Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Evidencija i izveštavanje o javnim nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje

Detalji

 • WEBINAR:16. decembar 2020. godine od 10h
 • Predavač:Ljubinka Kovačević (detalji na stranici)
 • Kotizacija:10.500,00 (+PDV)
 • NOVOGODIŠNJI POPUST:Samo u ovom terminu - 15% za sve prijave

Evidencija i izveštavanje o javnim nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje

Ljubinka Kovačević, ekspert za javne nabavke

Zakon o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 91/2019) obavezuje sve naručioce da javnu nabavku sprovode na način koji je srazmeran predmetu javne nabavke i ciljevima koje treba da postigne.

Kako Zakon o javnim nabavkama uređuje pravila postupaka javnih nabavki radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci, tako i navedeni Zakon propisuje odredbe na koje se ne primenuje Zakon o javnim nabavkama, odnosno nabavke za koje važe izuzeća  u Zakonu.

Obaveza evidentiranja podataka odnosi se i na javne nabavke na koje se Zakon ne primenjuje, i to do visine utvrđenih pragova. Naručioci imaju obavezu da zbirno objave podatke do 31. januara 2021. godine!

 

Kada je reč o izuzeću nabavki od primene Zakona, treba imati u vidu da su naručioci dužni da obavezno evidentiraju sve podatke o:

 • osnovu koji je korišćen kod izuzeća nabavki od primene Zakona,
 • ukupno ugovorenoj vrednosti bez PDV-a
 • ukupno ugovorenoj vrednosti sa PDV-om
 • ukupnom broju zaključenih ugovora
 • vrsti predmeta javnih nabavki

Osnov za izuzeće javnih nabavki kod koji se Zakon ne primenjuje treba evidentirati posebno za:

 • opšte izuzetke
 • posebne izuzetke za  javne naručioce
 • posebne izuzetke za sektorske naručioce
 • posebne izuzetke za oblast odbrane i bezbednosti

(ceo program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )

 

Predavač: Ljubinka Kovačević, ekspert sa dugogodišnjim radnim iskustvom u oblasti javnih nabavki, kako u pogledu obavljanja  konsaltinga  vezanog za primenu Zakona, tako i u pogledu velikog broja uspešno održanih obuka za službenika za javne nabavke.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

U okviru tradicionalne akcije NOVOGODIŠNJIH POPUSTA, samo u ovom terminu odobravamo 15% popusta na sve prijave.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs