Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Postanite stručnjak za digitalni marketing – zanimanje budućnosti

Detalji

  • Mesto:Zemun, računarski kabinet Instituta, Pregrevica 168
  • Vreme:16,17, 18. i 19. maj 2018. godine od 10 do 16,15 časova
  • Predavač:Nikola Tomović, ekspert za digitalni marketing
  • Kotizacija:71.500,00 (+PDV)

Postanite stručnjak za digitalni marketing – zanimanje budućnosti

Nikola Tomović

Intenzivni trening za ovladavanje “zanimanjem budućnosti” – digitalni marketing. Postanite profesionalac i budite u toku sa najsavremenijim svetskim trendovima u ovoj oblasti.

O programu “Stručnjak za digitalni marketing”

Program tretira sve aspekte modernog digitalnog marketinga, a polazniku omogućava da odmah po završetku obuke potpuno samostalno upotrebi sve alate koji su na obuci obrađeni. U okviru treninga polaznici će steći napredna znanja iz oblasti digitalnog marketinga i analitike sa posebnim fokusom na Google alate i društvene mreže kao što su: Google Analytics, Facebook ads,LinkedIn ads, E-mail marketing.

Obzirom da je program fokusiran isključivo na ekonomsko-marketinški kontekst upotrebe ovih alata, za njegovo praćenje nisu potrebna nikakva IT predznanja ili znanja iz oblasti programiranja.

Trening je intenzivan i realizuje se kroz 28 časova praktične nastave.

Kome je trening namenjen

Digital Marketing Professional je program namenjen marketing profesionalcima koji žele da steknu napredna znanja iz oblasti digitalnog marketinga. Takođe, program je namenjen i početnicima ali i vlasnicima malih biznisa koji žele na najbolji mogući način da samostalno iskoriste potencijal koji pruža internet i dugoročno unaprede svoje digitalne aktivnosti. Program tretira sve aspekte modernog digitalnog marketinga, a polazniku stvara smislenu sliku o mogućnostima ali i tendencijama u kojima se moderi marketing danas kreće.

Ishodi treninga

U okviru treninga polaznici će naučiti kako da pripreme i izvrše različite tipove on line kampanja kao i kako da po završetku svake kampanje rade na unapređenju web prisustva kroz analizu ostvarenja.

  • Karakteristike treninga
  • Trening se odvija kroz veliki broj primera i studija slučaja
  • Najveći deo treninga se odvija po principu “hands on”, a za uspešno praćenje treninga su neophodni jedino aktivna Gmail adresa i instaliran Google Chrome
  • Nakon treninga polaznici će dobiti dodatnu literaturu kao osnovni podsetnik o stečenim znanjima.

O predavaču

Predavač je Nikola Tomović, diplomirani ekonomista. Proveo je više od tri godine kao marketing menadžer zadužen za brand Nikon u Srbiji, a radio je i kao Google Analytics konsultant za Nikon Europe. Trenutno radi kao konsultant za više švajcarskih kompanija i vodi marketing agenciju koja aktivno sarađuje sa nekoliko domaćih brendova.

Sertifikovan je za Google Analytics i Google AdWords. Ostvario je značajno predavačko iskustvo iz ovih oblasti u velikim svetskim korporacijama. Radio je na razvoju više mobilnih aplikacija za iOS i Android uređaje. Osnivač je nekoliko startup-a, za koje je dobio više nagrada i priznanja, od kojih je najznačajnija nagrada Ministarstva kulture za projekat unapređenja kulturne ponude Beograda.

 

digitalni marketing

Detaljan pregled aktivnosti po danima

Prvog dana polaznici će imati priliku da se upoznaju sa aktuelnim trendovima u digitalnom marketingu, najvažnijim metrikama kao i popularnim strategijama koje su opšte prihvaćene i lako primenljive na veliki broj preduzeća. Pravilno definisanje indikatora performansi je ključ uspeha svakog on line nastupa i neraskidivo je vezan za opšte ciljeve svakog preduzeća, te će posebna pažnja biti posvećena ovoj oblasti. Kako bi se što bolje pripremili za predstojeće dane treninga, na kraju dana ćemo se baviti aktuelnom terminologijom, ali i dostupnim alatima i servisima koji su najčešće potpuno besplatni.

Google Analytics je danas široko prihvaćen i izuzetno popularan alat za praćenje i analizu posete kako sajtova tako i mobilnih aplikacija. Suštinsko razumeavnje i poznavanje ovog alata omogući će da svaka on line aktivnost bude pažljivo izmerena i valorizovana. Na treningu će svi polaznici imati prilike da uživo probaju veliki broj funkcionalnosti ali i da tumače podatke koje Google Analytics prikazuje. Pravilna upotreba ovog alata je od ključne važnosti za pripremu, egzekuciju ali i analizu svake on line kampanje.

Društvene mreže i njihov potencijal svakodnevno rastu, a njihova upotreba je često površno shvaćena. Facebook, Instagram i LinkedIn su platforme koje su izuzetno korisne, ali je njihov potencijal često nedovoljno iskorišćen. Osim novčanih investicija, ove platforme zahtevaju i određeno vreme i dnevnu posvećenost, pa je zato njihova pravilna upotreba od ključne važnosti za uspeh celokupnih marketing napora. Posebna pažnja će biti posvećena oglašavanju na Facebook platformi, ali i analizi uspešnosti kroz Google analitiku. Pravilna upotreba Facebook pixela je nezaobilani elementu korišćenju svih potencijala prilikom izrade kampanja.

Sve popularniji Instagram nudi mnogo mogućnosti kako za velike kompanije tako i za male biznjise. Instagram u Srbiji predstavlja trenutno najpopularniji kanal oglašavanja. Brojne mogućnosti koje platforma nudi često nisu u potpunosti iskorišćene.

LinkedIn kao poslovna mreža komunicira sa posebnom grupom korisnika koji su najčešće korporativnog profila pa samim tim oglašavanje na ovoj mreži poprima potpuno drugačiju dimenziju. Nove funkcionalnosti oglašavanja omogućavaju uspešniju i efikasniju realizaciju poslovnih ciljeva.

E-mail marketing je sastavni deo svakog uspešnog marketing nastupa. Iako najuspešniji kanal direktne komunikacije sa potencijalnim ili postojećim klijentima često ostaje neiskorišćen.