Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   BZR u vreme pandemije – nove obaveze poslodavaca

Detalji

  • WEBINAR - vreme održavanja:8. juli 2020. godine od 10 časova
  • Predavač:Ekspert za sprovođenje inspekcijskog nadzora u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Kotizacija i popusti:7.500 (+PDV); za dva i više učesnika - 5% popusta

BZR u vreme pandemije – nove obaveze poslodavaca

OBAVEZA PRIMENE PREVENTIVNIH MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NAKON VANREDNOG STANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSEBAN PLAN PRIMENE MERA KOJI JE SASTAVNI DEO AKTA O PROCENI RIZIKA

Svaki poslodavac je obavezan da obezbedi bezbednost i zdravlje na radu u svom privrednom subjektu nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji i da donese Plan mera i aktivnosti za sprečavanje pojave i širenja virusa dok traje pandemija. (bzr u vreme pandemije)

Naime, shodno važećoj Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, broj 66/2020) donetoj na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva o zaraznih bolesti, poslodavci u određenim delatnostima su u obavezi da donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika.

Imajući u vidu mogućnost ponovne pojave virusa na teritoriji naše zemlje, prilikom organizovanja rada i radnog procesa obaveza poslodavca je da planira sprovođenje preventivnih mera, metoda rada i organizovanja procesa rada koji će obezbediti poboljšanje stanja i viši nivo bezbednosti i zdravlja na radu. Shodno tome, pored gore navedene Uredbe, sačinjen je i Predlog uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrdav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, u skladu sa kojim se uvode nove obaveze za sve poslodavce u Republici Srbiji, nezavisno od vrste delatnosti i broja zaposlenih, da donesu Plan mera i aktivnosti na prevenciji pojave i širenja virusa. Predlogom Uredbe propisuju se zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, kada nadležni proglasi epidemiju zarazne bolesti, radi njenog sprečavanja i širenja.

Takođe je prošle nedelje usvojen i Pravilnik o sprečavanju širenja zaraznih bolesti o kojem će takođe biti reči na webinaru.

 

NASTAVNI PROGRAM webinara BZR u vreme pandemije:

  • Procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini – značaj primene preventivnih mera i osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad u skladu sa aktom o proceni rizika
  • Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 66/2020. od 7. maja 2020. godine) – BZR  u vreme pandemije
  • Preporuke o preventivnim merama za vreme vanrednog stanja i primena vanrednih mera po okončanju vanrednog stanja
  • Poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika – obavezujuće za poslodavce u određenim delantostima (praktični primeri)
  • Predlog Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 – nove obaveze za sve poslodavce
  • Borba protiv stresa i prevazilaženje psihosocijalnih rizika nakon vanrednog stanja.

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 7.500,00 dinara (+PDV).

  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs