Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

Detalji

 • Beograd, Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168):16. i 17. maj 2019. godine od 10 časova
 • NOVO! Palić, hotel :23. i 24. maj 2019. godine od 10 časova
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima, sa dugogodišnjim predavačkim iskustvom
 • Kotizacija sa popustom:od 12.750,00 (+PDV) za oba nastavna dana

GDPR – usaglašavanje evropske regulative i nacionalnog zakonodavstva

Lista dokumenata za GDPR, kontrolna lista GDPR usaglašenosti, templejt za procenu bezbednosnog rizika, templejt za izradu procedure zaštite, templejt politike zaštite, alati za inventar imovine, procenu rizika i evidenciju aktivnosti obrade podataka o ličnosti, više kontrolnih lista za proveru usaglašenosti sa GDPR i drugi prilozi neophodni za praktičnu primenu procedura (čak 34 dokumenta)

Komparativna analiza primene evropske regulative i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije

Brojne direktive OEBS i EU (GDPR), preporuke relevantnih standarda (ISO/IEC 27K), nacionalni zakoni (Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije) i regulative obavezuju menadžment poslovnih sistema da uspostave, implementiraju, održavaju, unapređuju i dokumentuju sisteme zaštite podataka i informacija u Internet okruženju.

EU GDPR regulativa i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti rigorozno zahtevaju uspostavljanje zaštite podataka i informacija sa fokusom na podatke o ličnosti u središtu poslovnih, pravnih i tehnoloških procesa. Ovi zahtevi nameću ozbiljnu dinamiku aktivnosti u PS za izradu dokumentacije, uspostavljanje i implementaciju „renoviranih“ menadžerskih, poslovnih, pravničkih i tehnoloških procesa.

Komparativna analiza opštih odredaba GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, sa posebnim akcentom na ključne zahteve za uspešnu implementaciju i dokumentovanje politika i procedura za usaglašenost sa GDPR i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Polaznici će naučiti koje ključne poslovne, pravničke i tehnološke procese treba uspostaviti ili nadograditi na sistem za upravljanje informacionom bezbednošću, da se osigura bezbednost ličnih i poslovnih podataka i informacija svih učesnika u IKT sistemu.

Obuka je namenjena svim poslovnim sistemima koji skupljaju, obrađuju, prenose, skladište ili arhiviraju lične podatke zaposlenih, partnera, klijenata i kupaca i to:

 • menadžerima u tim sistemima
 • informatičarima i drugim zaposlenim u IT sektorima koji obrađuju lične i poslovne podatke i informacije
 • pravnicima i menadžerima ljudskih resursa koji su zaduženi za implementiranje GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • profesionalcima različitih profila koji žele da unaprede znanja iz oblasti zaštite ličnih podataka u sistemima e-poslovanja uopšte.

Polaznici obuke će dobiti neophodna teorijska znanja, praktične alate kao i gotove priloge za upotrebu u stvarnim poslovnim situacijama.

1) Teorijska znanja o:

 • opštim odredbama GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 • ključnim pojmovima koje GDPR i Zakon koriste;
 • ključnim zahtevima GDPR i Zakona za uspostavljanje poslovnih, pravničkih i tehnoloških procesa za osiguranje zakonitosti obrade ličnih podataka, u odnosu na prava i slobode fizičkih lica (vlasnike ličnih podataka) na koja se podaci odnose;
 • osnovnim konceptima i značaju  upravljanja informacionim sistemima za zaštitu ličnih podataka;
 • metodama procene rizika informacione bezbednosti i rizika za podatke o ličnosti i proceni uticaja obrade na zaštitu prava i sloboda vlasnika ličnih podataka – DPIA (Data Protection Impact Assessment).

2) Praktična znanja se odnose na instrukcije, principe, templejte, korake procesa i procedura za zaštitu ličnih podataka i implementaciju zahteva GDPR i Zakona, i to:

 • Pisanje minimalno obaveznih dokumenata za zaštitu podataka o ličnosti
 • Metoda i alata za procenu rizika informacione bezbednosti
 • Metoda i alata za procenu rizika za zaštitu podataka o ličnosti
 • Metoda i alata za procenu uticaja obrade na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)

3) Od gotovih priloga, polaznicima će biti elektronskim putem dostavljeno ukupno 34 priloga, koji će svi biti prodiskutovani i obrađeni na nastavi, a to su, između ostalih:

 • Opšti i detaljni principi zaštite ličnih podataka;
 • Bezbednost i privatnost – sličnosti i razlike;
 • Lista dokumenata za GDPR usaglašenost;
 • Ključni koraci za implementaciju GDPR;
 • Kontrolna lista GDPR usaglašenosti;
 • Menadžment ličnih podataka;
 • Proces i templejt za procenu bezbednosnog rizika;
 • Templejt za izradu procedure zaštite;
 • Tipičnu strukturu i templejt politike zaštite;
 • Ključne kapacitete i benefite od GDPR usaglašenosti;
 • Alate za inventar imovine, procenu rizika;
 • Evidenciju aktivnosti obrade podataka o ličnosti;
 • Više kontrolnih lista za proveru usaglašenosti sa GDPR i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informcija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima. Tokom profesorske karijere napisao je 7 nastavnih udžbenika i objavio više od 50  radova, od čega najmanje 9 u naučnim časopisima. Uveo je program sertifikacije za menadžere sistema informacione bezbednosti (ISMS) i predavao preko deset godina predmete Informatika, Informacioni sistemi i  Osnove zaštite informacija (ISMS), a na master studijama predmete Elektronsko poslovanje, Digitalna forenzika i Upravljanje procesima u IS.

Kao konsultant Instituta za ekonomsku diplomatiju održao je samo u poslednjih godinu dana preko 10 uspešnih obuka iz oblasti elektronskog poslovanja i primene GDPR od njenog stupanja na snagu.

Kotizacija za oba nastavna dana iznosi 15.000,00 (+PDV).

Za brze uplate (izvršene u roku od 2 dana) odobravamo 5% popusta, pa tako kotizacija iznosi 14.250,00 (+PDV).

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta (u tom slučaju, uz zadovoljenje i prethodnog parametra, kotizacija po učesniku iznosi svega 12.750,00 dinara + PDV).

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

NASTAVNI PROGRAM:

Prvi nastavni dan

 1. EU GDPR/Zakon RS – opšte odredbe, principi i ključni termini
 2. Ključni zahtevi za usaglašenost sa GDPR/Zakonom
 3. Ključni zahtevi za usaglašenost sa GDPR/Zakonom 1
 4. Zahtevi GDPR/Zakona za kazne i troškovi implementacije

Drugi nastavni dan

 1. Šta je IB (ISMS) i značaj za zaštitu podataka o ličnosti (LP)?
 2. Menadžment rizika informacione bezbednosti
 3. Menadžment rizika za podatke o ličnosti (LP)
 4. Procena uticaja obrade na zaštitu prava i sloboda vlasnika LP – DPIA

Ceo program u PDF formatu možete preuzeti OVDE.