Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Finansijski plan i program

Detalji

  • Opcija 1 - Zemun, nastavna sala IED, Pregrevica 168:15. jul 2022. godine od 10h
  • Opcija 2 - on line (ZOOM platforma):15. jul 2022. godine od 10h
  • Predavač:Maja Jovanović (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:12.500 (+PDV), odnosno 11.500 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Finansijski plan i program

PRAKTIČNE INSTRUKCIJE I UPUTSTVA ZA ISPRAVNU IZRADU FINANSIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA

Kako se priprema i donosi finansijski plan/program rada (pravilna izrada finansijskih planova/programa rada, postupak planiranja prihoda i rashoda i uticaj jedinstvene budžetske klasifikacije na finansijski plan, sa kojim ciljem se vrši finansijsko planiranje, način preuzimanja obaveza, namensko i zakonito korišćenje javnih sredstava, kako se vrši kontnrola preuzimanja obaveza – na ova i druga pitanja vezana za ispravnu izradu finansijskog plana i programa rada kod korisnika javnih sredstava dobićete odgovor i praktične instrukcije na radionici koju realzujemo 15. jula 2022. godine.

Predavač: Maja Jovanović, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u budžetskoj inspekciji Ministarstva finansija

Ciljna grupa: korisnici javnih sredstava – jedinice lokalne samouprave, ustanove obrazovanja, javne službe, instituti, pravosudni orrgani, javna preduzeća i svi ostali korisnici javnih sredstava.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Finansijski planovi i programi

Priprema i sadržaj predloga finansijskog plana/programa

Donošenje finansijskog plana/programa

2. Preuzimanje obaveza

Planiranje i izmirenje

Odgovornost

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastavu možete pratiti, po sopstvenom izboru, u našoj nastavnoj sali ili on-line putem ZOOM platforme.

1. Za prisustvo u nastavnoj sali, kotizacija iznosi 12.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

2. Za učešće na nastavi putem ZOOM platforme kotizacija iznosi 11.500 (+PDV). Nastava se prati u realnom vremenu, zajedno sa učesnicima koji su fizički prisutni u sali. Pitanja se postavljaju putem chat-a, a predavači će na njih da odgovore nakon pauze ili na kraju predavanja.

Obe grupe učesnika slušaju nastavu u isto vreme!

Popust:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10%