Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Godišnji finansijskih izveštaj i Zakon o budžetu

Detalji

 • Mesto:Novi Beograd, Dom kulture Studentski grad (Sala na spratu)
 • Vreme:18. januar 2022. godine od 10h
 • Predavač:Radulka Urošević (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:Za prijave - 20% popusta (detalji na stranici)

Godišnji finansijskih izveštaj i Zakon o budžetu

SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA; ZAKON O BUDŽETU ZA 2023.

Sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OOSO za 2022. godinu kao i novine u poslovanju ovih korisnika u 2023. godini

Korisnici budžetskih sredstava (direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti), organizacije za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvene i apotekarske ustanove imaju obavezu da podnesu godisnji finansijski izveštaj (GFI). Rokovi za podnošenje ovih izveštaja propisani su Zakonom o budžetskom sistemu. Prvi rok za podnošenje završnih računa je 28. februar za indirektne korisnike budžetskih sredstava i zdravstvene ustanove, pa su tako aktivnosti na sastavljanju GFI već započele.

Predavač je Radulka Urošević, specijalista za budžetski postupak i kontrolu budžeta, akreditovani realizator u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, sa višegodišnjim iskustvom u oblasti budžetskog računovodstva i revizije javnih sredstava.

Polaznici će se obučiti kako da sprovedu pripremne aktivnosti i sastave GFI, odnosno završne račune, koji će sadržati pouzdane podatke o vrednosti imovine, obaveza i kapitala, prihoda i rashoda, primanja i izdataka, kao i da tačno utvrde rezultat poslovanja. Poseban deo će biti posvećen novinama koje donosi Zakon o budžetu RS za 2023. godinu, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Nastava se održava u maloj grupi, kako bi svi imali mogućnost aktivnog učešća u razjašnjenju svih dilema, a namenjena je zaposlenima na poslovima planiranja, računovodstva, kontrole i interne revizije.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Godisnji finansijski izveštaj – priprema i sastavljanje

 • Propisi koji uređuju pripremu, sastavljanje i podnošenje GFI
 • Odgovornost za sastavljanje i dostavljanje GFI
 • Pripremne radnje za sastavljanje GFI
 • Popis imovine i obaveza i usklađivane knjigovodstvenog stanja sa stanjem utvrđenog popisom
 • Obavezna knjiženja pre sastavljanja GFI i kontrola sprovedenih knjiženja
 • Izrada završnog računa
 • Kalendar za podnošenje GFI
 • Zaključivanje poslovnih knjiga
 • Čuvanje računovodstvenih isprava

2) Zakonske novine

 • Zakon o budžetu RS za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Obaveza usaglašavanja finansijskih planova sa odobrenim aproprijacijama
 • Drugi propisi značajni za poslovanje

 

Način realizacije, kotizacija i popust:

Zbog specifičnosti obuke, koja nameće potrebu za snažnom interakcijom i praktičnim radom, obuka se realizuje isključivo uživo, u nastavnoj sali Doma kulture Studentski grad na Novom Beogradu.

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo popust od 20%.

Kotizacija iznosi 15.000,00 (+PDV), a sa 20% popusta – 12.000,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs