Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   ePisarnica – webinar

Detalji

 • WEBINAR:14. avgust 2020. od 10h
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija:7.500 (+PDV) - za dva i više učesnika odobravamo 5% učesnika

ePisarnica – webinar

Webinar ePisarnica obrađuje praktične primere i načine implementacije poslovnih sistema  za obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Prikazaćemo rešenja koja su i zakonski usklađena i dokazano poslovno efikasna.

Predavanje obrađuje i realne uspešne primere iz prakse, koji već negde funkcionišu i koji su uspeli da pomire zakonski okvir i poslovne potrebe, i kao najvažnije, imaju svoju ekonomsku opravdanost.

Najvažnija pitanja koja ćemo obraditi su:

 • Digitalna transformacija kao proces – okviri, obrasci, ciljevi, iskustva … stručni izvori EU/USA
 • Digitalna transformacija u Republici Srbiji – kolika je i kakva trenutna zakonska podrška a i kakva su uslovljavanja – pravni status, definicije i ograničenja poslovne upotrebljivosti

Realni primeri:

 • Primeri uspešne primene i korišćenja e-fakture i drugih računovodstvenih isprava u potpunosti usklađenih sa zakonom – izgled, interna akta i načini operativne primene, prikaz procesa upravljanja dokumentima – Document Managment System
 • Kako izgleda realna aplikacija ePisarnica, zbog čega je neophodna u savremenom poslovanju i kako je najefikasnije implementirati – koja je osnovna postavka planiranja procesa upravljanja dokumentima i kako je primeniti u organizaciji.
 • Zašto elektronska (e-mail) poslovna prepiska ima težinu obavezujućeg poslovnog dokumenta i kako je efikasno obraditi – automatski prijem i obrada mejlova na oficijelnoj e-mail adresi preduzeća, zavođenje i distribucije
 • Upotreba eArhive, kako usaglasiti opozitne zakonske norme i uštedeti na troškovimma papirne arhive – usklađivanje propisa i moguća rešenja eArhiva u radu, vrste eDokumenata, pretraga, prava upravljanja…
 • Kako procese digitalizacije integrisati u postojeći informacioni sistem a kako pravilno odabrati novi – prikaz realnih tehničkih rešenja efikasne i ekonomski povoljne integracije aktuelnih procesa ePoslovanja u interne informacione sisteme
 • Koristeći realna poslovna rešenja prikazaćemo polaznicima mogućnosti korišćenja kao i načine interne implementacije paketa elektronskih servisa i savremenih administrativnih postupanja. Dodatno, objasniti administrativne i tehničke procedure za kvalitetno i zakonom definisano elektronsko kancelarijsko poslovanje i njeno integrisanje u svakodnevni rad poslovnih organizacija.

 

Nakon webinara, polaznici će biti osposobljeni da:

 • sagledaju poslovne mogućnosti koje pružaju nove tehnologije i zakonom definisane norme elektronskog poslovanja i nađu primenu u svom svakodnevnom radu;
 • aktivno koriste nove poslovno-informatičke servise čime će ispuniti zakonske obaveze svoje poslovne organizacije i podići svoj lični poslovni doprinos
 • budu nosioci savremenog poslovanja u svojim organizacijama
 • primene stečeno znanje za formiranje i upotrebu konkretnih informatičkih servisa u svojim poslovnim organizacijama
 • samostalno započnu procese digitalizacije poslovanja u svojim organizacijama.

 

Obuka je namenjena:

 • direktorima i menadžerima
 • sekretarima i pravnicima
 • administrativnim radnicima koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja
 • IT rukovodiocima i administratorima

 

Predavači su eksperti koji, osim svojih stručnih kompetencija i dugogodišnjeg predavačkog iskustva, poseduju i sopstvena iskustva u pripremi i realizaciji ovakvih poslovnih rešenja, te su u mogućnosti da jasno i direktno daju odgovore na sva vaša pitanja iz ovog domena:

 • Olga Zorić, konsultant za elektronsko poslovanje
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

 

PROGRAM WEBINARA ePISARNICA:

1) Proces digitalne transformacije kao aktuelnost

 • Pojam, okviri, ciljevi i iskustva
 • Mogućnost efikasne digitalne transformacije u okvirima trenutne zakonske regulative

2) Primeri operativnog ePoslovanja

 • Primer i prikaz digitalizacije finansijskog poslovanja – upotreba eFakture
 • Način i potreba korišćenja zvanične elektronske pošte
 • Problem i rešenje uštede kroz eArhiviranje
 • Kakva je uloga ePisarnice a  kakav model integracije
 • Koraci ka daljem razvoju internih informacionih sistema

3) Osnove uspešnih rešenja ePisarnice

 • ePisarnica – uspešni modeli upravljanja poštanskim i elektronskim pošiljkama
 • distribucija unutar organizacije kao i prema partnerima i klijentima
 • realna repenja eArhive – sigurnost i pristupačnost
 • prikaz mogućih rešenja za automatski prijem i obradu e-mail komunikacicje
 • digitalizacija papirne dokumentacije – rešenja za brzo i efikasno skeniranje

4) Pitanja i odgovori

 

Napomena: Ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala, obuka će biti realizovana kao seminar u našoj nastavnoj sali, uz primenu svih zaštitnih mera i bez promene kotizacije.

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 7.500,00 dinara (+PDV).

 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs