Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   E-uprava u organizacijama javnog sektora

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:29. mart 2019. godine od 10 do 15,30 časova
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković, eksperti za informatiku i e-poslovanje
 • Kotizacija:8.800 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 5%

E-uprava u organizacijama javnog sektora

PODZAKONSKA AKTA KOJA SU STUPILA NA SNAGU U JANUARU 2019. GODINE I NJIHOVA PRAKTIČNA PRIMENA

Pojam e-Uprave označava način organizovanja javnog menadžmenta u cilju povećanja efikasnosti, transparentnosti, lakoće pristupa i mogućnosti odgovora na zahteve građana. E-uprava nije samo Internet portal javne uprave, nego je to kompletan informaciono-komunikacioni sistem koji koriste svi (zaposleni u javnoj upravi, građani, poslovni ljudi, zaposleni ljudi u privatnim privrednim subjektima itd). Za osnovne ciljeve e-Uprave možemo navesti smanjenje troškova poslovanja, ekonomski razvoj, kreiranjem pozitivne klime u svim sferama biznisa, povećanje transparentnosti i dostupnosti, povećanje raspoloživosti usluga, poboljšavanje rada administracije, formiranje e-društva. Postoje četiri ciljne grupe e-Uprave, koje su u međusobnoj interakciji: javna uprava, zaposleni, poslovni sektor i građani.

Januara ove godine ušao je u primenu čitav set novih uredbi koje su, u formi podzakonskih akata, usvojene u aprilu prošle godine (“Sl. glasnik RS”, broj 27/18), koje određuju konkretne zakonske obaveze u organizacijama i primenu poslovnog koncepta e-uprave. One su namenjene celom javnom sektoru:

 • Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave
 • Uredba o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu
 • Uredba o bližim uslovimma za izradu i održavanje veb prezentacija organa
 • Uredba o ačinu rada Portala otvorenih podataka
 • Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava.

Na ovom seminaru polaznici će:

 • moći da sagledaju kompletan zakonski okvir osnovnog zakona, kao i pratećih podzakonskih akata
 • da se upoznaju sa efikasnim modelima interne organizacije
 • moći da sagledaju koji e-servisi postoje na Portalu E-uprave i koje i na koji način mogu jednostavno da primene u svojim organizacijama
 • detaljno razumeju sve navedene tehnološke celine koje primena uredbi zahteva kao i načine njihove implementacije (e-pisarnica, vremenski žig, elektronska arhiva, zvanične adrese elektronske pošte i sl)
 • naučiti kako funkcioniše Porgal otvorenih podataka i upoznati se sa efikasnim modelima učešća i primene
 • detaljno sagledati način rada Portala e-uprave i načine kako da svoju organizaciju povežu i koriste njegove resurse.
 • naučiti koji su zakonski zahtevi za organizacijom svog web portala i koja su moguća postupanja u cilju ispunjenja navedenog.

Predavači:

 • Olga Zorić, stručni konsultant za organizaciju rada
 • Vojskan Stanković, stručni konsultant za informatiku i e-poslovanje

Obuka je namenjena:

 • Izvršnim rukovodiocima u javnom sektoru
 • Pravnim i ekonomskim stručnjacima
 • Rukovodiocima IT službi i administratorima

 

PROGRAM SEMINARA

1) Zakonski okvir

 • Detalji zakonskih obaveza koje su donele nove uredbe kao podzakonska akta
 • Pravna veza sa Zakonom o elektronskoj upravi
 • Prateći zakoni i uredbe na koje se oslanjaju osnovni zakon i podzakonska akta
 • Dodatna pravna regulativa koja se očekuje kao nastavak pravno-operativne do-regulacije

2) Uslovi za uspostavljanje elektronske uprave – Objašnjenje funkcionalnosti, razlozi primene i načini implementacije

 • e-Pisarnica
 • elektronski dokument i vremenski žig
 • bezbednost i korišćenje glavnih adresa elektronskih pošti
 • pozicija administratora – ko, kako i na koji način

3) Veza sa portalom e-Uprave i jedinstvena komunikaciona mreža

 • Šta predstavljaju Metaregistar i koncept jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave
 • Osnovni koncept i namena Portala e-Uprave i njegova pozicija u odnosu na javni sektor
 • Razlozi i načini povezivanja sa Portalom e-Uprava – potrebna organizacija i preuzeta odgovornost
 • Rad sa Portalom e-Uprava i načini implementacije e-servisa u ustanovi javnog sektora (primeri po delatnostima)

4) Povezivanje i administracija Portala otvorenih podataka

 • Koncept, namena i organizacija Portala otvorenih podataka
 • Koji su efikasni načini povezivanja i rada sa ovim portalom
 • Koje obaveze ima organizacija i kako ih efikasno sprovesti

5) Zahtevi za organizacijom web prezentacije

 • Šta su osnovni a šta dodatni zahtevi
 • Kako najefikasnije uskladiti postojeće koncepte sa navedenim u uredbi
 • Koji su načini provere i dokazivanja zakonske usklađenosti

6) Pitanja i odgovori, mišljenja, konsultacije – radionica

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za radionicu iznosi 8.800 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i posluženje u pauzama.

Popusti: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 5% popusta, a za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs