Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Škola javnih nabavki u skladu sa novim ZJN

U skladu sa usvajanjem novog Zakona o javnim nabavkama u decembru prošle godine, i skorog početka njegove pune primene (od jula 2020), oglašavamo upis nove generacije polaznika Škole javnih nabavki. Četrnaesta generacija polaznika će imati priliku da kroz naš jedinstveni program od 36 nastavnih časova, ovlada sistemom javnih nabavki, odnosno njegovim stvarnim i praktičnim funkcionisanjem, "od A do Š" i da se ujedno pripremi za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Detaljnije

Loading ...

Portal javnih nabavki – novi Zakon o javnim nabavkama

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 13. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost i ZZPL – inspekcijski nadzor i kontrolne liste

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 20. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 8. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Obaveštavamo zainteresovane da, ukoliko ne bude uslova za realizaciju seminara u predviđenom terminu zbog vanrednog stanja i nastale epidemiološke situacije, Institut će nastavu realizovati preko web patforme (webinar) ili će se odrediti novi termin. Pratićemo situaciju i o svemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Detaljnije

Loading ...

Prava i obaveze po osnovu radnog odnosa i van radnog odnosa

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 15. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o arhivskoj gradji i kancelarijsko poslovanje

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 21. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

Kroz 24 nastavna časa intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za korišćenje svih naprednih funkcija ovog izuzetno moćnog poslovnog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima koji su već prošli ovu obuku kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Trening za trenere – specijalizovana obuka

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 24. i 25. april 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar), ili će biti zakazan novi termin. O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Vrednovanje uspešnosti državnih službenika

U skladu sa Uredbom koju je Vlada Srbije donela u januaru prošle godine, u toku je proces ocenjivanja uspešnosti državnih službenika. Ocenjivanje sprovode neposredni rukovodioci, a konačnu ocenu donosi pomoćnik ministra i državni sekretar na osnovu predloga neposrednih rukovodilaca. Kako da sprovedete ovaj vrlo složen proces i da pripremite izveštaj, naučite od eksperta Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS na radionici koju realizujemo 18.3.2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

U skladu sa novonastalom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar se odlaže za 7. i 8. maj 2020. godine. Ukoliko uslovi ni tada ne budu dozvoljavali okupljanje, Institut će realizovati seminar putem web platforme (webinar). O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Kroz 16 nastavnih časova intenzivnog praktičnog rada (1 polaznik - 1 računar) koji se sastoji od rada na konrektnim, stvarnim i simuliranim poslovnim slučajevima, osposobićete se za samostalno korišćenje ovog alata. Time ćete se pridružiti menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, MUP-a, Republičkog PIO fonda i mnogim drugima koji su već prošli ovu obuku kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Nabavke na koje se Zakon ne primenjuje

Novi Zakon o javnim nabavkama doneo je značajne novine i kada su u pitanju nabavke na koje se Zakon ne primenjuje. U odnosu na prethodna zakonska rešenja, znatno je povećan broj osnova za neprimenjivanje Zakona o javnim nabavkama. Kao i na prethodnim radionicama na ovu temu, i ovog puta će gospodin Miloš Jović da izvrši […]

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Novi Pazar - 4. mart 2020. godine. Nakon uspešno realizovanih seminara u Beogradu, Nišu, Kanjiži i Čačku, realizujemo seminar i u Novom Pazaru, za poslovnu zajednicu Raškog, Zlatiborskog, Rasinskog i Moravičkog upravnog okruga. Upoznajte se sa brojnim novinama i velikim izmenama koje donosi novi zakon od vrhunskog eksperta i poznavaoca javnih nabavki.

Detaljnije

Loading ...

Poreska kontrola

Kako se poreska kontrola sprovodi sa aspekta “obe strane” - sa aspekta poreskih organa ali i sa aspekta poreskih obveznika, koje su obaveze a koja prava, koje su najznačajnije izmene u Zakonu o poreskom postupku od decembra 2019. godine i brojna druga pitanja biće obrađena na radionici koju realizujemo 6.3.2020. godine sa vrhunskim stručnjakom iz Minsitarstva finansija

Detaljnije

Loading ...

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

USVOJEN NOVI ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI 24. januara 2020. godine. Istovremeno, dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje su dobile konačnu formu, i očekuje se i njihovo usvajanje. Seminare na ovu temu realizujemo u Kanjiži (21.2.2020) i Nišu (24.2.2020), a predavač je ekspert iz Agencije za privredne registre.

Detaljnije

Loading ...

Transferne cene – izmene Pravilnika

Od 1. januara 2020. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja transakcija među povezanim licima. Kroz novine koje predviđa ovaj pravilnik, kao i još dva nova pravilnika koja su proistekla iz Izmena i dopuna Zakona o porezu na dobit pravnih lica, provešće vas vrhunski ekspert za ovu oblast na seminaru kog realizujemo 13. marta 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo skoro usvajanje. O svim novinama i značajnim izmenama koje donosi kao i o novim podzakonskim aktima koji su u primeni od decembra prošle godine, saznajte od vrhunskih stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu.

Detaljnije

Loading ...

Usvojen Zakon o javnim nabavkama

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA JE KONAČNO USVOJEN na sednici Skupštine Srbije 23.12.2019. godine. Uz vrhunskog eksperta, člana Radne grupe za izradu Zakona, upoznajte se svim novinama koje donosi dugo očekivani novi Zakon, na seminaru kog realizujemo 12. februara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama

Zbog velikog interesovanja, seminar posvećen dugo očekivanom novom Zakonu o javnim nabavkama realizujemo i u Kanjiži, za poslovnu zajednicu Severnobačkog i Severnobanatskog regiona. Upoznajte se sa brojnim novinama i velikim izmenama koje donosi novi zakon od vrhunskog eksperta i poznavaoca javnih nabavki 6. februara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kurs iz računovodstva

Ovaj kurs iz racunovodstva je u potpunosti usklađen sa propisima koji regulišu oblast računovodstva (uključiv i najnovije zakonske izmene). Obuhvata obuku za vođenje poslovnih knjiga, pri čemu će se polaznicima prezentovati primeri za knjiženje po klasama, od kase 0 do klase 9. Posebna pažnja biće posvećena Međunarodnim računovodstvenim standardima, sa osvrtom na zahteve standarda i […]

Detaljnije

Loading ...

Računovodstvena primena odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o evidenciji stvarnih vlasnika

Na seminaru kog organizujemo 5.2.2020, saznajte sve o sticanju nove vrste udela i sticanju sopstvenih akcija u uslovima obavezne evidencije stvarnih vlasnika i bilansiranja u poslovnim knjigama, sve u funkciji primene propisa iz oblasti računovodstva, i uz primenu odredbi novousvojenih Zakona o privrednim društvima i Zakona o stvarnom vlasniku.

Detaljnije

Loading ...

Završni račun za pravna lica i preduzetnike

U skladu sa Članom 25. Zakona o računovodstvu, pravna lica i preduzetnici su u obavezi da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju poslovne godine - završni račun. Na radionici koju realizujemo 23. januara 2020. godine, polaznici će se upoznati sa svim obavezama prilikom izrade Završnog računa, sa problemima i nedoumicama na koje mogu da naiđu prilikom izrade istog, kao i na koji način pomenute probleme mogu da rešavaju.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju 6. decembra 2019. godine koji ulazi u primenu od januara, odnosno marta 2020. godine. Zakon predviđa brojne novine u zapošljavanju i radnom statusu iznajmljenih radnika, ali i u poslovanju Agencija. Sve o tome saznajte na seminaru kog realizujemo 26. decembra, od vrhunskog eksperta i člana Radne grupe za izradu Zakona.

Detaljnije

Loading ...

Izrada završnog računa za budžetske korisnike

Cilj radionice koji realizujemo 29. januara 2020. godine je da se polaznici obuče kako da sprovedu pripremne aktivnosti i sastave završne račune koji će sadržati pouzdane podatke o vrednosti imovine, obaveza i kapitala, prihoda i rashoda, primanja i izdataka, kao i tačno utvrđen rezultat poslovanja. Predavač je Radulka Urošević, vrhunski ekspert za budžetski postupak i kontrolu budžeta.

Detaljnije

Loading ...

Podaci o ličnosti u ustanovama obrazovanja – primena ZZPL

Novi termin - Beograd, 28. januar 2020... Ako ste propustili prethodni termin, posetite ovu jedinstvenu specijalizovanu obuku namenjenu isključivo vrtićima, osnovnim i srednjim školama i fakultetima. Saznaćete sve o specifičnostima zaštite podataka o ličnosti u sektoru obrazovanja i dobiti preko 60 gotovih dokumenata, a i ostvariti značajan novogodišnji popust.

Detaljnije

Loading ...

Osnovna obuka za medijatore

Postanite licencirani medijator. Prijavom do kraja ove godine za učešće na obuci koju realizujemo u periodu od 31.1. do 4.2.2020. ostvarujete pravo na novogodišnji popust. Završetkom osnovne obuke stičete uslov za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

Ukoliko koristite Excel, nadogradnja koju ćete steći na ovom kursu će vam omogućiti povećanje efikasnosti, uštedu vremena i olakšati rad. Iskoristite novogodišnji popust i pridružite se menadžerima velikih kompanija koji su savladali upotrebu Excela upravo na našoj obuci (Ikea Srbija, Porsche, Frikom, Republički PIO fond, Eurobank, Sport Vision, Elektroprivreda Srbije...).

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Iskoristite novogodišnji popust i uštedite čak 4.350 dinara, prijavom do 31. decembra. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Šifriranje zanimanja i rad na portalu CROSO

Zbog velikog interesovanja i blizine zakonskog roka za primenu novih šifara zanimanja, 21. decembra 2019. godine realizujemo još jednu radionicu namenjenu privrednim subjektima Vojvodine, ovog puta u Kanjiži. Osim praktičnih i konkretnih instrukcija za šifriranje radnih mesta dobićete i kompletnu obuku za praktičan rad na Portalu CROSO. sa posebnim osvrtom na novine u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Izmene carinskog zakonodavstva

Koje sve prednosti donosi Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama EAEU i kako da se prilagodite uslovima za trgovinu? Odgovore na ova pitanja kao i sve o novinama u oblasti carinskog zakonodavstva (uredba, predlog zakona, novine za primenu preferencijala...), saznajte od vrhunskih stručnjaka iz nadležnog ministarstva na konferenciji koju realizujemo 24. decembra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba

Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Iskoristite novu priliku, 23. decembra, da dobijete odgovore na ova i mnoga druga pitanja iz ove oblasti, uz veliki novogodišnji popust.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o JN i Plan javnih nabavki za 2020.

Plan JN za 2020. godinu izrađuje se po važećem Zakonu o JN, ali će njegovo sprovođenje morati da se uskladi sa odredbama novog Zakona. Kako da funkcionišete u periodu kada će se primenjivati i novi i stari zakon, šta sve donosi novi Zakon i kako da uskladite plan za 2020. godinu sa odredbama novog zakona saznajte na našem seminaru kog realizujemo 16. decembra.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o računovodstvu

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o računovodstvu koji je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 73/2019,a koji stupa na snagu 1. januara 2020. godine. Zbog značaja koji ima novi Zakon o računovodstvu i usvojenih rešenja koja zadiru u primenu drugih zakona, pozivamo vas da na našem seminaru kog realizujemo 11.12.2019, saznate sve o izmenama koje vas očekuju.

Detaljnije

Loading ...

Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

PREDLOG NOVOG ZAKONA o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ušao je u skupštinsku proceduru 10. oktobra 2019. godine. Istovremeno, intenzivno se radi na usvajanju dve uredbe koje će da unesu velike promene u dosadašnje kancelarijsko poslovanje. Prve dve grupe su popunjene, NOVI TERMIN - 17.12.2019, a predavač je Slavica Narandžić iz APR-a.

Detaljnije

Loading ...

Podaci o ličnosti u ustanovama obrazovanja – primena ZZPL

Zbog specifičnosti i osetljivosti podataka o ličnosti kojima operišu institucije obrazovanja (osnovne i srednje škole i fakulteti), u prvom redu zato što se radi o podacima maloletnih lica, organizujemo specijalizovanu obuku posvećenu primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti upravo u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Uz instrukcije vrhunskog stručnjaka za ovu oblast, dobićete i preko 60 gotovih dokumenata za primenu neophodnih pravila, principa i procedura.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je ušao u punu primenu u avgustu ove godine. Na seminaru kog realizujemo 28. i 29. novembra u Kanjiži, osim detaljne komparativne analize nacionalnog zakona i GDPR, dobićete više od 60 gotovih dokumenata koji će vam omogućiti direktnu implementaciju zakonskih rešenja i procedura u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa evropskom direktivom.

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u radnim sporovima

NOVO!!! Prateći društveni interes i stratešku orijentaciju države, i idući u susret velikom broju zahteva licenciranih medijatora u Srbiji, Institut za ekonomsku diplomatiju je, Rešenjem Ministarstva pravde, dobio dozvolu za sprovođenje i  specijalizovane obuke za medijatore u radnim sporovima. Osim sticanja neophodnih znanja i alata, ostvarićete i neophodan zakonski uslov za produženje licence.

