Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Dokumentarni akreditiv

Detalji

 • VEBINAR - ZOOM platforma:28. februar 2023. godine od 10h
 • Predavač:Radmila Gaćeša (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:14.500,00 (+ PDV); detalji o popustima na stranici

Dokumentarni akreditiv

Dokumentarni akreditiv je najpouzdaniji instrument naplate izvoza, odnosno plaćanja uvoza. Ovaj program obuke je namenjen svim pravnim licima i preduzetnicima koja se bave spoljnotrgovinskim poslovima, te već koriste akreditiv (eng. Letter of Credit, odn. L/C) ili nameravaju da po završetku potrebnih obuka otpočnu sa aktivnim korišćenjem ovog instrumenta.

Kroz praktične i detaljne instrukcije od strane vrhunskog stručnjaka za ovu oblast, ukazaćemo na prednosti ovog instrumenta u odnosu na druge, kako za izvoznike, tako i za uvoznike, dati tumačenje relevantnih propisa, te elemenata od značaja za blagovremeno otklanjanje rizika koji mogu nastupiti pod određenim okolnostima.

 

Predavač je Radmila Gaćeša, dugogodišnja zamenica direktora Dojče Banke za Zapadni Balkan, članica Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom pri Udruženju banaka Srbije u dva mandata, i dugogodišnji predavač (više od 20 godina) na brojnim obukama i radionicama iz ove oblasti.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Propisi:

 • Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive u izdanju Međunarodne trgovinske komore (ICC)
 • Jednoobrazna pravila za ramburs banka banci po osnovu dokumentarnog akreditiva

2) Učesnici u svakom akreditivnom poslu – detaljno predstavljanje i uloga svakog učesnika

3) Prednosti akreditiva u odnosu na druge instrumente naplate izvoza/plaćanja uvoza

4) Kriterijumi za podelu i vrste akreditiva:

 • Nostro i loro akreditivi
 • Opozivi i neopozivi akreditivi
 • Potvrđeni i nepotvrđeni akreditivi
 • Pokriveni i nepokriveni akreditivi

5) Značaj i uloga akreditivnih dokumenata

6) Značaj dokumentarnog inkasa kao instrumenta naplate izvoza, a koja nije mogla biti realizovana putem akreditiva

7) Predstavljanje instrumenta Stand-by Letter of Credit (SBLC), kao i razlike u odnosu na dokumentarni akreditiv.

 

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 14.500 (+PDV).

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 10% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs