Detalji

  • Mesto:Računarski kabinet Instituta, Zemun, Pregrevica 168
  • Vreme:29. i 30. avgust 2018. godine od 10 do 16 (ukupno 14 nastavnih časova)
  • Predavač:Vojkan Stanković, IT konsultant i poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja projektima.
  • Samo u ovom terminu uštedite čak 6.900 dinara:Kotizacija sa 30% popusta iznosi samo 16.100 (+PDV)

Unapredite prodaju, brend, efikasnost u komunikaciji sa tržištem … Izradite kompletan digitalni multimedijalni portfolio svoje organizacije

Vojkan Stanković Digitalni marketing, Elektronsko poslovanje

Primenom novih digitalnih alata unapredite sopstveni biznis izradom digitalnog multimedijalnog sadržaja kojim se poslovna organizacija predstavlja na internetu. Sve o ovome naučite na obuci koju realizujemo 29. i 30. avgusta, a prijavom u ovom terminu iskoristite veliki letnji popust u iznosu od 30% i uštedite čak 6.900 dinara.