Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   eFaktura – Rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama

Detalji

 • WEBINAR:20. oktobar 2020. godine od 10 časova
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji o predavačima na stranici)
 • Kotizacija:8.500,00 (+PDV)
 • Popust:Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta

eFaktura – Rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama

ZAKONSKI OKVIR, MODEL, PRAKTIČNA PRIMENA E-FAKTURE I DRUGIH ELEKTRONSKIH DOKUMENATA U FINANSIJSKOM POSLOVANJU

Koja je zakonski prihvatljiva forma na kojoj se zasniva eFaktura i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodne da bi eFaktura počela da se koristi? Na koji način organizovati slanje i prijem eFakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava i kako ih prevazići? Kako se praktično realizuje eFaktura sa QR kodom? Na koji način se pripremiti za za primenu novog Zakona o računovodstvu? Praktična realizacija primene eFakture u skladu sa postojećim i novonajavljenim propisima…

Sva ova pitanja vezana za elektronski računovodstveni dokument regulisana su Zakonom o računovodstvu (Sl. glasnik RS 62/13), Zakonom o e-dokumentu i uslugama od poverenja, Zakonom o privrednim društvima, kao i posebnim objašnjenjima nadležnih ministarstava i EU pravnom regulativom (2010/45/EU, 910/2014, 2014/55/EU).

 

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • Prepoznaju poslovne mogućnosti efikasnijeg poslovanja uz upotrebu elektronskih računovodstvenih isprava;
 • Sagledaju zakonske mogućnosti i obaveze svoje poslovne organizacije u slučajevima prelaska na e-fakturisanje
 • Aktivno koriste čitav set elektronskih servisa koji omogućavaju generisanje i razmenu elektronskih dokumenata u celini;
 • Obezbede početne uslove za implementaciju elektronskih računovodstvneih postupaka u svojim poslovnim orgnaizacijama
 • Upoznaju se sa pravcima razvoja elektronskog računovodstva koje nas očekuju u 2021. godini (strukturisana e-faktura, usluga slanja e-dokumenta uz povratnicu, e-arhiviranje…)
 • Sagledaju potrebe i mogućnosti koji će njihovoj poslovnoj organizaciji omomgućiti bezbedno raspolaganje i zakonom definisano čuvanje ovakve vrste elektronskih dokumenata.

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i menadžerima
 • Računovodstvenim agencijama
 • Rukovodiocima finansijskih i računovodstvenih sektora
 • Računovođama i referentima koji izvršavaju svojje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala, 21. oktobra 2020. godine održaćemo seminar na ovu temu u nastavnoj sali Instituta za ekonomsku diplomatiju, sa početkom u 10 časova, a namenjenu pre svega polaznicima koji preferiraju “živi kontakt” sa predavačem ili nemaju mogućnosti za pristup on-line nastavi. Kotizacija za seminar iznosi 10.500,00 (+PDV), uz odobrenih 5% popusta na ime “brzih uplata” kao i dodatnih 10% popusta na ime dva i više učesnika iz iste organizacije.

 

PROGRAM NASTAVE:

1. Pojam i pravni okvir e-fakturisanja

 • Definicija i sadržaj
 • Relevantni zakoni EU i Republike Srbije

2. Pravni status elektronskog dokumenta kao računovodstvene isprave

 • Pregled i tumačenje aktuelnih zakonskih normi u vezi elektronske računovodstvene isprave bez potpisa i pečata
 • Propisi u najavi i očekivane implikacije u primeni

3. Uspešni poslovni modeli e-fakturisanja

 • Kako e-fakturisanje funkcioniše?
 • Strutuirana e-faktura i modeli izrade
 • Sa ili bez digitalnog potpisa?
 • E-faktura sa QR kodom
 • Integracija sa postojećim računovodstvenim softverima

4. Novi Zakon o e-dokumentu i njegov uticaj na e-fakturisanje

 • Mogućnosti pojednostavljenja kreiranja e-dokumenta
 • Usluge od poverenja kao mogućnosti za potpuno zaokruživanje procesa izrade i sigurne dostave elektronskih računovodstvenih isprava

5. Procesi prijema, obrade i arhiviranja elektronskih dokumenata

 • Efikasna organizacija prijema i slanja zvaničnih elektronskih dokumenata
 • Bezbedne metode arhiviranja i zaštite elektronskih dokumenata

6. Pitanja i odgovori

(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Predavači:

 • Olga Zorić, konsultant za finansijsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

 

Kotizacija za obuku iznosi 8.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust: Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs