Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Carinsko poslovanje

Detalji

 • Opcija 1 - Novi Beograd, Dom kulture Studentski grad (Sala na spratu):25. novembar 2022. godine od 10h
 • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):25. novembar 2022. godine od 10h
 • Predavači:Snežana Karanović i Nataša Krgović Mirković, eksperti nadležnih državnih institucija (detalji na stranici)
 • Kotizacija:12.500 (+PDV) i 11.500 (+PDV); detalji na stranici

Carinsko poslovanje

VAŽEĆA ZAKONSKA REŠENJA; USVOJENE I NAJAVLJENE NOVINE I IZMENE; AUTOMATIZACIJA RADA UPRAVE CARINA

Obzirom na snažnu potrebu za praćenjem promena i usvajanjem znanja neophodnih za efikasan odgovor kako velikih poslovnih sistema, tako i srednjih i malih preduzeća na nove izazove, prilike i praksu u oblasti spoljne trgovine, a naročito kada je u pitanju carinsko poslovanje, ova obuka će razmotriti sve novine koje su u oblasti carinskog poslovanja već uvedene ili su u pripremi, kao i važeća zakonska rešenja, i problemi koji se pojavljuju svakodnevnom poslovanju.

Nastavu na obuci Carinsko poslovanje drže vrhunski eksperti nadležnih državnih institucija:

 • Snežana Karanović, Ministarstvo finansija, pomoćnica ministra
 • Nataša Krgović Mirković, v.d. pomoćnica direktora Uprave carina Srbije

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Osvrt na Carinski zakon i dalje usaglašavanje sa evropskim carinskim zakonodavstvom
 • Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
 • Najavljene novine i izmene
 • Primena NAP u carinskim  postupcima, automatizacija Uprave carina i njihov uticaj na prava i obaveze privrednih subjekata u obavljanju spoljnotrgovinskog prometa
 • Problemi u primeni Carinskog zakona

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad, Novi Beograd ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Popusti:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs