Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   EXCEL u poslovnim operacijama i odlučivanju

Detalji

 • Obuka:EXCEL u poslovnim operacijama i odlučivanju
 • Predavač:vrhunski ekspert iz oblasti IT tehnologija sa dugogodišnjim praktičnim poslovnim i nastavnim iskustvom
 • Mesto:Zemun, računarski kabinet IED (Pregrevica 168)
 • Vreme:12-23. jun 2017. godine od 18 - 21 čas
 • Cena bez popusta:25.000,00 (+PDV)
 • Popust:Za avansne uplate odobravamo popust od 30% pa tako kotizacija iznosi SAMO 21.000,00 (+PDV)

EXCEL u poslovnim operacijama i odlučivanju

vrhunski ekspert iz oblasti IT tehnologija sa dugogodišnjim praktičnim poslovnim i nastavnim iskustvom

Danas je svakoj firmi potrebna osoba vešta i brza u baratanju tabelama i grafikonima. Mnogi korisnici ne upotrebljavaju čak 95% njegovih funkcija a one koje koriste ne upotrebljavaju u punom obimu. Istovremeno, Excel se koristi veoma efikasno u analitičke svrhe, čiji se rezultati mogu upotrebiti u donošenju značanih poslovnih odluka. Upravljanje dugačkim spiskovima, izrada proračuna, poslovno planiranje, evidencija kupaca, analiza prodaje, čuvanje podataka o klijentima i sl, to je samo deo mogućnosti koje vam ovaj alat omogućava.

Obuka Excel u poslovnim operacijama u odlučivanju je obimna i kompleksna, sa fondom od 24 nastavna časa. Ovoliki obim časova je predviđen kako bi se maksimalan prostor posvetio praktičnom radu i konkretnim vežbama na šta je stavljen akcenat – čak 50% obuke su vežbe na računarima). Teorijski deo obuke ima za cilj da polaznicima omogući usvajanje logike ovog alata, kako bi u svom svakodnevnom radu bili u stanju da samostalno reše problem ili situaciju na koju naiđu. Poseban deo obuke je posvećen izradi sopstvenih programskih rutina (funkcija) programiranjem sopstvenih makroa, tj. programskih dodataka koji rešavaju probleme automatizovane obrade podataka.

 

Program obuke Excel u poslovnim operacijama u odlučivanju – napredni nivo:

 

1) UPOTREBA ŠABLONA U EXEL-U

 • Kretanje šablona za prikupljanje podataka
 • Kreiranje formi za unos podataka i validacija
 • Povezivanje više datoteka za prikupljanje podataka

 

2) NAPREDNE FUNKCIJE U EXCEL-u

 • Funkcije za povezivanje podataka iz više tabela (match, lookup, vlookup, countif, countifs, sumif, sumifs, offset, index, itd)
 • Funkcije za rad sa datumima (date, weekum, weekdate, itd)
 • Funkcije za rad sa tekstom (len, left, right, mid, find, search, itd)

 

3) RAD SA IZVEDENIM (PIVOT) TABELAMA

 • Ručno unošenje i korišćenje osnovnih računskih operacija (+,-,*,/)
 • Osnovne funkcije i dodate računske operacije (Sum, Average, Count, Mas, Min)
 • Slajseri u pivot tabelama

 

4) RAD SA IZVEDENIM (POWERPIVOT) TABELAMA

 • Upotreba DAX formula
 • Kreiranje formula pomoću polja
 • Kreiranje veza između tabela korišćenjem Diagram View prozora
 • Prikazivanje tabela u zvezdi i priprema za višedimenzionu analizu, itd.

 

5) RAD SA MAKROIMA I VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

 • Generisanje makro funkcija sa apsolutnim i relativnim adresiranjem
 • Uvod u VBA, načini primene, ograničenja, makroi, snimanje
 • Msgbox, InputBox
 • If Then Else, Case, For… Next, Do… Loop, Funkcije

 

6) VBA PROGRAMIRANJE NOVIH FUNKCIJA

 • VBA editor, ebugger, break point
 • Range objekat, Cells objekat
 • Varijable, tipovi, Explicite, Immediate
 • Debug. Print, Debug. Assert
 • Oblast definisanosti varijable, Static, Const., Watch
 • Frme, Events
 • Zaštita VBA programa

 

Obuka Excel u poslovnim operacijama u odlučivanju se vrši u računarskom kabinetu Instituta u maloj grupi (najviše 15 polaznika). Izvodi se na računarima – svaki učesnik 1 računar, kako bi sav nastavni materijal mogli nesmetano da koriste.

Obuka se odvija u 6 nastavnih dana po 4 časa u poslepodnevnim časovima (18-21). Fokusirana je na savladavanje programa, obiluje osmišljenim praktičnim zadacima, kako bi polaznici mogli da, pored vežbanja na samoj nastavi kao i danima između nastave, u potpunosti utvrde znanje i stvore veštinu efikasne upotrebe Excela do završetka obuke.