Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Bezbednost i zdravlje na radu – zakonske novine

Detalji

 • VEBINAR - ZOOM platforma:26. januar 2023. godine od 10h
 • Predavač:Ekspert za BZR (detalji na stranici)
 • Za sve prijave u ovom terminu odobravamo 20% popusta:Detalji o kotizaciji i dodatnom popustu na stranici

Bezbednost i zdravlje na radu – zakonske novine

NOVINE KOJE DONOSI NACRT ZAKONA O BZR; IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA VAŽEĆEG ZAKONA

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu donosi niz veoma bitnih izmena i novih obaveza  za poslodavce, koje treba da obezbede da se bezbednost i zdravlje na radu podignu na značajno viši nivo i stvore bolji uslovi rada u cilju sprečavanja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Osim toga, u toku je i nekoliko značajnih izmena i dopuna važećih podzakonskih akata: Nacrt nove Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu kao i predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline, u koji su uključene i javne konsultacije.

Predavač: Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom radu

 

NASTAVNI PROGRAM

 1. Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – šta je novo?
 • Poseban osvrt na značenje pojedinih izraza mere
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca – izvođenje radova na gradilištu i radilištu, izdavanje dozvola za rad
 • Prava i obaveze zaposlenih
 • Obaveze lica koje se samozapšljava
 • Rad od kuće i rad na daljinu
 • Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (poslodavac koji sam obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, savetnik i saradnik za bezbednost i zdravlje na radu
 • Zaštita zdravlja na radu, predstavnik zaposlenih i odbor za bezbednost i zdravlje na radu
 • Evidencija, saradnja i izveštavanje
 • Stručni ispit i izdavanje licenci, nacionalna priznanja
 • Inspekcijski nadzor

2. Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu i predlozi za izmenu Uredbe

3. Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline i predlozi za izmene i dopune Pravinika

4. Neophodna dokumentacija za zaposlene u skladu sa važećim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonskim propisima.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i realizuje se on-line (ZOOM platforma).

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo 20% popusta, pa tako kotizacija iznosi svega 10.000,00 (+PDV).

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs