Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Elektronsko poslovanje i bezbednost podataka u ustanovama socijalne zaštite

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:30. oktobar 2018. godine od 10 do 15,30
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji o predavačima na stranici)
 • Kotizacija:12.500 (+PDV)
 • Popusti:Za brze uplate - 20%; Za dva i više učesnika - dodatnih 5%

Elektronsko poslovanje i bezbednost podataka u ustanovama socijalne zaštite

Olga Zorić i Vojkan Stanković

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I ISPUNJENJE OBAVEZA ZAŠTITE PODATAKA SA IZRADOM AKTA O IKT BEZBEDNOSTI

Ustanove socijalne zaštite imaju realnu poslovnu potrebu za primenom e-poslovanja, ali i niz zakonskih obaveza da takvu tranziciju obave na efikasan i pravno održiv način. Kako primeniti zakonske okvire zaštite ličnih podataka, integrisati elektronske servise, efikasno primeniti Zakon o informacionoj bezbednosti, spoznati i zauzeti svoje mesto u datim okvirima elektronske uprave i pravosuđa i na najbrži i nasigurniji način postati deo digitalnog društva, samo su neke od tema koje obrađuju naš seminar.

Upoznavanje polaznika sa normativno-pravnim okvirom koji se odnosi na primenu e-poslovanja kao zakonske obaveze u ustanovama socijalne zaštite kao i upoznavanje sa procedurama, konkretnim digitalnim servisima, alatima i bezbednosnim procedurama elektronskog poslovanja potrebnim za zakonito i operativno postupanje svake ustanove socijalne zaštite.

Prikaz i pojašnjenje konkretnih primera digitalizacije standardnog kancelarijskog poslovanja sa uputstvima za sprovođenje u zakonskim okvirima i sa direktnim efektima u povećanju efikasnosti i umanjenju problema u radu.

Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

 • Prepoznaju zakonske obaveze u okruženju elektronskog poslovanja koji se direktno tiču ustanova socijalne zaštite;
 • Aktivno koriste elektronske servise i administrativne postupke definisane od strane državnih institucija i organizacija obezbeđenih za ustanove socijalne zaštite;
 • Primene stečeno znanje za upotrebu i rad sa elektronskim dokumentima u svojim poslovnim organizacijama – e-faktura, e-pisarnica, zvanična adresa elektronske pošte, i dr.
 • Sagledaju koje su to IKT bezbednosne pretnje u specifičnom okruženju ustanova socijalne zaštite i izrade zakonom definisane procedure u cilju obezbeđenja elektronskih podataka kojima raspolažu;
 • Sprovode efikasno i zakonom definisano elektronsko arhiviranje podataka na bezbedan način i uz najmanje ulaganje.
 • Direktorima centara za socijalni rad
 • Pravnicima i rukovodećem kadru ustanova socijalne zaštite
 • Računovođama i referentima koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava u ustanovama socijalne zaštite
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja
 • IT rukovodiocima i administratorima

Olga Zorić, konsultant Instituta za elektronsko poslovanje

Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

Za svakog polaznika obezbeđen je obiman nastavni materijal i dokumentacija za dalji samostalan rad:

 • Tekstovi koji se odnose na normativne aspekte primene elektronskog poslovanja i izrade akta o IKT bezbednosti
 • PowerPoint prezentacije koje prate nastavu
 • Elektronski primerak kompletnog Akta o IKT bezbednosti

Kotizacija za učešće u specijalizovanoj radionici iznosi 12.500,00 dinara (+PDV).

Za uplate izvršene avansno, u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, odobravamo čak 20% popusta pa tako kotizacija iznosi svega 10.000 dinara (+PDV).

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Za dodatne informacijem ožete nas kontaktirati na:

011/3077612, 3077613, 060/0297297
Osoba za kontakt: Miodrag Simović

Nastavni program

 • Pregled aktuelnih zakonskih paketa i obaveze postupanja u skladu sa njima
 • Propisi u najavi i očekivana implikacija u proceduri
 • Obaveze, izazovi, mogućnosti i realni problemi
 • E-administracija: zvanična e-mail komunikacija i elektronski dokumenti (e-pisarnica i e-arhiva) – praktična rešenja
 • E-računovodstvo: e-faktura – definicija, zvanični status i primeri realne upotrebe
 • Novi zakon o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja
 • Pojam i načini korišćenja elektronskih servisa (e-uprava)
 • Predstavljanje praktičnih mogućnosti integracije e-servisa u ustanovama socijalne zaštite
 • Šta je E-arhiva i kako je obezbediti
 • Primer softvera za bezbedno arhiviranje dokumentarnog materijala
 • Prikaz sadržaja i oblika kompletnog Akta o IKT bezbednosti (obezbeđen elektronski primerak za svakog polaznika)
 • Varijante Akta o IKT bezbednosti
 • Prateće interne poslovne procedure prilagođene poslovanju ustanova socijalne zaštite