Detaljnije

Loading ...

Smernice za statističko izveštavanje i evidencije po Zakonu o SPN i FT

Nove smernice za statističko izveštavanje su usvojene u maju ove godine, a objavljene su i nove Tipologije modela ponašanja. O ovim novinama, inoviranim uputnicima nadzornih organa, načinu odgovora, novim preporukama, kao i o načinima rešavanja problema i nedoumica u primeni zakona i pravilnika, saznajte na radionici koju realizujemo 10. decembra 2019, uz instrukcije eksperata za sprečavanje pranja novca.

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca i FT

PREDLOG NOVOG ZAKONA o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na predlog Vlade Republike Srbije, ušao je u skupštinsku proceduru 18. oktobra 2019. godine. Na seminaru kog realizujemo 30. novembra 2019. godine, upoznajte se sa svim novinama koje ovaj Predlog zakona donosi.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Posao raspoređivanja budžetskih sredstava i njihovog korišćenja je jedan od najodgovornijih i samim tim najtežih za pravilno i zakonito izvršavanje. Na specijalizovanoj obuci koju realizujemo u novom terminu, osim dobijanja gotovih modela akata, obučićete se za kompletno i samostalno izvršavanje svih zadataka uz instrukcije vrhunskog stručnjaka, Radulke Urošević.

Detaljnije

Loading ...

Smernice za izradu programa poslovanja u JP za 2020.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu kojom su utvrđene Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja JP i JKP, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 74/2019 i stupa na snagu 26.10.2019. godine. Kako je rok za predaju plana 1. decembar, iskoristite našu radionicu koju realizujemo 13. novembra kako bi svoje planove uskladili sa novim smernicama, uz instrukcije eksperata Ministarstva privrede.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o javnim nabavkama

Zbog jako velikog interesovanja, nakon pune sale Sava centra u Beogradu, oglašavamo upis grupe U NOVOM SADU, u Kongresnom centru SPENS, 13. novembra 2019. Predlog novog Zakona o javnim nabavkama Vlada Srbije je usvojila 29. septembra 2019. godine i on ušao je u skupštinsku proceduru. Zakonom su predviđene velike izmene u čitavom sistemu javnih nabavki, pa vas pozivamo da se na vreme informišete o ovim novinama.

Detaljnije

Loading ...

ToT – Trening za obuku trenera

Trening za trenere omogućava savladavanje znanja i veština koji će polaznicima omogućiti da obavljaju treninge iz oblasti za koje su kompetentni u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera / predavača, da na taj način "prenesu" svoja znanja i veštine i time doprinesu razvoju najvažnijeg kapitala svake firme - ljudskih resursa. Ovladajte veštinama neophodnim za uspešnog trenera, jer imati znanje i znati ga preneti - nije isto!

Detaljnije

Loading ...

Obuka za medijatore – osnovna obuka

Iskoristite priliku da postane licencirani medijator pre očekivane skore izmene zakona i prijavite učešće na novoj grupi koju realizujemo u periodu od 29.11. do 3.12.2019. Završetkom osnovne obuke ostvarujete direktno pravo na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Licenciranjem stičete novu profesionalnu orijentaciju koja vam omogućava i samostalno delovanje.

Detaljnije

Loading ...

Novi kodeks šifara – Šifarnik zanimanja

Bliži se zakonski rok za izmenu šifara zanimanja u Centralnom registru, a to je 31. decembar. Ukoliko to još niste uradili, ili imate nekih nejasnoća i problema u sprovođenju ovih novina, iskoristite poslednju grupu u ovoj godini - 28. novembra 2019. godine - da saznate šta je novo u šifriranju zanimanja i kako najlakše i najsigurnije da izvršite izmene uz instrukcije vrhunskog stručnjaka.

Detaljnije

Loading ...

Prevare u javnim nabavkama

Nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije. Svako od tržišnih učesnika ko je spreman na ovu vrstu dogovaranja rizikuje da bude sankcionisan novčano kao i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Sve o mogućim prevarnim radnjama i nepravilnostima u procesu javne nabavke saznajte na našem seminaru od vrhunskih stručnjaka sa ogromnim iskustvom u ovoj oblasti stečenom u DRI i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Detaljnije

Load More