Akreditacija za javnu upravu

Početna   /   Akreditacija za javnu upravu

AKREDITOVANI SPROVODILAC PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI

Na osnovu Zakona o nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Zakona o državnim službenicima i Uredbe o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, kao i Zakona o opštem upravnom postupku, Institutu za ekononomsku diplomatiju je 5. marta 2020. godine izdato Rešenje od strane Nacionalne akademije za javnu upravu broj 151-00-18/2020-03, kojim se potvrđuje 

STATUS AKREDITOVANOG SPROVODIOCA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U JAVNOJ UPRAVI

Rešenjem broj 151-00-587/2022-03 od 31.10.2022. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je raspoređen za akreditovanog sprovodioca u oblasti stručnog usavršavanja za oblasti:

  • Finansijsko-materijalno poslovanje
  • Revizija
  • Javne nabavke
  • Veštine rukovođena i lični razvo
  • Sistem lokalne samouprave

Takođe na osnovu ovog Rešenja, Institut je upisan u Evidenciju sprovodilaca obuka.