Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Carinski dug – usvojena objašnjenja

Detalji

 • Opcija 1: Hotel Šumadija, Beograd:30. avgust 2023. godine od 10h
 • Opcija 2: On line (ZOOM):30. avgust 2023. godine od 10h
 • Predavači:Eksperti Ministarstva finansija i Uprave carina Srbije (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.800, odnosno 14.200 (+PDV); letnji popust + dodatni popust

Carinski dug – usvojena objašnjenja

UREDBA U PRIMENI OD 8. JULA 2023. GODINE; USVOJENA OBJAŠNJENJA ZA OBEZBEĐENJE PLAĆANJA CARINSKOG DUGA

Carinski dug – usvojene novine

Imajući u vidu da su 8. jula 2023. godine ušle u primenu odredbe sadržane u Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima koje se odnose na obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, Uprava carina Srbije je usvojila 21. juna 2023. godine Objašnjenja za obezbeđenje plaćanja carinskog duga. Ova Uredba će imati velikog uticaja na poslovnu zajednicu, ali i značajnih benefita, pa iz tih razloga organizujemo seminar čiji je cilj upoznavanje učesnika u carinskim postupcima sa tim izmenama.

Predavači:

 • Snežana Karanović, pomoćnica ministra finansija, Sektor za carinski sistem i politiku
 • Predstavnik Uprave carina Srbije

 

NASTAVNE TEME:

1) Osnovni pojmovi

 • carinski dug koji je nastao i koji može nastati
 • lice koje polaže obezbeđenje za plaćanje carinskog duga, garant

2) Obaveza  polaganja obezbeđenja

 • slučajevi kada se ne zahteva polaganje obezbeđenja
 • slučajevi kada se polaže obezbeđenje
 • utvrđivanje iznosa obaveznog obezbeđenja
 • neobavezno obezbeđenje
 • dodatna objašnjenja o obimu upotrebe obezbeđenja

3) Oblici (instrumenti) obezbeđenja

4) Pojedinačno obezbeđenje

5) Zajedničko obezbeđenje (sa pojašnjenjem obrazaca i primerima)

 • zahtev  za donošenje odobrenja za polaganje zajedničkog obezbeđenja (zahtev za donošenje odobrenja za polaganje zajedničkog obezbeđenja, uključujući moguće smanjenje ili oslobođenje za  carinski dug koji bi mogao nastati, zahtev za donošenje odobrenja za polaganje zajedničkog obezbeđenja za carinski dug koji je nastao), referentni iznos i njegovo utvrđivanje)
 • zajedničko obezbeđenje sa smanjenim iznosom za postupak stavljanja robe u slobodan promet i postupak privremenog uoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina
 • zajedničko obezbeđenje sa smanenim iznosom ili oslobođenje od polaganja obezbeđenja za privremeni smeštaj i posebne postupke aktivnog oplemenjivanja, privremenog uvoza a potpunim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina i carinskog skladištenja
 • nadzor nad referentnim iznosom (od strane nosioca odobrenja za polaganje zajedničkog obezbeđenja, od strane carinskog organa kod ostalih postupaka – osim postupka stavljanja robe  u slobodan promet)

6) Ukidanje i opoziv obezbeđenja

7) Razduživanje obezbeđenja

8) Pitanja i odgovori, diskusija

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali hotela Šumadija (Beograd) ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15,800,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 14.200 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Letnji popust – 10% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije – dodatnih 10%

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs