Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Finansijsko elektronsko poslovanje – Elektronske fakture

Detalji

 • Mesto:Zemun, ,nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:27. decembar 2018. godine od 10 do 15,30
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:9.500 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate (u roku od 2 dana) - 5%; Za dva i više učesnika iz iste organizacije - dodatnih 10%
 • Poseban popust:Za učesnike naših dosadašnjih radionica iz oblasti elektronskog kancelarijskog poslovanja dodatnih 5%

Finansijsko elektronsko poslovanje – Elektronske fakture

Olga Zorić i Vojkan Stanković

Zakonski okvir, model, praktična primena i praksa elektronskog fakturisanja

Elektronske fakture su računi izdati elektronskim putem. Na ovaj način postupak izdavanja faktura i plaćanja je mnogo brži, osetno jeftiniji i mogućnosti za greške su minimalizovane. Prednosti koje elektronske fakture imaju za poslovanje su ušteda novca, ušteda vremena i što je možda najznačajnije, preciznost u radu i značajno smanjena mogućnost greške.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima kao i posebna objašnjenja nadležnih ministarstava  o statusu fakture bez potpisa i pečata, daju precizna objašnjenja o mogućnostima operativne primene elektronskog dokumenta u finansijskim i računovodstvenim poslovima. Sam izraz “elektronsko fakturisanje” predstavlja izdavanje računna bez upotrebe papira. U osnovi, to znači da se svi procesi i koraci koji obuhvataju “tradicionalno” fakturisanje na papiru, mogu obavljati putem elektronskih uređaja, tj. kompjutera, pametnih telefona i slično, dok se razmena ovakvih računovodstvenih isprava može vršiti elektronski, putem interneta. Koji je zakonski okvir ovakvog poslovanja, koje su mogućnosti a koji konkretni načinin prelaska na e-fakturisanje, samo su neke od tema koje obrađuje naš seminar.

Polaznici će se upoznati sa normativno-pravnim okvirom koji je relevantan za e-fakturisnaje, načinima, procedurama i alatima kojima se generišu elektronske računovodstvene isprave, načinima njihove razmene, kao i bezbednosnim procedurama potrebnim za zakonito i bezbedno arhiviranje.

Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Prepoznaju poslovne mogućnosti efikasnijeg poslovanja uz upotrebu kreiranja elektronskih računovodstvenih isprava;
 • Sagledaju zakonske mogućnosti i obaveze svoje posovne organizacije u slučajevima prelaska na e-fakturisnanje;
 • Aktivno koriste čitav set elektronskih servisa koji omogućavaju generisanje i razmenu elektronskih dokumenata u celini;
 • Obezbede početne uslove za implementaciju elektronskih računovodstvenih postupaka u svojim poslovnim organizacijama;,
 • Upoznaju se sa novim mogućnostima elektronskog računovodstva koji nas očekuju krajem 2018. godine a nakon stupanja na snagu zakona o elektronskom dokumentu i usugama od povereenja (e-faktura, usluga slanja e-dokumenta uz povratnicu, e-arhiviranje…)
 • Sagledaju potrebe i mogućnosti koji će njihovoj poslovnoj organizaciji omogućiti bezbedno raspolaganje i zakonom definisano čuvanje ovakve vrste elektronskih dokumenata.

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i menadžerima
 • Računovodstvenim agencijama
 • Rukovodiocima finansijskih i računovodstvenih sektora
 • Računovođama i referentima koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima.
 • Olga Zorić, konsultant Instituta za finansijsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant Instituta i instruktor za elektronsko poslovanje sa dugogodišnjim trenerskim i predavačkim iskustvom

Kotizacija iznosi 9.500,00. Za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo popust od 5%. Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Za sve naše učesnike prethodnih obuka iz oblasti elektronskog kancelarijskog poslovanja odobravamo dodatnih 5% popusta.

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

NASTAVNI PROGRAM:

 

1. Pojam i pravni okvir e-fakturisanja

 • Definicija i sadržaj
 • Relevantni zakoni EU i Republike Srbije

2. Pravni status elektronskog dokumenta kao računovodstvene isprave

 • Pregled i tumačenje aktuelnih zakonskih normi u vezi elektronske računovodstvene isprave bez potpisa i pečata
 • Propisi u najavi i očekivane implikacije u primeni

3. Uspešni poslovni modeli e-fakturisanja

 • Kako e-fakturisanje funkcioniše?
 • Strukturirana e-faktura i modeli izrade
 • Sa ili bez digitalnog potpisa?
 • Integracija sa postojećim računovodstvenim softverima

4. Novi zakon o e-dokumentu i njegov uticaj na e-fakturisanje

 • Mogućnosti pojednostavljenja kreeiranja e-dokumenta
 • Usluge od poverenja kao mogućnosti za potpuno zaokruživanje procesa izrade i sigurne dostave elektronskih računovodstvenih isprava

5. Procesi prijema, obrade i arhiviranja elektronskih dokumenata

 • Efikasna organizacija prijema i slanja zvaničnih elektronskih dokumenata
 • Bezbedne metode arhiviranja i zaštite elektronskih dokumenata

6. Pitanja i odgovori, mišljenja i instrukcije

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE.