Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Detalji

 • Webinar - vreme održavanja:19. maj 2020. godine od 10 časova
 • Predavač:Ekspert nadležnog ministarstva
 • Kotizacija:5.800,00 (+PDV)

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Zbog epidemiološke situacije i zdravstvene bezbednosti, radionica se realizuje preko web platforme - kao WEBINAR

Svako korišćenje prava na bolovanje, koje je odobreno od strane nadležnog zdravstvenog organa, jeste zakonsko pravo zaposlenog. Sa druge strane, pravo na bolovanje može biti i zloupotrebljeno od strane zaposlenog. Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava ili zloupotrebi istog, i kako da postupite u skladu sa zakonskim propisima, čućete na radionici “Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa” koju realizujemo još jednom u ovoj godini.

Radionica je koncipirana kao rezultat prakse Inspektorata za rad Republike Srbije, odnosno najčešćih zahteva koje inspekcija rada rešava u upravnom postupku, po zahtevu kako zaposlenih tako i poslodavaca. Radi se o zakonskim rešenjima koja izazivaju najviše nedoumica u primeni.

Predavač je ekspert nadležnog ministarstva sa dugogodišnjim iskustvom u primeni i nadzoru primene zakona u oblasti radnih odnosa.

 

NASTAVNE TEME:

 • Bolovanje – pravo iz radnog odnosa
 • Način ostvarivanja prava i obaveze prema poslodavcu
 • Bolovanje i odsustva
 • Specifičnosti trudničkog bolovanja
 • Zloupotreba bolovanja – dokazivanje
 • Otkaz zbog zloupotrebe bolovanja
 • Zdravstveno stanje zaposlenog i premeštaj na druge poslove
 • Zdravstveno stanje kao razlog za tehnološki višak – uslovi
 • Obavezni preventivni i periodični lekarski pregledi
 • Upućivanje zaposlenog na lekarski pregled
 • Posledice odbijanja pregleda
 • Studija slučaja zloupotrebe bolovanja

 

Kotizacija iznosi 5.800,00 dinara (+PDV).

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs