Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

Detalji

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd, Šumadijski trg 8:19. april 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):19. april 2024. godine od 10h
 • Predavač:Prof .dr Saša Perišić, pomoćnik direktora Inspektorata za rad RS
 • Kotizacija i popusti:14.500 (+PDV), odnosno 13.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici
 • Novo:Grupna prijava (detalji na stranici)

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

PRAVO / ZLOUPOTREBA, DOKAZIVANJE ZLOUPOTREBE, SPECIFIČNOSTI POJEDINIH OBLIKA BOLOVANJA, OSNOV ZA TEHNOLOŠKI VIŠAK, PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE, OBAVEZNI PREGLEDI, POSLEDICE ODBIJANJA PREGLEDA, BOLOVANJA I ODSUSTVA...

Svako korišćenje prava na bolovanje, koje je odobreno od strane nadležnog zdravstvenog organa, jeste zakonsko pravo zaposlenog. Sa druge strane, pravo na bolovanje može biti i zloupotrebljeno od strane zaposlenog. Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava ili zloupotrebi istog, i kako da postupite u skladu sa zakonskim propisima, čućete na radionici “Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa” koju realizujemo 19. aprila 2024. godine.

Radionica je koncipirana kao rezultat prakse Inspektorata za rad Republike Srbije, odnosno najčešćih zahteva koje inspekcija rada rešava u upravnom postupku, po zahtevu kako zaposlenih tako i poslodavaca. Radi se o zakonskim rešenjima koja izazivaju najviše nedoumica u primeni.

Predavač: Prof. dr. Saša Perišić, pomoćnik direktora Inspektorata za rad, sručnjak za državno i upravno pravo sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom

 

NASTAVNE TEME radionice “Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa”:

 • Bolovanje – pravo iz radnog odnosa
 • Način ostvarivanja prava i obaveze prema poslodavcu
 • Bolovanje i odsustva
 • Specifičnosti trudničkog bolovanja
 • Zloupotreba bolovanja – dokazivanje
 • Otkaz zbog zloupotrebe bolovanja
 • Zdravstveno stanje zaposlenog i premeštaj na druge poslove
 • Zdravstveno stanje kao razlog za tehnološki višak – uslovi
 • Obavezni preventivni i periodični lekarski pregledi
 • Upućivanje zaposlenog na lekarski pregled
 • Posledice odbijanja pregleda
 • Studija slučaja zloupotrebe bolovanja

(Program u pdf formatu možete preuzeti OVDE)

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavačica će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

NOVO – KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućava da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 6) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 6 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 60.000,00 (+PDV). Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

 

Popusti:

 • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs