Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Generativna veštačka inteligencija

Detalji

 • On line (preko ZOOM platforme):22. decembar 2022. godine od 10h.
 • Predavači:Dr Igor Ilić i doc. dr Vida Jeremić Stojković (detalji na stranici)
 • Kotizacija za učesnike iz Srbije:12.500,00 (+PDV)
 • Kotizacija za učesnike iz regiona:100 evra (+PDV)

Generativna veštačka inteligencija

DOKLE SE STIGLO I ŠTA NAM PREDSTOJI?

Svet se ubrzano menja, a naučno-tehnološki progres u tome ima ključnu ulogu. Poseban uticaj ima veštačka inteligencija (VI) koja je uplivala u sve sfere društvenog, privrednog, naučno-istraživačkog i svakodnevnog života. Danas, u centar pažnje dolazi generativna veštačka inteligencija, koja ima potencijal da promeni svet u narednim godinama, u smislu razvojnih, komercijalnih i društvenih perspektiva.

Ali, generativna veštačka inteligencija nameće i brojna etička pitanja, kao retko koja tehnologija do sada. Ovaj moćni globalni razvojni potencijal donosi i izazove i dileme koje ćemo predočiti i na koja ćemo probati da odgovorimo u toku on line konferencije.

Predavači:

Dr Igor Ilić, menadžer za primenjenu veštačku inteligenciju, Microsoft Development Center Serbia. Osnovne, master i doktorske studije zavrsio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao i master studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Nakon rada u Insitutu Vinča i investicionoj banci Goldman Sachs u Londonu, vratio se u Beograd 2016. godine od kada radi u Microsoft razvojnom centru u Srbiji. Vodi tim za veštačku inteligenciju u Microsoft razvojnom centru u Srbiji. Autor 17 naučnih radova u međunarodnim časopisima i 2 patenta.

Doc dr Vida Jeremić Stojković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za humanističke nauke, na kojoj predaje Etiku. Boravila je, kao istraživač, u Centru za biomedicinsku etiku i pravo na Katoličkom univerzitetu Luven u Belgiji, doktorirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a stekla i diplomu Mastera iz bioetike na Clarkson University / Icahn School of Medicine at Mount Sinai u Njujorku.

 

PROGRAM KONFERENCIJE:

Generativna veštačka inteligencija

1. Šta je Generativna VI?

2. Savremena postignuća u oblasti VI

3. Perspektive Generativne VI, benefiti i mogući problemi

4. Primena Generativne VI – primeri, po odabranim oblastima

 • Generisanje teksta – primena u pravu (izrada ugovora), medicini (dijagnostika), novinarstvu (izrada vesti), obrazovanju i prosveti (izrada materijala i zloupotreba) nauci (pretraga i generisanje naučnih radova), itd…
 • Generisanje slike i videa – primena u marketingu (kreiranje reklama), medijima (virtuelni voditelj), umetnosti, arhitekturi, dizajnu, društvenim mrežama, itd…
 • Generisanje glasa i zvuka – primena u filmskoj industriji (specijalni efekti), muzičkoj industriji, korisničkoj podršci (virtuelni referenti), anketiranju (automatizacija telefonskih anketa), itd…

2) Etička pitanja

 • Etički principi u kontekstu VI
 • Pospešivanje ekonomskih nejednakosti – monopol velikih kompanija i koncentrisanje moći, produbljivanje klasnih razlika
 • Pospešivanje stereotipa i diskriminacija: seksizam, rasizam
 • Pitanja privatnosti i autonomije pojedinca
 • Zloupotreba Generativne VI – širenje netačnih informacija, onlajn zlostavljanje, zloupotreba dece
 • Poverenje u VI: transparentnost i odgovornost

 

Kotizacija za učesnike iz Srbije – 12.500,00 (+PDV)

Kotizacija za učesnike iz regiona – 100 evra (+PDV)

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs