Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Integrisana procena rizika IB

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168)
 • Vreme:16. juli 2021. godine od 10h
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor - detalji na stranici
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Integrisana procena rizika IB

INTEGRISANA PROCENA RIZIKA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI – METODOLOGIJA I ALATI I AKTIVNOSTI OBRADE ZA PODATKE O LIČNOSTI, USAGLAŠAVANJE SA EU I NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM

Akcenat seminara biće stavljen na praktična znanja, tehnike i alate, a polaznici će dobiti u formi priloga praktične instrukcije, principe, templejte, korake procesa i procedura za zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR/ZZPL zahteva i to:

 • Pisanje obaveznih dokumenata za zaštitu podataka o ličnosti
 • Integrisanu procenu rizika informacione bezbednosti i aktivnosti obrade za podatke o ličnosti
 • Procenu uticaja obrade na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)
 • Razumevanje nekih uslova za DPIA (automatizovano odlučivanje, profilisanje, itd)
 • Značaj primene koncepta Podrazumevane i predefinisane zaštite privatnosti
 • Značaj i mesto Recitala GDPR u ZZPL
 • Zahtevi za IT industriju, softverske proivode, alate za menadžment incidenta informacione bezbednosti i podataka o ličnosti, itd.

Sadržaj priloga: Lista dokumenata za GDPR usaglašenost; Ključni koraci za implementaciju GDPR; Kontrolna lista GDPR usaglašenosti; Menadžment ličnih podataka; Proces i templejt za procenu integrisanog rizika; Alati za registar informacione imovine i registar radnji obrade LP… i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces usaglašavanja sa GDPR/ZZPL. Ključni prilozi će, po potrebi i zahtevu polaznika seminara, biti interaktivno diskutovani u toku seminara.

Polaznici seminara će, takođe, dobiti neophodna iskustva iz primene GDPR u protekle dve godine od stupanja GDPR na snagu nakon isteka grejs perioda, kao i najznačajnija iskustva iz primene ZZPL u republici Srbiji.

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima. Uveo je program sertifikacije za menadžere sistema informacione bezbednosti, radio  je više projekata procene rizika IB i aktivnosti obrade za podatke o ličnosti u malim, srednjim i velikim organizacijama, autor je veliko broja naučnih radova. Ima dugogodišnje predavačko iskustvo na univerzitetu, kao i na seminarima i obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Integrisana procena rizika informacione bezbednosti – metodologija i alati i aktivnosti obrade za podatke o ličnosti

 • Metodologija integrisane procene i tretmana rizika
 • Model (templejt) alata zaitegrisanu procenu rizika
 • Zapisi integrisane procene rizika
 • Plan i projekat tretmana rizika
 • Katalog rizika
 • Katalog tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera za tretman rizika

2. Iskustva, problemi i izazovi GDPR/ZZPL usaglašavanja  u EU i Republici Srbiji

 • Zathevi GDPR/ZZPL usaglašavanja u EU i Republici Srbiji
 • Vremenski najzahtevnije aktivnosti
 • Značaj proaktivne pripreme za GDPR/ZZPL u RS
 • Najčešća nerazumevanja zahteva GDPR/ZZPL (koncept i razlozi za DPIA, profilisanje, itd)
 • Zahtevi EU za IT industriju (razvoj softvera, proaktivni monitoring za sprečavanje incidenta)
 • Sajber napadi i alati za zaštitu

 

Seminar je namenjen svim pravnim subjektima koji skupljaju, obrađuju, prenose, skladište ili arhiviraju podatke o ličnosti zaposlenih, partnera, klijenata i kupaca – njihovim menadžerima za IT, informatičarima  koji obrađuju podatke o ličnosti i poslovne podatke i informacije, pravnicima i menadžerima ljudskih resursa koji implementiraju zahteve GDPR/ZZPL i upravljaju ličnim podacima kao i profesionalcima različitih profila koji žele da unaprede znanja iz ove oblasti.

Nastava se održava u nastavnoj sali Instituta, uz poštovanje svih epidemioloških mera, zbog čega je kapacitet prepolovljen, a broj učesnika smanjen na maksimalnih 20.

 

Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 10.500,00 dinara (+PDV).

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta

 

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs