunovodstva je u potpunosti usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva (uključiv i najnovije zakonske izmene). Obuhvata obuku za vođenje poslovnih knjiga, pri čemu će se polaznicima prezentovati primeri za knjiženje po klasama, od kase 0 do klase 9. Posebna pažnja biće posvećena Međunarodnim računovodstvenim standardima, sa osvrtom na zahteve standarda i […]

Detaljnije

Loading ...

Računovodstvena primena odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o evidenciji stvarnih vlasnika

Na seminaru kog organizujemo 5.2.2020, saznajte sve o sticanju nove vrste udela i sticanju sopstvenih akcija u uslovima obavezne evidencije stvarnih vlasnika i bilansiranja u poslovnim knjigama, sve u funkciji primene propisa iz oblasti računovodstva, i uz primenu odredbi novousvojenih Zakona o privrednim društvima i Zakona o stvarnom vlasniku.

Detaljnije

Loading ...

Završni račun za pravna lica i preduzetnike

U skladu sa Članom 25. Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici su u obavezi da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju poslovne godine - završni račun. Na radionici koju realizujemo 23. januara 2020. godine, polaznici će se upoznati sa svim obavezama prilikom izrade Završnog računa, sa problemima i nedoumicama na koje mogu da naiđu prilikom izrade istog, kao i na koji način pomenute probleme mogu da rešavaju.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju 6. decembra 2019. godine koji ulazi u primenu od januara, odnosno marta 2020. godine. Zakon predviđa brojne novine u zapošljavanju i radnom statusu iznajmljenih radnika, ali i u poslovanju Agencija. Sve o tome saznajte na seminaru kog realizujemo 26. decembra, od vrhunskog eksperta i člana Radne grupe za izradu Zakona.

Detaljnije

Loading ...

Izrada završnog računa za budžetske korisnike

Cilj radionice koji realizujemo 29. januara 2020. godine je da se polaznici obuče kako da sprovedu pripremne aktivnosti i sastave završne račune koji će sadržati pouzdane podatke o vrednosti imovine, obaveza i kapitala, prihoda i rashoda, primanja i izdataka, kao i tačno utvrđen rezultat poslovanja. Predavač je Radulka Urošević, vrhunski ekspert za budžetski postupak i kontrolu budžeta.

Detaljnije

Loading ...

Podaci o ličnosti u ustanovama obrazovanja – primena ZZPL

Novi termin - Beograd, 28. januar 2020... Ako ste propustili prethodni termin, posetite ovu jedinstvenu specijalizovanu obuku namenjenu isključivo vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima. Saznaćete sve o specifičnostima zaštite podataka o ličnosti u sektoru obrazovanja i dobiti preko 60 gotovih dokumenata, a i ostvariti značajan novogodišnji popust.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

Postanite licencirani medijator. Prijavom do kraja ove godine za učešće na obuci koju realizujemo u periodu od 31.1. do 4.2.2020. ostvarujete pravo na novogodišnji popust. Završetkom osnovne obuke stičete uslov za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

Ukoliko koristite Excel, nadogradnja koju ćete steći na ovom kursu će vam omogućiti povećanje efikasnosti, uštedu vremena i olakšati rad. Iskoristite novogodišnji popust i pridružite se menadžerima velikih kompanija koji su savladali upotrebu Excela upravo na našoj obuci (Ikea Srbija, Porsche, Frikom, Republički PIO fond, Eurobank, Sport Vision, Elektroprivreda Srbije...).

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Iskoristite novogodišnji popust i uštedite čak 4.350 dinara, prijavom do 31. decembra. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Šifriranje zanimanja i rad na portalu CROSO

Zbog velikog interesovanja i blizine zakonskog roka za primenu novih šifara zanimanja, 21. decembra 2019. godine realizujemo još jednu radionicu namenjenu privrednim subjektima Vojvodine, ovog puta u Kanjiži. Osim praktičnih i konkretnih instrukcija za šifriranje radnih mesta dobićete i kompletnu obuku za praktičan rad na Portalu CROSO. sa posebnim osvrtom na novine u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Izmene carinskog zakonodavstva

Koje sve prednosti donosi Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama EAEU i kako da se prilagodite uslovima za trgovinu? Odgovore na ova pitanja kao i sve o novinama u oblasti carinskog zakonodavstva (uredba, predlog zakona, novine za primenu preferencijala...), saznajte od vrhunskih stručnjaka iz nadležnog ministarstva na konferenciji koju realizujemo 24. decembra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba

Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Iskoristite novu priliku, 23. decembra, da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz ove oblasti, uz veliki novogodišnji popust.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o JN i Plan javnih nabavki za 2020.

Plan JN za 2020. godinu izrađuje se po važećem Zakonu o JN, ali će njegovo sprovođenje morati da se uskladi sa odredbama novog Zakona. Kako da funkcionišete u periodu kada će se primenjivati i novi i stari zakon, šta sve donosi novi Zakon i kako da uskladite plan za 2020. godinu sa odredbama novog zakona saznajte na našem seminaru kog realizujemo 16. decembra.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o računovodstvu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o računovodstvu koji je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 73/2019,a koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Zbog značaja koji ima novi Zakon o računovodstvu i usvojenih rešenja koja zadiru u primenu drugih zakona, pozivamo vas da na našem seminaru kog realizujemo 11.12.2019, saznate sve o izmenama koje vas očekuju.

Detaljnije

Loading ...

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

PREDLOG NOVOG ZAKONA o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ušao je u skupštinsku proceduru 10. oktobra 2019. godine. Istovremeno, intenzivno se radi na usvajanju dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje. Prve dve grupe su popunjene, NOVI TERMIN - 17.12.2019, a predavač je Slavica Narandžić iz APR-a.

Detaljnije

Loading ...

Podaci o ličnosti u ustanovama obrazovanja – primena ZZPL

Zbog specifičnosti i osetljivosti podataka o ličnosti kojima operišu institucije obrazovanja (osnovne i srednje škole i fakulteti), u prvom redu zato što se radi o podacima maloletnih lica, organizujemo specijalizovanu obuku posvećenu primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti upravo u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Uz instrukcije vrhunskog stručnjaka za ovu oblast, dobićete i preko 60 gotovih dokumenata za primenu neophodnih pravila, principa i procedura.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je ušao u punu primenu u avgustu ove godine. Na seminaru kog realizujemo 28. i 29. novembra u Kanjiži, osim detaljne komparativne analize nacionalnog zakona i GDPR, dobićete više od 60 gotovih dokumenata koji će vam omogućiti direktnu implementaciju zakonskih rešenja i procedura u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa evropskom direktivom.

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u radnim sporovima

NOVO!!! Prateći društveni interes i stratešku orijentaciju države, i idući u susret velikom broju zahteva licenciranih medijatora u Srbiji, Institut za ekonomsku diplomatiju je, Rešenjem Ministarstva pravde, dobio dozvolu za sprovođenje i  specijalizovane obuke za medijatore u radnim sporovima. Osim sticanja neophodnih znanja i alata, ostvarićete i neophodan zakonski uslov za produženje licence.

Detaljnije

Loading ...

Smernice za statističko izveštavanje i evidencije po Zakonu o SPN i FT

Nove smernice za statističko izveštavanje su usvojene u maju ove godine, a objavljene su i nove Tipologije modela ponašanja. O ovim novinama, inoviranim uputnicima nadzornih organa, načinu odgovora, novim preporukama, kao i o načinima rešavanja problema i nedoumica u primeni zakona i pravilnika, saznajte na radionici koju realizujemo 10. decembra 2019, uz instrukcije eksperata za sprečavanje pranja novca.

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca i FT

PREDLOG NOVOG ZAKONA o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na predlog Vlade Republike Srbije, ušao je u skupštinsku proceduru 18. oktobra 2019. godine. Na seminaru kog realizujemo 30. novembra 2019. godine, upoznajte se sa svim novinama koje ovaj Predlog zakona donosi.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Posao raspoređivanja budžetskih sredstava i njihovog korišćenja je jedan od najodgovornijih i samim tim najtežih za pravilno i zakonito izvršavanje. Na specijalizovanoj obuci koju realizujemo u novom terminu, osim dobijanja gotovih modela akata, obučićete se za kompletno i samostalno izvršavanje svih zadataka uz instrukcije vrhunskog stručnjaka, Radulke Urošević.

Detaljnije

Loading ...

Smernice za izradu programa poslovanja u JP za 2020.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu kojom su utvrđene Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja JP i JKP, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 74/2019 i stupa na snagu 26.10.2019. godine. Kako je rok za predaju plana 1. decembar, iskoristite našu radionicu koju realizujemo 13. novembra kako bi svoje planove uskladili sa novim smernicama, uz instrukcije eksperata Ministarstva privrede.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o javnim nabavkama

Zbog jako velikog interesovanja, nakon pune sale Sava centra u Beogradu, oglašavamo upis grupe U NOVOM SADU, u Kongresnom centru SPENS, 13. novembra 2019. Predlog novog Zakona o javnim nabavkama Vlada Srbije je usvojila 29. septembra 2019. godine i on ušao je u skupštinsku proceduru. Zakonom su predviđene velike izmene u čitavom sistemu javnih nabavki, pa vas pozivamo da se na vreme informišete o ovim novinama.

