Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Centralna evidencija stvarnih vlasnika – usvojen je novi Zakon

Detalji

  • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:20. jun, 16,00-20,00h
  • Predavači:Jelena Pantelić i Milunka Milanović
  • Kotizacija:14.000 (+PDV)
  • Popust do popune grupe:20% popust za jednog učesnika. Za 2 i više učesnika dodatnih 10%!

Centralna evidencija stvarnih vlasnika – usvojen je novi Zakon

Jelena Pantelić i Milunka Milanović

Centralna evidencija stvarnih vlasnika uređuje uspostavljanje, sadržinu, osnove evidentiranja i načina vođenja centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Skupština Republike Srbije je 25. maja 2018. godine usvojila ovaj novi zakon(“Službeni glasnik RS” broj 41/2018) koji je u primeni od 8. juna 2018. godine.

Na seminaru koji se održava 20. juna dobićete odgovore na pitanja kao što su:

• Koja je potrebna dokumentacija za identifikaciju klijenta
• Rokovi, stvarni vlasnik i novi zakon
• Šta za obveznike znači čuvanje dokumentacije
• Postupak identifikacije
• Rizik u momentu zasnivanja poslovnog odnosa i promena rizika.

 

PREDAVAČI

• Jelena Pantelić, zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca, konsultantkinja OEBS-a
• Milunka Milanović, konsultantkinja OEBS-a

 

NAMENA:

Seminar je namenjen finansijskim i nefinansijskim institucijama: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko-dilerska društva, menjačnice, agenti za prenos novca, računovođe, revizori, advokati, faktoring, forfeting, on line igre na sreću, poreski savetnici, notari, agenti za promet nekretnina, i sva druga lica koja dolaze u kontakt sa strankom ili na bilo koji drugi način mogu proceniti posovni odnos, rizik i sl.

 

PROGRAM RADA

1. Identifikacija klijenta
2. Dokumentacija
3. Šta je potrebno znati u momentu zasnivanja poslovnog odnosa
4. Stvarni vlasnik – definicija
5. Novi Zakon – stvarni vlasnik
6. Šta donosi novi Zakon o centralnoj evidenciji stvarnog vlasnika
7. Zakonska rešenja
8. Primena kod obveznika
9. Potrebni podaci i gde ih pronaći?
10. Čuvanje dokumentacije
11. Odgovori na zahteve – identifikacija i stvarni vlasnik
12. Primena definicije u praksi
13. Trast i pravni aranžmani – definicija

 

PROGRAM U PDF FORMATU možete preuzeti OVDE.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija za seminar iznosi 14.000,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi, sendviči) i sertifikat koji potvrđuje učešće na seminaru.

POPUSTI:

Do popune grupe odobravamo 20% popust, a za prijave više učesnika iz iste organizacije dodatnih 10%.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

 

INFORMACIJE:

011/3077612, 3077613, 063/509972
Osoba za kontakt: Jelena Marinkov
prijava@economicdiplomacy.co.rs
jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs
ied.bg@mts.rs