Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Informaciona imovina

Detalji

 • Vebinar:26. maj 2021. godine od 10 h
 • Predavač:Mr Slobodan Stojadinović (detalji na stranici)
 • Kotizacija:13.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Informaciona imovina

POJAM, VRSTE, ZNAČENJE, PROCEDURE KOJIMA PODLEŽE, ZAŠTITA,BEZBEDNOSNE MERE, PROCENA RIZIKA, INTERNACIONALNI STANDARDI...

Informaciona imovina kao pojam nije detaljno objašnjena čak ni u dokumentima internacionalnih standarda. Često je nejasan i predstavlja problem korisnicima dokumenata. ISO 27000 “Overview and Vocabulary” pominje informacionu imovinu čak 33 puta, ali je nikad ne definiše. Ipak, da bi sistem bezbednosti u firmi mogao da funkcioniše, neophodno je da razumemo šta je informaciona imovina, šta se ubraja u ovaj pojam i kojim procedurama podleže.

Na ovom vebinaru ćemo govoriti o značenju pojma informaciona imovina, njenoj identifikaciji i praktičnoj primeni identifikovane imovine u procesu analize rizika i informacione bezbednosti.

Predavač je mr Slobodan Stojadinović, član Nacionalnog tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti, doskorašnji rukovodilac Odseka za bezbednost informacionog sistema Ministarstva spoljnih poslova, a sada project manager u kompaniji NetSet Global Solutions.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Informaciono društvo

 • Obeležja informacionog društva
 • Organizacione promene u informacionom društvu
 • Materijalna i nematerijalna (opipljiva i neopipljiva) imovina organizacije

2. Pojam i značaj informacione imovine

3. Vrste informacione imovine

 • Primarna informaciona imovina
 • Pomoćna informaciona imovina

4. Identifikacija informacione imovine

 • Identifikacija primarne informacione imovine
 • Identifikacija pomoćne informacione imovine

5. Zaštita informacione imovine

 • Ranjivosti
 • Pretnje
 • Izvori pretnji
 • Posledice incidenata
 • Procena rizika
 • Smanjenje rizika

6. Bezbednosne mere za zaštitu informacione imovine

 • Fizičke
 • Tehničke
 • Organizacione
 • Administrativne

7. Primer iz prakse

 • Identifikacija informacione imovine
 • Identifikacija ranjivosti i pretnji
 • Procena rizika
 • Mere zaštite i smanjenje rizika

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

 

Kotizacija za obuku iznosi 13.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 10% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs