Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Excel u finansijskom poslovanju

Detalji

 • Vebinar (preko ZOOM platforme):21, 23, 26. i 28. decembar 2022. godine od 16 do 19,30h
 • Predavač:Vrhunski ekspert, dugogodišnji trener na obukama Instituta (detalji na stranici)
 • U toku je akcija novogodišnjih popusta od 20%:Detalji o kotizaciji i dodatnom popusti na stranici

Excel u finansijskom poslovanju

OBRAČUN PLATA I TROŠKOVA PREVOZA, OBRAČUN DNEVNICA, IZVEŠTAJ PO MESEČNIM REALIZACIJAMA, PO MESTU PRODAJE, ŠIFRAMA PROIZVODA, IZRADA BILANSA STANJA SA AOP ŠIFARNIKOM...

Značaj Excel-a za finansijsko poslovanje

Koje god softversko rešenje da koristi poslovna organizacija, ono nije dovoljno da amortizuje sve izmene u okruženju kao i da zadovolji sve potrebe za izveštavanjem, kako interno, tako i eksterno. Zato se Excel u finansijskom poslovanju nameće kao nužna potreba (jer većina korisnika ne upotrebljavav čak 95% njegovih funkcionalnosti).

Veštine u korišćenju računovodstvenih podataka za potrebe donošenja odluka, menadžment računa i godišnjih finansijskih izveštaja, bilans stanja, bilans uspeha i drugi finansijski izveštaji su od suštinskog značaja za razumevanje finansijskog statusa i učinka kompanije. Koje korake treba  preduzeti, koje funkcionalnosti i kako ih upotrebiti, koji su glavni izvori podataka glavne knjige, kako ih preuzeti, transformisati i analizirati, i na kraju kakok podatke prikazati i smestiti u propisane obrasce – neizbežna su tema finansijskih menadžera.

Principi obuke Excel u finansijskom poslovanju

Obuka je kompleksna, sa fondom od 16 nastavnih časova (raspoređenih u 4 nastavna dana po 4 časa). Predviđeno vreme je posvećeno praktičnom radu, rešavanju problema na koje nailaze polaznici i/ili konkretnim vežbama sa primerima datoteka. Obuka ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike Excela, kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalanon reše problem ili situaciju na koju naiđu. Poseban deo obuke je posvećen upotrebi Excela u stvarnim poslovnim situacijama kroz njihovu simulaciju i odgovore na pitanja vezana za konkretne poslovne situacije. Posebna pogodnost je mogućnost konsultacije sa trenerom preko posebnog e-mail naloga tokom i nakon završenog kursa.

Predavač:

Vrhunski stručnjak sa ogromnim ekspertskim i predavačkim iskustvom – više od 5 godina predavač i konsultant Instituta za upotrebu ovog moćnog alata u svakodnevnim realnim poslovnim operacijama.

 

PROGRAM RADA:

1. termin: Finansijski izveštaji i propisani obrasci u Excel formatu

 • Rad sa objektom tabele, vizuelnom tabelom i tabelarnim radnim prostorom;
 • Propisane forme i njihov izgled u Excel-u, izveštajni periodi i rad sa datumima
 • Izrada tabele za prikupljanje podataka, čišćenje, kontrola i uvoz podataka iz drugih formata – npr. obrada baninog izvoda u formatu CSV, TXT, HTML, XLS/X
 • Preuzimanje baza podataka – npr. preuzimanje iz SQL baze, ACCESS baze, CSV fajlova i njihovo povezivanje

2. termin: Rezervisanja upotrebom Excel-a

 • Povezivanje i preuzimanje podataka iz više tabela upotrebom formule VLOOKUP
 • Ignorisanje nevidljivih vrednosti u tabelama za  analizu upotrebom SUBTOTAL
 • Obračun plata i troškova prevoza zaposlenih koji ispunjavaju ugovorne obaveze upotrebom logičkih funkcija IF, AND, OR, LEN, FIND, DATE, WORKDAY – npr. evidencija dolaska na posao i obračun dnevnica
 • Grupisanje, filtriranje, slajseri, izračunate, Finalizacija dinamičkog izveštaja – npr. izrada plana/budžeta za preduzeće

3. termin: Konsolidacija izveštaja u Excel-u

 • Kreiranje i formatiranje pivota, agregiranje podataka po kategorijama, obračunskom periodu, prodajnom mestu
 • Konsolidacija izveštaja po vremenu izveštavanja – izveštaji po mesečnim realizacijama i upoređivanje sa prihodima u interaktivnom spredšitu;
 • Konsolidacija izveštaja po mestu prodaje i šiframa proizvoda  – primer: konsolidacija izveštaja po gradovima i/ili  organizacionim jedinicama;
 • Popunjavanje standardizovanih/propisanih izveštaja i ažuriranje novopridošlih poodataka

4. termin: Rad sa grafikonima u Excel-u

 • Priprema dokumenata za štampanje grupisanjem, sortiranjem i filtriranjem redova tabele sa saldiranjem – primer izrada Bilansa stanja sa AOP šifarnikom
 • Izrada dinamičkog grafikona i podešavanje grafičkih elemenata – primer: interaktivna analiza poslovanja;
 • SUCCESS dijagrami ilil ZEBRA BI – primer: Manipulacija grafičkih elemanata
 • Izrada makro naredbi u cilju automatizacije rada, Saveti i  Trikovi (Tips & Tricks).

 

Kotizacija i prijavljivanje:

Kotizacija iznosi 25.000,00 dinara (+PDV).

 • U toku je akcija novogodišnjih popusta od 20% na sve prijave, pa tako kotizacija u ovom terminu iznosi svega 20.000 dinara (+PDV)
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs