Obuke

Početna   /   Obuke

Loading ...

Novi šifarnik zanimanja – seminar u Sremskim Karlovcima

Nakon tri grupe realizovane u Beogradu, 10. jula 2019. godine dolazimo u SREMSKE KARLOVCE. Praktične i konkretne instukcije za šifriranje radnih mesta u Centralnom registru, u skladu sa primenom novog Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, dobićete od Bojane Potežice, vrhunskog stručnjaka za oblast prava i radnih odnosa.

Detaljnije

Loading ...

Medijator u rešavanju sporova – osnovna obuka kao uslov za upis u registar Ministarstva pravde

Iskoristite leto i letnji popust i steknite licencu za posrednika / medijatora u rešavanju sporova. Zbog velikog interesovanja, Institut organizuje novu grupu polaznika od 24. do 28. jula 2019. godine. Završetkom osnovne obuke stičete direktno pravo za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti i o zdravstvenom osiguranju – PRVA TRI MESECA PRIMENE

Prva tri meseca primene ova dva značajna zakona iznedrila su brojne probleme i nejasnoće kod subjekata i korisnika zdravstvene zaštite, a koji su uglavnom vezani za izbor direktora, upravnog i nadzornog odbora, modalitete angažovanja zdravstvenih radnika i saradnika, mogućnost prekovremenog i/ili dopunskog rada, radno angažovanje penzionera, obračun naknade zarade kod privremene sprečenosti za rad i drugo. Detaljnije ...

Detaljnije

Loading ...

Medijacija u oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja – specijalizovana obuka

Kako biste izbegli dodatne troškove putovanja i smeštaja u Beogradu, odlučili smo da dođemo kod vas. Na vaš zahtev, organizujemo specijalizovanu obuku za medijatore u oblasti bankarstva, lizinga i osiguranja u Sremskim Karlovcima. Iskoristite priliku da, pored sticanja potrebnih znanja i veštine za mirno rešavanje sporova u ovim oblastima, ispunite i zakonsku obavezu godišnje specijalizacije u cilju produženja licence.

Detaljnije

Load More