Detaljnije

Loading ...

ToT – Trening za obuku trenera

Trening za trenere omogućava savladavanje znanja i veština koji će polaznicima omogućiti da obavljaju treninge iz oblasti za koje su kompetentni u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera / predavača, da na taj način "prenesu" svoja znanja i veštine i time doprinesu razvoju najvažnijeg kapitala svake firme - ljudskih resursa. Ovladajte veštinama neophodnim za uspešnog trenera, jer imati znanje i znati ga preneti - nije isto!

Detaljnije

Loading ...

Obuka za medijatore – osnovna obuka

Iskoristite priliku da postane licencirani medijator pre očekivane skore izmene zakona i prijavite učešće na novoj grupi koju realizujemo u periodu od 29.11. do 3.12.2019. Završetkom osnovne obuke ostvarujete direktno pravo na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Licenciranjem stičete novu profesionalnu orijentaciju koja vam omogućava i samostalno delovanje.

Detaljnije

Loading ...

Novi kodeks šifara – Šifarnik zanimanja

Bliži se zakonski rok za izmenu šifara zanimanja u Centralnom registru, a to je 31. decembar. Ukoliko to još niste uradili, ili imate nekih nejasnoća i problema u sprovođenju ovih novina, iskoristite poslednju grupu u ovoj godini - 28. novembra 2019. godine - da saznate šta je novo u šifriranju zanimanja i kako najlakše i najsigurnije da izvršite izmene uz instrukcije vrhunskog stručnjaka.

Detaljnije

Loading ...

Prevare u javnim nabavkama

Nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije. Svako od tržišnih učesnika ko je spreman na ovu vrstu dogovaranja rizikuje da bude sankcionisan novčano kao i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Sve o mogućim prevarnim radnjama i nepravilnostima u procesu javne nabavke saznajte na našem seminaru od vrhunskih stručnjaka sa ogromnim iskustvom u ovoj oblasti stečenom u DRI i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o PDV-u

Skupština Srbije je na sednici održanoj 7. oktobra 2019. godine, usvojila novi Zakon o PDV-u. Zbog velike aktuelnosti teme, oglašavamo upis na radionicu na kojoj ćete čuti šta je novo u PDV-u, kao i o načinu na koji možete da prevaziđete probleme koji se pojavljuju u praksi, a koju realizujemo 20. novembra 2019. godine u Novom Sadu. Kroz zakon će vas voditi vrhunski poreski stručnjaci Pavle Kutlešić i Nebojša Jovanović.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Budžet je jedna od najvažnijih finansijskih institucija, jer predstavlja osnovni instrument prikupljanja javnih prihoda i finansiranja javnih rashoda. Zbog toga je posao raspoređivanja budžetskih sredstava i njihovog korišćenja jedan od najodgovornijih i samim tim najtežih za pravilno i zakonito izvršavanje. Na specijalizovanoj obuci koju realizujemo 23, 24. i 25. oktobra obučićete se za kompletno i samostalno izvršavanje svih zadataka koji se postavljaju pred izvršioce.

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca i upućivanje na rad u inostranstvo

U duhu otvaranja Srbije prema inostranim partnerima i investitorima, sve je veći broj stranaca koji se zapošljavaju u Srbiji, a istovremeno, sve veći broj naših firmi šalju svoje zaposlene na rad u inostranstvo. Sve o zakonskim propisima koji regulišu ovo značajno kadrovsko pitanje i problemima koji se u tom postupku pojavljuju, saznajte od inspektorke rada na radionici koju realizujemo 18. oktobra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Ako ste zbog godišnjih odmora propustili prethodni termin, pridružite nam se 4. oktobra. Uz instrukcije vezane za zakonodavna rešenja, dobićete gotove modele akata i dokumenata, koji su usklađeni sa čak 8 zakona i njihovim podzakonskim aktima, a koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu (preko 20).

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel srednji nivo

Nova grupa - isti uslovi - 2. i 3. oktobar 2019. godine! I za ovu grupu važi popust u iznosu od čak 25%. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

NLP tehnike u medijaciji – specijalizovana obuka

Nova specijalizovana obuka za medijatore uvodi vas u svet naprednih komunikacionih veština, ovladavanjem NLP tehnikama. Naučićete šta je korisno i šta funkcioniše u komunikaciji i interakciji u toku procesa medijacije, ali i šta nije korisno, šta ne funkcioniše i šta je kontraproduktivno, kako da usmerite komunikaciju, koja je osnov uspešne medijacije, u željenom pravcu i time postignete željeni rezultat. Obuka se realizuje 22. i 23. oktobra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

NOVA GRUPA: Ukoliko koristite Excel u svom radu, nadogradnja koju ćete steći na ovom kursu će vam omogućiti povećanje efikasnosti, uštedu vremena i, usled korišćenja svih njegovih mogućnosti, značajno olakšati rad. Pridružite se menadžerima velikih kompanija koji su savladali upotrebu Excela upravo na našoj obuci (Ikea Srbija, Porsche, Frikom, Republički PIO fond, Eurobank, Sport Vision, Elektroprivreda Srbije, i mnogi drugi).

