Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   CDD – Customer Due Diligence

Detalji

 • On line (ZOOM platforma):6. septembar 2023. godine od 15h
 • Predavači:Jelena Pantelić i Milunka Savić (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200,00 (+PDV), odnosno 130 evra; detalji o popustima na stranici

CDD – Customer Due Diligence

IDENTIFIKAICIJA STRANAKA, NEOPHODNA DOKUMENTA U SISTEMU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Cilj vebinara je da ukažemo na načine sprovođenja identifikacije i mera CDD – Customer Due Diligence, a dotaći ćemo se i obaveza u vezi sa organizacijom i sprovođenjem obuka u okviru vaših institucija, kao i izveštavanjem organa najvišeg rukovodstva.

Ove teme će biti obrađene kroz prizmu regionalnog zakonodavstva, kao i relevantnih direktiva Evropske unije.

Predavačice su Jelena Pantelić i Milunka Savić, konsultantkinje Instituta za ekonomsku diplomatiju, vrhunske ekspertkinje za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

 

Osnovne nastavne teme:

 • FATF, preporuka 10, relevantne direktive EU, regionalno zakonodavstvo
 • CDD – pojam, oblici
 • Zasnivanje poslovnog odnosa, šta je potrebno uraditi pre toga
 • U odnosu na koja lica primeniti CDD
 • Način identifikacije
 • Verifikacija identiteta
 • Podaci koje je neophodno pribaviti
 • Podaci koje je potrebno pribaviti
 • Obuka – pojam, učesnici, teme
 • Obuka – zakonska obaveza i kako je ispuniti
 • Obuka – sastavni elementi programa stručnog usavršavanja, sastavljanja službene beleške
 • Izveštavanje  – pojam, dinamika, sadržaj
 • Pitanja i odgovori

 

Kotizacija i popusti:

 • Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.
 • Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

 • Za sve avansne uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs