Elektronsko poslovanje

Početna   /   Elektronsko poslovanje

Efikasnije obavljanje kancelarijskog poslovanja na elektronski način

- zakonske obaveze, odgovornosti organizacija i odgovornih lica u E-Poslovanju -

Upotreba računara i informatičkih tehnologija u svakodnevnim kancelarijskim i sveukupnim upravljačko-administrativnim poslovima je sveprisutna poslovna realnost. Mogućnost korišćenja ovakvih alata je sve šira, bogatija ali i kompleksnija, tako da obim njihovog svakodnevnog korišćenja sve više direktno zavisi od interne poslovne strategije i organizacije ali i od specifičnog znanja i obučenosti izvršioca.

Razvojem i konstaktnim širenjem elektronskog poslovanja na finansijsko-administrativne procese i procedure u obavljanju poslova sa državnim službama i institucijama, iziskuje sve konkretnije informatičko znanje i samih menadžera, pravnika, ekonomista a ne samo pojedinih, specijalističkih izvršioca u datim poslovnim organizacijama. Dodatno, poznavanje i upotreba ovih procesa postaje i zakonska obaveza i konkretna poslovna dužnost.

Koja su to neophodna znanja? Koje su to poslovne a koje zakonske obaveze? Sa kojim konkretnim elektronskim servisima i elektronskim administrativnim postupcima treba biti upoznato svako odgovorno lice da bi njegov posao bio kvalitetan i zakonski uokviren?

Kontinualno prateći razvoj elektronskog poslovanja i njegove primene u savremenom poslovnom funkcionisanju, naš stručni tim iskusnih eksperata je pripremio i ponudio tržištu znanja poseban stručni seminar na temu elektronskog poslovanja.

Teme koje obradjujemo se tiču konkretne, svakodnevne, primene elektronskog poslovanja unutar samih poslovnih organizacija ali i njihovog efikasnog i zakonski definisanog poslovanja sa zvaničnim državnim institucijama i službama.

 

 • Koje su to zakonske obaveze a koje mogućnosti efikasnog rada uz primenu
  elektronskog poslovanja?
 • Na koji nacin poslovna organizacija može preći na elektronsko poslovanje i u kojim segmentima operativnog rada?
 • Šta je to Koncept Elektronskog Šaltera i zašto je sve manje potrebno čekati
  u redu na šalterima državnih institucija?
 • Kako upotrebljavati Elektronske servise i elektronske administrativne postupke?
 • Koje su osnove bezbedonosne zaštitite elektronskih podataka i procesa.
 • Ima li naše preduzeće ili ustanovaobavezu primene Zakona o informacionoj bezbednosti?

Samo su neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovore na našem seminaru.

Aktuelne teme iz oblasti Elektronskog kancelarijskog poslovanja, detaljno obradjujemo i prezentujemo vam kroz naš Stručni Blog.
Upoznajte se sa njima, pronadjite odgovore na vaša pitanja ali i pitajte nas direktno i komentarišite.
Ovim izlaganjima želimo da vam direktno prenesemo naše znanje i iskustvo ali i iniciramo razmenu mišljenja sa ciljem u opštem napretku digitalnih kompetencija.

Teme i tesktove koje so do sada objavili su (tekstove ti saljem zasebno):

 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje
 • Zakon o elektronskom poslovanju, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja
 • Pravni okviri i nacini upotrebe elektronskog potpisa i elektronskog sertifikata
 • Elektronski administrativni postupci
 • Osnove bezbednosti na internetu

Aktuelne obuke i seminari iz oblasti elektronskog kancelarijskog poslovanja

Aktuelni stručni tekstovi iz oblasti elektronskog kancelarijskog poslovanja