Detaljnije

Loading ...

Zakon o elektronskoj trgovini

Skupština Srbije je 22. jula usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o e-trgovini, kojim se elektronska trgovina dodatno usklađuje sa zahtevima evropske direktive. Sve o primeni Zakona o e-trgovini i njegovoj uslovljenosti drugim zakonima (Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o elektronskom dokumentu i potpisu), povezanošću sa digitalnim marketingom, i zaštiti sistema e-trgovine, saznajte na seminaru 27. septembra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR

Nakon osam meseci odlaganja, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti konačno ulazi u punu primenu - 21. avgusta 2019. godine. Na seminaru kog realizujemo 22. i 23. avgusta, osim detaljne komparativne analize nacionalnog zakona i GDPR, dobićete više od 40 gotovih dokumenata koji će vam omogućiti direktnu implementaciju zakonskih rešenja i procedura u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa evropskom direktivom.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Odgovore na ova i druga goruća pitanja koja i danas izazivaju najviše nedoumica, saznaćete na radionici koju realizujemo u novim terminima: 23. avgusta (Sremski Karlovci) i 30. avgusta (Beograd) i 20. septembar (Beograd), uz instrukcije inspektorke rada u Inspektoratu za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca – Nove smernice i tipologije Vlade Srbije

Nove smernice za statističko izveštavanje su usvojene u maju ove godine, a objavljene su i nove Tipologije modela ponašanja. O ovim novinama, inoviranim uputnicima nadzornih organa, načinu odgovora, novim preporukama, kao i o načinima rešavanja problema i nedoumica u primeni zakona i pravilnika, saznajte na radionici koju realizujemo 8. avgusta, uz instrukcije eksperata za sprečavanje pranja novca.

Detaljnije

Loading ...

Podzakonska akta Carinskog zakona – u primeni od juna 2019.

U junu 2019. godine stupilo je na snagu nekoliko vrlo značajnih podzakonskih akata Carinskog zakona koji je donet u decembru prošle godine. Sve o primeni ovih pravila kao i aktuelnosti u oblasti preferencijalnog porekla robe, prezentovaće eksperti Ministarstva finansija - Sektora za carinski sistem i carinsku politiku na seminaru kog realizujemo 5.9.2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Medijator u rešavanju sporova – osnovna obuka kao uslov za upis u registar Ministarstva pravde

Iskoristite leto i letnji popust i steknite licencu za posrednika / medijatora u rešavanju sporova. Zbog velikog interesovanja, Institut organizuje novu grupu polaznika od 24. do 28. jula 2019. godine. Završetkom osnovne obuke stičete direktno pravo za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju – PRVA TRI MESECA PRIMENE

Prva tri meseca primene ova dva značajna zakona iznedrila su brojne probleme i nejasnoće kod subjekata i korisnika zdravstvene zaštite, a koji su uglavnom vezani za izbor direktora, upravnog i nadzornog odbora, modalitete angažovanja zdravstvenih radnika i saradnika, mogućnost prekovremenog i/ili dopunskog rada, radno angažovanje penzionera, obračun naknade zarade kod privremene sprečenosti za rad i drugo. Detaljnije ...

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja – specijalizovana obuka

Kako biste izbegli dodatne troškove putovanja i smeštaja u Beogradu, odlučili smo da dođemo kod vas. Na vaš zahtev, organizujemo specijalizovanu obuku za medijatore u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja u Sremskim Karlovcima. Iskoristite priliku da, pored sticanja potrebnih znanja i veštine za mirno rešavanje sporova u ovim oblastima, ispunite i zakonsku obavezu godišnje specijalizacije u cilju produženja licence.

Detaljnije

Loading ...

GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

Ako ste propustili priliku, objavljujemo poziv za upis nove grupe, poslednje pred letnju pauzu - 26. i 27. jun 2019. Lista dokumenata za GDPR, kontrolna lista GDPR usaglašenosti, templejt za procenu bezbednosnog rizika, templejt za izradu procedure zaštite, templejt politike zaštite, alati za inventar imovine, procenu rizika i evidenciju aktivnosti obrade podataka o ličnosti, više kontrolnih lista za proveru usaglašenosti sa GDPR i drugi prilozi (više od 40) neophodni za praktičnu primenu procedura.

Detaljnije

Load More