Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Dani javnih nabavki

Detalji

 • Mesto:Hotel Tulip Inn, Novi Beograd
 • Vreme:25. i 26. jun 2021. godine (satnica na stranici)
 • Predavači:Miloš Jović i Danijela Bojović (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:24.500,00 (+PDV) za oba nastavna dana; detalji o kotizaciji i popustima na stranici

Dani javnih nabavki

OD ZAKONODAVSTVA DO PRAKSE SA MILOŠEM JOVIĆEM I DANIJELOM BOJOVIĆ

Dvodnevna obuka Dani javnih nabavki pružiće vam odgovore na sve probleme i nedoumice koji se pojavljuju u svakodnevnom radu, kako po pitanju tumačenja zakona tako i kod “zastoja” u njihovoj praktičnoj primeni.

Iskoristite priliku da od vrhunskih stručnjaka dobijete odgovore, instrukcije, mišljenja i rešenja svih problema i pitanja iz prakse u predivnom ambijentu hotela “Tulip Inn” na Novom Beogradu

 

Predavači:

Miloš Jović i Danijela Bojović, eksperti za javne nabavke, sa dugogodišnjim radnim iskustvom, najpre u Upravi za javne nabavke, a potom u privredi, kao i održanim velikim brojem obuka, seminara i radionica iz ove oblasti, uključivši i Školu javnih nabavki.

 

Dani javnih nabavki – NASTAVNI PROGRAM

Prvi dan – 25. jun 2021. godine od 11 časova

1) Planiranje i istraživanje tržišta

 • Kriterijumi za planiranje
 • Način ispitivanja i istraživanja tržišta predmeta nabavke
 • Određivanje procenjene vrednosti nabavke
 • Izrada i objavljivanje planova javnih nabavki
 • Izrada i objavljivanje izmena i dopuna planova javnih nabavki

2) Određivanje, produženje i računanje rokova u postupku javne nabavke

 • Pravila određivanja rokova u postupku javne nabavke (kako se određuje, kako se računa, dileme u pogledu obaveznog produžetka, mogućnosti skraćenja rokova)
 • Kada se može postaviti pitanje, uticaj neradnih dana na rokove
 • Rokovi za odgovore, kako se računaju, kada se moraju produžiti
 • Rokovi u zaštiti prava

3) Sprovođenje nabavki po partijama i pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

 • Oblikovanje nabavke u partije (planiranje nabavki po partijama, pravila postupka, ograničenje podnošenja ponuda po partijama)
 • Specifičnosti postupka nabavke i ponude na Portalu javnih nabavki u postupku oblikovanom u partije, pametne partije, oglasi i zaštita prava kod ovih nabavki
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, ponuda i postupak pregovaranja (smernice i primeri iz prakse)

4) Priprema i objavljivanje konkursne dokumentacije

 • Pokretanje postupka
 • Priprema dokumentacije koja se učitava na Portalu i podataka koji se unose u Portal
 • Kreiranje i objavljivanje konkursne dokumentacije i javnog poziva na Portalu
 • Izmena (ispravka) konkursne dokumentacije i javnog poziva

 

Drugi dan – 26. jun 2021. godine od 9 časova

1. Pojašnjenja i  izmene konkursne dokumentacije, podnošenje ponude, otvaranje ponuda

 • Zahtevi za pojašnjenjem i pojašnjenje konkursne dokumentacije (pitanja i odgovori)
 • Izrada elektronske izave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor
 • Izrada i podnošenje elektronske ponude
 • Podnošenje zajedničke ponude  i ponude sa podizvođačem
 • Izmene, dopune i opoziv ponude
 • Otvaranje ponuda na Portalu javnih nabavki

2. Stručna ocena ponuda, uvid u ponude, ugovor o javnoj nabavci

 • Zahtev za  dostavljanjem dokaza, pojašnjenje ponude, ispravku računske greške i postupanje ponuđača po zahtevu
 • Izrada izveštaja o postupku nabavke i odluke o dodeli ugovora
 • Uvid u ponude – zahtev za uvid i odobravanje uvida
 • Zaključenje ugovora, objavljivanje obaveštenja o zaključenom ugovoru
 • Izmene ugovora  i obaveštenje o izmeni ugovora

3. Zaštita prava, izveštaji o nabavkama, ostale funkcionalnosti na Portalu javnih nabavki

 • Zaštita prava, osnovi, aktivna legitimacija, sadržaj, postupanje po zahtevu, rad na Portalu
 • Pretraživanje planova i kreiranje filtera radi dobijanja informacija o nabavkama
 • Izrada i objavljivanje godišnjeg izveštaja o nabavkama
 • Izrada i objavljivanje obaveštenja za dobrovoljnu prethodnu transparentnost
 • Objavljivanje odluka i oglasa iz zaključenih okvirnih sporazuma po starom ZJN
 • Obaveštenje o izmeni ugovora zaključenog po osnovu starog ZJN

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Kotizacija za obuku iznosi 24.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama (kafe pauze) i ručak oba nastavna dana. Smeštaj nije uključen u kotizaciju, a rezervaciju možete izvršiti na telefone hotela: 011/2259999, ili putem e-mail adrese:  reservations@tulipinnputnikbelgrade.com

Popusti – za prijave u narednih 5 dana važi poseban popust.

Zbog epidemiološke situacije, a u interesu vaše i naše bezbednosti, broj učesnika je ograničen, a nastava i boravak u hotelu se realizuju u skladu sa merama koje su još uvek na snazi.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs