Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   BZR na gradilištima

Detalji

  • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:18. avgust 2022. od 10h
  • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):18. avgust 2022. od 10h
  • Predavač:Katarina Kurćubić, inspektorka u Inspektoratu za rad RS
  • Kotizacija i popusti:8.500 (+PDV), odnosno 7.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

BZR na gradilištima

KONKRETNE TEHNIČKE MERE ZA PREVENCIJU POVREDA NA RADU NA GRADILIŠTIMA; ZAKON I PODZAKONSKA AKTA

Sa rastom visokorizičnog građevinskog  sektora i sve većim brojem gradilišta u Srbiji, na kojima su u većoj ili manjoj meri primenjene preventivne mere za bezbedan rad, raste i broj povreda na radu sa teškim ili smrtnim ishodom.  Zbog toga je i povećana potreba za informisanošću i angažovanjem svih činilaca u procesu obezbeđivanja tih mera. U tom procesu aktivno učestvuju kako profesionalci zaduženi za BZR na gradilištima, tako i rukovodioci, organizatori posla, poslodavci, investitori, kao i sva lica koja se nalaze na gradilištu i dužna su da primenjuju preventivne mere za bezbedan rad.

Ovaj seminar je zato namenjen svim licima koja učestvuju u delatnosti građevine, a obuhvata upoznavanje sa osnovnim zakonskim i podzakonskim odredbama, podeli odgovornosti i obaveza u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u prvom delu, a u nastavku seminara primenu konkretnih tehničkih mera na gradilištu kojima se obezbeđuje prevencija povreda na radu.

Predavač: Katarina Kurćubić, inspektorka u Inspektoratu za rad RS

 

NASTAVNI PROGRAMseminara BZR na gradilištima:

1) Zakon i podzakonska akta

  • Opšte obaveze p oslodavaca propisane u Zakonu o BZR, podela odgovornosti i obaveze  rukovodilaca i lica za BZR
  • Obaveze  propisane u Uredbi o bezbednosti i zdrdavlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, obaveza  investitora, koordinatora na gradilištu, izvođača radova…

2) Konkretne tehničke mere za prevenciju povreda na radu

  • Mere za bezbedan rad propisane u Pravilniku o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova
  • Tehničke mmere koje se primenjuju prilikom izvođenja radova na gradilištu kod: a) organizacije gradilišta; b) zemljanih radova; c) betonskih radova; d) zidarskih radova; e) radova na visini; f) radova na krovovima; g) radova na rušenju.

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju, ili on-line preko ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 8.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 7.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavač će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Za brze uplate (u roku od 3 dana od dana prijave) odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs