Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Forenzičko računovodstvo

Detalji

  • VEBINAR:27. maj 2021. godine od 10h
  • Predavač:Ljubinka Kovačević (detalji na stranici)
  • Kotizacija:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Forenzičko računovodstvo

POJAM, ULOGA, SUBJEKTI KOJI GA SPROVODE, TIPOVI PREVARA I PREVARANATA, ŽRTVE PREVARA, PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I DOKAZA...

Šta je forenzičko računovodstvo:

Kako bi obezbedili normalno i sa zakonima usklađeno poslovanje i zaštitili sopstveni prihod, privredni subjekti su prinuđeni da se bave istraživanjem velikog broja najrazličitijih prevara, raznih kriminalnih radnji i obmana. Forenzičko računovodstvo koristi različite tehnike za otkrivanje prevara i krivičnih radnji u oblasti privrednog poslovanja, bavi se definisanjem samog profila učinioca krivičnog dela, kao i sprovođenjem preventivnih radnji u identifikovanju raznih manipulacija, na svakom nivou.

U čemu se ogleda uloga forenzičkog računovodstva: 

Osnovna uloga forenzičkog računovodstva ogleda se u istraživačkim radnjama, odnosno ispitivanju, zatim analiziranju i prezentaciju utvrđenih informacija do kojih se došlo na veoma razumljiv, jasan, potpuno odgovaran i objektivan način, uz predočavanje dokaza koji su u skladu sa standardima koje zahtevaju sudski organi i drugai zainteresovana lica.

Subjekti koji mogu da budu korisnici forenzičkog računovodstva:

Forenzičko računovodstvo koriste vlasnici kapitala odnosn osnivači privrednih društava, sudovi, razne državne agencije, uprave i organizacije, javna preduzeća, advokati, osiguravajuća društva,banke, poreska uuprava, itd… Jednom rečju, oblast forenzičkog računovodstva se koristi kao sredstvo za suzbijanje i sprečavanje finansijskih prevara i raznih kriminalnih aktivnosti.

Predavač: Ljubinka Kovačević, revizor sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti računovodstvene forenzike.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Kojim subjektima je od značaja da finanansijski izvevštaji o poslovanju budu realni i da pokazuju istinite informacije o poslovanju

2) Potreba postojanja forenzičkog računovodstva i njegova definicija

3) Sličnosti i razlike između forenzičkog računovodstva i računovodstva

4) Da li postoje razlike između forenzičkog računovodstva i interne kontrole, finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i eksterne revizije

5) Utvrđivanje vrsta i kategorizacija prevara

6) Tipovi prevaranata i žrtve prevara

7) Prikupljanje informacija i prikupljanje dokaza

8) Primeri

9) Zaključna razmatranja i odgovori na pitanja

Program u PDF formatu  možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za obuku iznosi 10.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

  • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs