Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Disciplinske mere i kazne

Detalji

 • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:17. septembar 2021. godine od 10 časova
 • Opcija 2 - on line, putem ZOOM platforme:17. septembar 2021. godine od 10 časova
 • Predavači:Eksperti za inspekcijski nadzor
 • Kotizacija i popusti:10.500 (+PDV) odnosno 9.000 (+PDV) u zavisnosti od opcije (detalji o popustima na stranici)

Disciplinske mere i kazne

U SALI ILI ON LINE- BIRATE NAČIN PRAĆENJA NASTAVE

Povreda radne obaveze, kršenje radne discipline i disciplinske mere i kazne, otkaz

Zaposleni uvek može poslodavcu da otkaže ugovor o radu, bez obzira na razlog. Dovoljna je njegova slobodno izražena volja učinjena u pisanoj formi. Međutim, poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom ili preduzeti druge disciplinske mere i kazne, samo iz razloga koji su predviđeni zakonom. Upravo zbog toga treba prepoznati pravni okvir Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, kao i druge materijalne propise koji, u zavisnosti od oblasti, propisuju slučajeve povrede radnih obaveza i kršenje radne discipline.

Radi efikasnijeg i stabilnijeg poslovanja svakog privrednog subjekta, neophodno je da zaposleni, pre stupanja na rad, zasnivanja radnog odnosa ili drugog vida radnog angažovanja, zna koje su njegove radne obaveze i koju radnu disciplinu poslodavac očekuje od samog zaposlenog. Takođe, zaposleni treba da zna koje disciplinske mere i kazne poslodavac može da primeni u slučaju povreda radne obaveze i kršenja radne discipline zaposlenog.

Svaka strana u radnopravnom odnosu treba da je svesna pozitivnih i negativnih posledica, odnosno moguće štete usled zakonitog ili nezakonitog otkaza.

 

Predavači su eksperti za oblast radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu sa dugogodišnjim inspekcijskim i nastavnim iskustvom

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Radne obaveze zaposlenog, radna disciplina zaposlenog, povrede radne obaveze i nepoštovanje – kršenje radne discipline
 • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza i kazne za zaposlenog – primeri iz prakse (različite delatnosti)
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere
 • Prestanak radnog odnosa – razlozi za prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa, otkaz od strane zaposlenog, otkaz od strane poslodavca
 • Pravni okvir za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
 • Postupak u slučaju otkaza
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Otkazni rok i novčana naknada
 • Odaganje od izvršenja rešenja o otkazu ugovora o radu do pravosnažne odluke suda – u slučaju očigledno povređenog prava zaposlenog
 • Posledice ne/zakonitog otkaza sa osvrtom na slučajeve iz sudske prakse.

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme, uz napomenu da je kapacitet sale, iz epidemioloških razloga, sveden na maksimalnih 20 učesnika.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 10.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 9.000 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs