Softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Početna   /   Softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Institut za ekonomsku diplomatiju je tokom 2014. godine pokrenuo drugu fazu realizacije petogodišnjeg makro-porojekta:„Nacionalna ekonomska bezbednost kao jedna od osnova nacionalne ekonomske diplomatije“. Ključna tematska oblast druge faze realizacije projekta je Inovacioni projekat: „Softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca”, kojeg je, po konkursu, prihvatilo i sufinansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Inovacioni projekat je uspešno završen u planiranom roku (krajem prve polovine 2015.godine), izazivajući veliko intresovanje u zemlji i inostranstvu: samo tokom jednogodišnjeg istraživanja i realizacije prjekta, za poslovnu zajednicu i institucije Srbije je obavljeno 9 veoma uspelih specijalizovanih obuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, usaglašenih sa tematskim segmentima i dinamikom realizacije inovacionog projekta.
Istraživači na inovacionom projektu:

 • Prof. dr Miroslav Raičević,
 • Aleksandar Vujičić,
 • Mr Ljubiša Radivojević, IT ekspert,
 • Jelena Pantelić, konsultant OEBS-a
 • Milunka Milanović, konsultant OEBS-a

TIM KOJI JE REALIZOVAO PROJEKAT:
Rukovodilac petogodišnjeg makro-projekta „NEB-ED: NACIONALNA EKONOMSKA BEZBEDNOST KAO JEDNA OD OSNOVA NACIONALNE EKONOMSKE DIPLOMATIJE“:

Prof. dr Miroslav Raičević, direktor Instituta za ekonomsku diplomatiju, predavač (po pozivu) na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije
Rukovodlac II segmenta makroprojekta „NEB-ED“: “SOFTVER ZA INTERAKTIVNU OBUKU ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA” (jednogodišnji inovacioni projekat):

Aleksandar Vujičić, raniji direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Republike Srbije, konsultant OEBS-a

Sekretar projekta: Jelena Simović, Institut za ekonomsku diplomatiju

Stvaranje specijalizovanog softvera, kao dopunskog i veoma efikasnog sredstva za obuku u ovoj oblasti (kakva do sada nije postojala u zemlji i regionu), u potpunosti odgovara sadašnjim i nastupajućim potrebama, kao i novim međunarodnim standardima obuke i primene zakonodavstva u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca” je zaštićeno intelektualno vlasništvo Instituta za ekonomsku diplomatiju.

Softver predstavlja kompleksno nastavno sredstvo koje se primenjuje tokom 6 specifičnih obuka u oblasti sprečavanja pranja novca, koje sprovodi Institutu za ekonomsku diplomatiju.Obuke su modelirane kao radionice, uz prisustvo dva visoko specijalizovana predavača koji dodatno pojašnjavaju zakonodavstvo, njegovu primenu, poslovne slučajeve i daju instrukcije za rešavanje eventualnih problema koje polaznici imaju u praksi.

Softver je lak za korišćenje i intuitivan, nudi materijale za učenje, direktnu komunikaciju sa mentorom, polaganje kontrolnih testova i praćenje rada polaznika tokom nastavnog procesa. Lica koja se obučavaju, radeći testove, dolaze u kontakt sa simulacijama slučajeva iz prakse. Na taj način, obuke, koje prati primena softvera, nude ne samo učenje pravnih pravila, već i savladavanje veština neophodnih za suštinsku primenu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Sistem koristi sva nasleđa produkcionog sistema za daljinsko učenje koji je implementiran na mnogobrojnim univerzitetima širom Evrope, uključujući i Univerzitet u Cirihu. U tom kontekstu, softver je pogodan za inoviranje i provere znanja “na daljinu”, uz aktivno učešće mentora koje imenuje Institut za ekonomsku diplomatiju iz kruga svojih konsultanata za oblast SPN. Ovakve mogućnosti su predvidjene za institucije čije se organizacione jedinice nalaze na više lokacija, ili u inostranstvu, a koje nisu u mogućnosti da svoje zaposlene upute na kompletnu obuku u Institut za ekonomsku diplomatiju.

Opšti cilj ovog projekta je da se – uz primenu ekspertskih znanja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i vrhunskih softverskih znanja i internet tehnologija – pokrene kvalitetno profesionalno obrazovanje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji i regionu. Na taj način će obrazovna aktivnost neposredno doprinositi boljem pozanvanju normi, njihovoj ispravnoj i blagovremenoj primeni – tako doprinoseći nacionalnoj ekonomskoj bezbednosti u celini, kao i korporativnoj bezbednosti, koja je u našim uslovima često zapostavljana.

Obuke koje “softver za interaktivnu obuku za sprečavanje pranja novca” sadrži:

 1. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – bazična obuka (za sve obveznike)
 2. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – obuka za finansijske institucije koje se bave poslovima osiguranja
 3. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – obuka (osnovni nivo) za pravna lica koja vrše posredovanje i promet u oblasti nekretnina
 4. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – obuka za računovodje i revizore – osnovni nivo
 5. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – obuka za menjače
 6. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – obuka za utvrdjivanje stvarnog vlasnika

Materijali za učenje su uključeni u obuke.

Nampomena

Po formiranju grupe za svaku od obuka, uz konsultacije sa učesnicima, odredićemo datum realizacije obuke.
Na ovaj način prijavljeni učesnici ostvaruju popust od 10% na vrednost kotizacije.