Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

ToT – Trening za obuku trenera

Trening za trenere omogućava savladavanje znanja i veština koji će polaznicima omogućiti da obavljaju treninge iz oblasti za koje su kompetentni u svojstvu kvalifikovanih i profesionalnih trenera / predavača, da na taj način "prenesu" svoja znanja i veštine i time doprinesu razvoju najvažnijeg kapitala svake firme - ljudskih resursa. Ovladajte veštinama neophodnim za uspešnog trenera, jer imati znanje i znati ga preneti - nije isto!

Detaljnije

Loading ...

Obuka za medijatore – osnovna obuka

Iskoristite priliku da postane licencirani medijator pre očekivane skore izmene zakona i prijavite učešće na novoj grupi koju realizujemo u periodu od 29.11. do 3.12.2019. Završetkom osnovne obuke ostvarujete direktno pravo na upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Licenciranjem stičete novu profesionalnu orijentaciju koja vam omogućava i samostalno delovanje.

Detaljnije

Loading ...

Novi kodeks šifara – Šifarnik zanimanja

Bliži se zakonski rok za izmenu šifara zanimanja u Centralnom registru, a to je 31. decembar. Ukoliko to još niste uradili, ili imate nekih nejasnoća i problema u sprovođenju ovih novina, iskoristite poslednju grupu u ovoj godini - 28. novembra 2019. godine - da saznate šta je novo u šifriranju zanimanja i kako najlakše i najsigurnije da izvršite izmene uz instrukcije vrhunskog stručnjaka.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o javnim nabavkama

Dugo najavljivani NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA je usvojen na sednici Vlade RS 29. septembra 2019. godine i ušao je u skupštinsku proceduru. Zakon predviđa velike izmene u čitavom sistemu javnih nabavki. Pozivamo vas da se na vreme informišete o novinama na našem seminaru kog realizujemo 23.10.2019, a kroz Zakon će vas voditi ekspert za JN i član Radne grupe za izradu Zakona.

Detaljnije

Loading ...

Prevare u javnim nabavkama

Nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije. Svako od tržišnih učesnika ko je spreman na ovu vrstu dogovaranja rizikuje da bude sankcionisan novčano kao i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Sve o mogućim prevarnim radnjama i nepravilnostima u procesu javne nabavke saznajte na našem seminaru od vrhunskih stručnjaka sa ogromnim iskustvom u ovoj oblasti stečenom u DRI i Agenciji za borbu protiv korupcije.

Detaljnije

Loading ...

PDV Novine u zakonskoj regulativi

Vlada Srbije je na sednici održanoj 16.9.2019. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV -u koji je poslat u skupštinsku proceduru. Zbog velike aktuelnosti teme, oglašavamo upis na radionicu PDV Novine u zakonskoj regulativi i praktična primena važećih normi i problema koji se pojavljuju u praksi, a realizujemo je 20.11.2019. godine u Novom Sadu.

Detaljnije

Loading ...

Budžetsko računovodstvo i izveštavanje

Budžet je jedna od najvažnijih finansijskih institucija, jer predstavlja osnovni instrument prikupljanja javnih prihoda i finansiranja javnih rashoda. Zbog toga je posao raspoređivanja budžetskih sredstava i njihovog korišćenja jedan od najodgovornijih i samim tim najtežih za pravilno i zakonito izvršavanje. Na specijalizovanoj obuci koju realizujemo 23, 24. i 25. oktobra obučićete se za kompletno i samostalno izvršavanje svih zadataka koji se postavljaju pred izvršioce.

Detaljnije

Loading ...

Zapošljavanje stranaca i upućivanje na rad u inostranstvo

U duhu otvaranja Srbije prema inostranim partnerima i investitorima, sve je veći broj stranaca koji se zapošljavaju u Srbiji, a istovremeno, sve veći broj naših firmi šalju svoje zaposlene na rad u inostranstvo. Sve o zakonskim propisima koji regulišu ovo značajno kadrovsko pitanje i problemima koji se u tom postupku pojavljuju, saznajte od inspektorke rada na radionici koju realizujemo 18. oktobra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija zaposlenih

Ako ste zbog godišnjih odmora propustili prethodni termin, pridružite nam se 4. oktobra. Uz instrukcije vezane za zakonodavna rešenja, dobićete gotove modele akata i dokumenata, koji su usklađeni sa čak 8 zakona i njihovim podzakonskim aktima, a koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu (preko 20).

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel srednji nivo

Nova grupa - isti uslovi - 2. i 3. oktobar 2019. godine! I za ovu grupu važi popust u iznosu od čak 25%. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

NLP tehnike u medijaciji – specijalizovana obuka

Nova specijalizovana obuka za medijatore uvodi vas u svet naprednih komunikacionih veština, ovladavanjem NLP tehnikama. Naučićete šta je korisno i šta funkcioniše u komunikaciji i interakciji u toku procesa medijacije, ali i šta nije korisno, šta ne funkcioniše i šta je kontraproduktivno, kako da usmerite komunikaciju, koja je osnov uspešne medijacije, u željenom pravcu i time postignete željeni rezultat. Obuka se realizuje 22. i 23. oktobra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel napredni nivo

NOVA GRUPA: Ukoliko koristite Excel u svom radu, nadogradnja koju ćete steći na ovom kursu će vam omogućiti povećanje efikasnosti, uštedu vremena i, usled korišćenja svih njegovih mogućnosti, značajno olakšati rad. Pridružite se menadžerima velikih kompanija koji su savladali upotrebu Excela upravo na našoj obuci (Ikea Srbija, Porsche, Frikom, Republički PIO fond, Eurobank, Sport Vision, Elektroprivreda Srbije, i mnogi drugi).

Detaljnije

Loading ...

Zakon o elektronskoj trgovini

Skupština Srbije je 22. jula usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o e-trgovini, kojim se elektronska trgovina dodatno usklađuje sa zahtevima evropske direktive. Sve o primeni Zakona o e-trgovini i njegovoj uslovljenosti drugim zakonima (Zakon o trgovini, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o elektronskom dokumentu i potpisu), povezanošću sa digitalnim marketingom, i zaštiti sistema e-trgovine, saznajte na seminaru 27. septembra 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR

Nakon osam meseci odlaganja, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti konačno ulazi u punu primenu - 21. avgusta 2019. godine. Na seminaru kog realizujemo 22. i 23. avgusta, osim detaljne komparativne analize nacionalnog zakona i GDPR, dobićete više od 40 gotovih dokumenata koji će vam omogućiti direktnu implementaciju zakonskih rešenja i procedura u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i sa evropskom direktivom.

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava na bolovanje ili zloupotrebi istog? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog prema poslodavcu? Odgovore na ova i druga goruća pitanja koja i danas izazivaju najviše nedoumica, saznaćete na radionici koju realizujemo u novim terminima: 23. avgusta (Sremski Karlovci) i 30. avgusta (Beograd) i 20. septembar (Beograd), uz instrukcije inspektorke rada u Inspektoratu za rad RS.

Detaljnije

Loading ...

Sprečavanje pranja novca – Nove smernice i tipologije Vlade Srbije

Nove smernice za statističko izveštavanje su usvojene u maju ove godine, a objavljene su i nove Tipologije modela ponašanja. O ovim novinama, inoviranim uputnicima nadzornih organa, načinu odgovora, novim preporukama, kao i o načinima rešavanja problema i nedoumica u primeni zakona i pravilnika, saznajte na radionici koju realizujemo 8. avgusta, uz instrukcije eksperata za sprečavanje pranja novca.

Detaljnije

Loading ...

Podzakonska akta Carinskog zakona – u primeni od juna 2019.

U junu 2019. godine stupilo je na snagu nekoliko vrlo značajnih podzakonskih akata Carinskog zakona koji je donet u decembru prošle godine. Sve o primeni ovih pravila kao i aktuelnosti u oblasti preferencijalnog porekla robe, prezentovaće eksperti Ministarstva finansija - Sektora za carinski sistem i carinsku politiku na seminaru kog realizujemo 5.9.2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Medijator u rešavanju sporova – osnovna obuka kao uslov za upis u registar Ministarstva pravde

Iskoristite leto i letnji popust i steknite licencu za posrednika / medijatora u rešavanju sporova. Zbog velikog interesovanja, Institut organizuje novu grupu polaznika od 24. do 28. jula 2019. godine. Završetkom osnovne obuke stičete direktno pravo za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju – PRVA TRI MESECA PRIMENE

Prva tri meseca primene ova dva značajna zakona iznedrila su brojne probleme i nejasnoće kod subjekata i korisnika zdravstvene zaštite, a koji su uglavnom vezani za izbor direktora, upravnog i nadzornog odbora, modalitete angažovanja zdravstvenih radnika i saradnika, mogućnost prekovremenog i/ili dopunskog rada, radno angažovanje penzionera, obračun naknade zarade kod privremene sprečenosti za rad i drugo. Detaljnije ...

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja – specijalizovana obuka

Kako biste izbegli dodatne troškove putovanja i smeštaja u Beogradu, odlučili smo da dođemo kod vas. Na vaš zahtev, organizujemo specijalizovanu obuku za medijatore u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja u Sremskim Karlovcima. Iskoristite priliku da, pored sticanja potrebnih znanja i veštine za mirno rešavanje sporova u ovim oblastima, ispunite i zakonsku obavezu godišnje specijalizacije u cilju produženja licence.

Detaljnije

Loading ...

GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

Ako ste propustili priliku, objavljujemo poziv za upis nove grupe, poslednje pred letnju pauzu - 26. i 27. jun 2019. Lista dokumenata za GDPR, kontrolna lista GDPR usaglašenosti, templejt za procenu bezbednosnog rizika, templejt za izradu procedure zaštite, templejt politike zaštite, alati za inventar imovine, procenu rizika i evidenciju aktivnosti obrade podataka o ličnosti, više kontrolnih lista za proveru usaglašenosti sa GDPR i drugi prilozi (više od 40) neophodni za praktičnu primenu procedura.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja – praktična primena jedinstvenog kodeksa za evidencije u oblasti rada

ZBOG JAKO VELIKOG INTERESOVANJA, OGLAŠAVAMO UPIS I TREĆE GRUPE - 21. jun 2019. godine.
Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/18). Ukoliko ste propustili priliku, pridružite nam se u novom terminu.

Detaljnije

Loading ...

Javna nabavka usluga organizovanja ekskurzija u skladu sa novim Pravilnikom

U "Sl. glasniku RS" broj 30/2019 (stupio na snagu 3. maja 2019. godine) objavljeni su pravilnici o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnim i srednjim školama u kojima je značajan broj novina posvećen postupku sprovođenja javne nabavke. Odmah nakon letnjeg raspusta, 31.8.2019, realizujemo radionicu koja će, osim upoznavanja sa zakonskim novinama, velikim delom biti posvećena pratkičnom postupku sprovođenja cele javne nabavke, uz instrukcije našeg vrhunskog stručnjaka za oblast javnih nabavki.

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u privrednim sporovima – specijalizovana obuka

Medijacija u oblasti privrednih sporova ne samo što doprinosi efikasnosti sudova, već u ogromnoj meri i doprinosi unapređenju opšteg poslovnog ambijenta Srbije. Zbog njenog velikog značaja, kao i ogromnog interesovanja i potrebe privrednih subjekata, licencirali smo i program medijacije u oblasti privrednih sporova kod Ministarstva pravde. Specijaliziovana obuka, kojom ujedno i ispunjavate zakonsku obavezu za produženje svoje osnovne licence, održaće se 14. i 15. juna 2019. godine u Beogradu.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Skupština Republike Srbije je 3. aprila 2019. godine usvojila dva nova zakona koja su objavljena u "Službenom glasniku RS" broj 25/19, a to su Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Na našem seminaru kog realizujemo 29. maja 2019. godine, uz instrukcije eksperta iz radne grupe za izradu oba zakona, saznajte sve o brojnim novinama koje donose i uskladite svoje poslovanje sa njima.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

Zbog velikog interesovanja poslovne zajednice Srbije, 5. juna 2019. godine ponovo realizujemo radionicu posvećenu neophodnoj dokumentaciji zaposlenih na kojoj ćete dobiti gotove modele akata i dokumenata, koji su usklađeni sa čak 8 zakona i njihovim podzakonskim aktima, a koje možete odmah nakon seminara iskoristiti u svom svakodnevnom radu.

Detaljnije

Loading ...

Postanite licencirani medijator – osnovna obuka

Razvijamo mrežu obuka van Beograda! Prva lokacija na kojoj će se održati osnovna obuka je Sombor, a namenjena je zainteresovanima sa područja Zapadnobačkog i Severnobačkog upravnog okruga kao i svima koji žele da, uz intenzivan rad, provedu i pet dana u jednom od najlepših gradova Srbije. Iskoristite priliku da se, uz smanjene troškove, licencirate kroz obuku koju realizujemo u periodu od 22. do 26. maja 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika – Matrica rizika klijenta

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma donosi obavezu izrade internog akta o proceni rizika na nivou obveznika. Ovladajte metodologijom izrade, obrade podataka i vođenja neophodnih evidencija, naučite kako da izradite matricu rizika i pripremite se za kontrolu nadzornih državih organa čiji je zadatak procena da li su rizici države implementirani na pravi način kroz rad obveznika, na seminaru kojeg realizujemo 21. maja 2019. godine

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – napredni nivo

Obučite se za upotrebu Excel-a na naprednom nivou, uz poseban deo obuke koji je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka. Pridružite se menadžerima velikih kompanija koji su savladali upotrebu Excela upravo na našoj obuci (Ikea Srbija, JAT-tehnika, Porsche, Frikom, Agencija za borbu protiv korupcije, Republički PIO fond, Kancelarija zaštitnika građana Srbije, Eurobank, Sport Vision, Elektroprivreda Srbije, i mnogi drugi).

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Nova grupa - isti uslovi - 19. i 20. april 2019. godine! I za ovu grupu važi popust u iznosu od čak 25%. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje elektronskim dokumentima

Šta su doneli novi Zakon o e-dokumentu i Zakon o privrednim društvima? Koje su obaveze privrednih subjekata i koje su novine i elektronski servisi koje država uvodi u 2019. godini a koji će izazvati velike promene u procesu obrade digitalnih dokumenata? Šta je E-kancelarija, E-dokument, E-pisarnica, E-arhiva, E-faktura, E-uprava, zvanična e-mail adres i kako se njima upravlja saznajte na seminaru kojeg realizujemo 24. aprila 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Škola upavljanja ljudskim resursima

Oglašavamo peti nastavni ciklus Škole upravljanja ljudskim resursima. Priključite se novoj grupi, i kroz 36 nastavnih časova (+24 časa samostalnog rada), savladajte savremeni koncept upravljanja ljudskim resursima, upoznajte se sa najnovijim trendovima u njegovoj praktičnoj primeni i postanite stručnjak za upravljanje ljudskim resursima.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja – praktična primena jedinstvenog kodeksa za evidencije u oblasti rada

Na vaš zahtev, NOVA GRUPA 30. maja 2019!

Od 1. januara 2019. godine počela je primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/18). Ukoliko ste propustili priliku, pridružite nam se u novom terminu, kako biste dobili instrukcije za praktičnu primenu novog šifarnika.

Detaljnije

Loading ...

Elektronsko računovodstvo

Kako da svoje računovodstvo sa "pečata i potpisa" prevedete u elektronski oblik? Kako da to sve uskladite sa čitavim setom nacionalnih zakona o evropskih direktiva? Kako da to sve bude bezbedno sa aspekta čuvanja i arhiviranja dokumentacije? O svemu ovome saznaćete na radionici koju realizujemo 11. aprila uz instrukcije vrhunskih stručnjaka za elektronsko poslovanje i IT bezebednost.

Detaljnije

Loading ...

E-uprava u organizacijama javnog sektora

Januara ove godine ušao je u primenu čitav set novih uredbi koje su, u formi podzakonskih akata, usvojene u aprilu prošle godine ("Sl. glasnik RS", broj 27/18), koje određuju konkretne zakonske obaveze u organizacijama i primenu poslovnog koncepta e-uprave. Na seminaru kog organizujemo 29. marta 2019. godine dobićete odgovore i stučne savete koji će vas osposobiti za aktivnu upotrebu svih segmenata e-Uprave.

Detaljnije

Loading ...

Kadrovska evidencija i neophodna dokumentacija zaposlenih

INSTRUKCIJE, MIŠLJENJA, GOTOVI MODELI DOKUMENATA... Vođenje ažurne kadrovske evidencije je veoma zahtevno jer podrazumeva usklađivanje sa čak 8 zakona i ogromnim brojem podzakonskih akata. Na našem seminaru, kojeg realizujemo 5. aprila 2019, dobićete odgovor na ključno pitanje: koje sve informacije treba prikupljati i koju dokumentaciju je poslodavac u obavezi da ima u skladu sa propisima u oblasti rada, kao i gotove modele neophodnih dokumenata.

Detaljnije

Loading ...

Mala škola poreske administracije – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Naučite i odmorite se! Mala škola poreske administracije ima za cilj da polaznike upozna sa svim aspektima primene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čije su velike izmene stupile na snagu 1.1.2019, odnosno 1.3.2019. godine. U prelepom ambijentu Palićkog jezera sve o ovome saznajte uz instrukcije i mišljenja eksperta Ministarstva finansija, a vannastavno vreme iskoristite za odmor i rekreaciju u gratis SPA centru hotela.

Detaljnije

Loading ...

Specijalizovana obuka za medijatore u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja

Ako ste licencirani medijator, priključite se našoj specijalizovanoj obuci za posredovanje u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja, čime ćete steći potrebna znanja i veštine za mirno rešavanje sporova u ovim oblastima i ispuniti zakonsku obavezu godišnje specijalizacije u cilju produženja licence.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – napredni nivo

Nova grupa - isti uslovi! Obučite se za upotrebu Excel-a na naprednom nivou, uz poseban deo obuke koji je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

Detaljnije

Loading ...

Poslovni Excel – osnovni i srednji nivo

Nova grupa - isti uslovi! Produžili smo popust u iznosu od čak 25% i na ovu grupu. Pridružite se menadžerima i izvršiocima Ikea Srbija, JAT-tehnike, Porsche-a, Frikoma, Agencije za borbu protiv korupcije, Republičkog PIO fonda, Kancelarije zaštitnika građana Srbije i mnogim drugima koji su ovim alatom ovladali kod nas.

Detaljnije

Loading ...

PowerPivot za Excel (2010, 2013 & 2016)

Novi termin - isti uslovi! Oglašavamo upis četvrte grupe polaznika na obuku za upotrebu Excel PowerPivot tabela koje omogućavaju brži, jednostavniji i efikasniji rad sa velikom količinom podataka. Nastava se realizuje 4. i 5. marta 2019. godine u računarskom kabinetu Instituta.

Detaljnije

Loading ...

Postanite licencirani medijator – osnovna obuka

Ako ste propustili priliku ili vam nije odgovarao datum, priključite se radu treće grupe i postanite LICENCIRANI MEDIJATOR / POSREDNIK u rešavanju sporova! Uspešnim završetkom ove obuke polaznici će dobiti uverenje o završenoj obuci, čime stiču pravo na direktan upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije i postanu licencirani medijatori. Licenciranjem stičete novu profesionalnu orijentaciju koja vam omogućava i samostalno delovanje.

Detaljnije

Loading ...

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Upoznajte se sa izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl.glasnik RS" broj 95/2018. od 8.12.2018) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine na seminaru kojeg realizujemo 14. marta 2019. godine, uz instrukcije eksperta Ministarstva finansija RS.

Detaljnije

Loading ...

Nove smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i uvođenje u centralnu evidenciju

U cilju što uspešnijeg ispunjavanja verovatno najsloženije obaveze po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, 8. januara 2019. godine usvojene su nove Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i nove Smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika reegistrovanog subjekta u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. Instrukcije za njihovu primenu dobićete na radionici koju realizujemo 26. februara 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

Poreska kontrola – najnovije izmene u postupanju poreskih obveznika

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji čije su najnovije izmene i dopune usvojene krajem prošle godine a u primeni su od 1. januara odnosno 1. marta 2019. godine precizno određuje i novine u postupku poreske kontrole. Kako da se ponašate u slučaju poreske kontrole, a u cilju zakonitog postupanja i izbegavanja velikih novčanih kazni (kako da uskladite interna akta, koje evidencije morate da vodite, koje obrasce ste dužni da podnesete i odgovore na mnoga druga pitanja) saznaćete na našoj radionici koju realizujemo 12. februara 2019. godine.

Detaljnije

Loading ...

GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

Zbog jako velikog interesovanja, ponovo realizujemo obuku u BEOGRADU (16. i 17. maja), i po prvi put na PALIĆU (23. i 24. maja)! Lista dokumenata za GDPR, kontrolna lista GDPR usaglašenosti, templejt za procenu bezbednosnog rizika, templejt za izradu procedure zaštite, templejt politike zaštite, alati za inventar imovine, procenu rizika i evidenciju aktivnosti obrade podataka o ličnosti, više kontrolnih lista za proveru usaglašenosti sa GDPR i drugi prilozi (čak 34) neophodni za praktičnu primenu procedura.

Detaljnije

Loading ...

Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja

Prelazak na elektronsko poslovanje podrazumeva velike i složene promene u funkcionisanju svake organizacije. Naša Škola elektronskog kancelarijskog poslovanja ima za cilj da polaznicima pruži celovitu i sveobuhvatnu informaciju o ovom procesu i mehanizmima njegove realizacije kroz tri nastavna dana (6, 7. i 8. februar 2018. godine).

Detaljnije

Load More