Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   EXCEL za javne nabavke

Detalji

 • Mesto:Zemun, računarski kabinet Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:5. i 7. juli 2018. godine od 9 do 15,30h
 • Predavač:Vojkan Stanković, IT konsultant i poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja projektima.
 • Kotizacija:17.900,00 (+PDV)
 • Finalni popust u okviru letnje akcije:20%

EXCEL za javne nabavke

Vojkan Stanković

Obuka je namenjena aktivnim službenicima javnih nabavki, službenicima javnih nabavki koji su u procesu sertifikacije, referentima za javne nabavke, stručnim licima iz oblasti finansija koja se bave finansijskim planiranjem i analizom.

Excel u postupku sprovođenja javnih nabavki – rad sa pripremljenim dokumentima i realnim slučajevima je program koji će obučiti polaznike za efikasnije korišćenje Excel-a tokom kompletnog trajanja javne nabavke, kao i u nezavisnim procedurama vremenskog i investicionog planiranja, praćenja i izvršenja svih javnih nabavki u okviru poslovne organizacije.

Osim pravno-ekonomskih uslova za sprovođenje postupka JN, sam proces sadrži i određeni nivo informacija u vidu brojčanih iznosa koje treba obračunati, pratiti i analizirati. U zavisnosti od svih tih faktora, njihove zakonske usklađenosti, tačnosti i jasnoće, kao i brzine izračunavanja i zaključivanja, proces JN će biti manje ili više uspešan. Računarski program Excel, kao najefikasniji i najrasprostranjeniji alat za obradu informacija i izračune, pruža ogromne mogućnosti za efikasnu, tačnu, brzu i lako proverljivu obradu podataka u oblasti javnih nabavki.

Predavač je Vojkan Stanković inženjer elektrotehnike i računarstva, sa dugogodišnjim inženjerskim i menadžerskim iskustvom, poslovni savetnik i instruktor za poslove elektronskog poslovanja, informacione bezbednosti i upravljanja projektima. Svoje dugogodišnje radno i predavačko iskustvo unapređivao je u više stručnih centara u Austriji, Jordanu, Izraelu i Rumuniji.

Program možete preuzeti u .pdf formatu OVDE.

 

Kotizacija za ceo program iznosi 17.900 (+PDV).

Kotizacija samo za drugi nastavni dan (Excel u javnim nabavkama) iznosi 10.500 (+PDV)

Finalni poput, u okviru letnje akcije:

 • Za prijave u naredna dva dana odobravamo 20% popusta

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

ozizovic@economicdiplomacy.co.rs

011/3077612, 3077613, 063/506097, 063/317126

PROGRAM OBUKE

 1. Upoznavanje sa osnovnim funkcijama Excel programa
 • Upoznavanje sa glavnim menijem – raspored opcija File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review i View
 • Formatiranje ćelija – vizuelno, boje, orijentacija, promena podataka u ćeliji numbercurrency text
 • Manipulacija radnim sveskama – organizacija, međusobne veze, zaštita
 • Priprema za štampu – margine, zaglavlja, najefikasniji načini prikaza
 • Direktno umetanje Excel tabela u Word dokumente i rad sa njima.

2) Upotreba osnovnih i naprednih funkcija za obračun i obradu teksta

 • Korišćenje osnovnih računskih operacija -,+, *,/
 • Upotreba osnovnih funkcija – Sum, Average, Count, Max, Min
 • Napredne funkcije (if, countif, sumif,find, date, weeknum, weekdate…)

3) Funkcije za praćenje, analizu i prikaz podataka

 • Dodatne funkcije – vlookup, subtotal, getpivotdata, mid, len…
 • Sortiranje i filtriranje – uslovno oblikovanje, validacija podataka
 • Grafikoni – umetanje i manipulacija parametrima
 • Pivot tabele – osnove kreiranja i prilagođavanja
 • Izrada dokumenata za potrebe procesa javnih nabavki
 • Praktičan rad uz upotrebu unapred pripremljenih primera
 • Plan javnih nabavki – usklađivanje podataka
 • Zapisnik o otvaranju ponuda – uslovni obračun
 • Izveštaj o stručnoj oceni – uporedni obračun
 • Pregled sprovedenih nabavki – praćenje, analiza i izveštavanje
 • Rešavanje konkretnih primera iz realne prakse polaznika – Pripremite primere i slučajeve iz svoje svakodnevne prakse koje želite da sa predavačem prodiskutujete i nađete najbolji način i najbolje rešenje za postizanje željenog cilja.