Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Digitalizacija poslovanja

Detalji

 • Opcija 1: Dom kulture Studentski grad, Novi Beograd:11. jul 2024. godine od 10h
 • Opcija 2: on line (ZOOM):11. jul 2024. godine od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:15.200 (+PDV), odnosno 13.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici
 • Novo - za on line učešće:Grupna prijava (detalji na stranici)

Digitalizacija poslovanja

eID, eSANDUČE, ePISARNICA, eDELOVODNIK, eARHIVA, eVREMENSKI ŽIG, ePOTPIS, ePEČAT

Digitalizacija poslovanja podrazumeva niz promena u načinu poslovanja i uvodi pojmove kao što su ePisarnica, eArhiva, eDelovodnik, eSanduče, eID, eVremenski žig, ePotpis, ePečat, kao i sisteme upravljanja dokumentima i odgovarajuće sisteme informacione bezbednosti.

Državna Elektronska pisarnica, eID i eSanduče, za pravna i fizička lica, su najnovija postupanja u sistemu digitalizacije poslovanja državnih organa prema pravnim licima i mogu da budu deo lokalnih ePisarnica sa sistemom kontrole, odobravanja i obrade zvaničnih dokumenata. Najnovije zakonske obaveze pri elektronskom arhiviranju donose jasne definicije načina prijema, obrade i arhiviranja elektronskih dokumenata.

Naš seminar/radionica obrađuje sve ove teme sa praktičnog aspekta, kroz primere i načine implementacije svih navedenih procedura, i polaznicima daje celovit uvidu sve aspekte digitalnog, odnosno elektronskog poslova, od kojih mnogi imaju karakter obaveznosti. Ovako koncipirana obuka pokazala se kao izuzetno potrebna svima koji su karika u sistemu elektronskog poslovanja u  jednoj firmi, jer su svi ovi sistemu u značajnoj međuzavisnosti, pa je potrebno poznavati način funcionisanja celine, bez obzira da li ste zaposleni u odeljenju računovodstva, pisarnice, arhive, pravnog ili IT sektora.

Najvažnija pitanja koja ćemo obraditi su:

 • Digitalizacija poslovanja – Okviri, obrasci, ciljevi, stručni izvori EU / USA
 • Trenutna zakonska podrška i uslovljavanja – pravni status, definicije i ograničenja poslovne upotrebljivosti
 • Uspešna primena i korišćenje eDokumenta i drugih formata poslovnih dokumenata koja su u potpunosti usaglašena sa zakonom – izgled, interna akta i načini operativne primene, prikaz procesa upravljanja dokumentima – Document Management System
 • Načini funkcionisanja ePisarnice, eDelovodnika, eID i eArhive i načini njihovog najefikasnijeg implementiranja
 • Šta je eID i eServis Elektronsko Sanduče i koji su načini njihovog korišćenja (kreiranje eID, prijem i obrada eDokumenata iz eSandučeta)
 • Upotreba eArhive – kako usaglasiti opozitne zakonske norme i uštedeti na troškovima papirne arhive (lista kategorija, eDelovodna knjiga, eArhivska knjiga)
 • Digitalizacija poslovanja i njena integracija u postojeći informacioni sistem, odnosno pravilan odabir novog IS

 

Predavači: 

 • Olga Zorić, konsultantkinja za elektronsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Zakonske obaveze i okviri postupanja
 • Pojam, ciljevi i iskustva
 • Mogućnost efikasne digitalne transformacije u okvirima trenutne zakonske regulative
 • Uslovi i načini organizovana ePisarnice, e Delovodnika i eArhive
 • Šta predstavlja Državna ePisarnica i kome je namenjena
 • Koji su načini i okviri korišćenja eID i eSandučeta
 • Problemi i rešenje eArhiviranja elektronskih i papirnih dokumenata
 • Koraci ka daljem razvoju internih Informacionih sistema
 • Sistem upravljanja dokumentima (Document Management System) – efikasno upravljanje dokumentima i pošiljkama
 • Distribucija unutar organizacije kao i prema partnerima i klijentima
 • Realna rešenja eArhive – pouzdano čuvanje papirnih i elektronskih dokumenata
 • Prikaz mogućih rešenja za automatski prijem i obradu eMail komunikacije
 • Uslovi i načini upotrebe eVremenskog žiga, ePotpisa i ePečata.
 • Pitanja i odgovori, diskusija, predlozi i rešenja

Ceo progrma u pdf formatu možete preuzeti OVDE .

 

Način realizacije, kotizacija i popusti:

Obuka se može, po sopstvenom izboru, pratiti u nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme. Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 13.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavačica će na njih da odgovori nakon pauze ili na kraju predavanja.

NOVO – KOTIZACIJA ZA GRUPU (važi za on line učešće): Kotizacija za grupu omogućava da na vebinaru aktivno učestvuje neograničen broj polaznika (minimalno 6) iz iste organizacije. Neophodno je prijaviti sve polaznike, koji time dobijaju pravo aktivnog učešća, kao i sertifikat na svoje ime nakon završene obuke. Kotizacija za grupu od 6 i više polaznika (neograničeno) iznosi svega 60.000,00 (+PDV). Uslov je da se svi prijavljeni loguju sa službene e-mail adrese koju su dostavili u prijavi.

 

Popusti:

 • Za sve avansne uplate odobrava se 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 063/506097

jsimovic@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs