Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Interna dokumenta obveznika po Zakonu o SPN i FT

Detalji

 • VEBINAR - ZOOM platforma:15. 11. 2022. godine od 15h
 • Predavači:Eksperti za SPN i FT, konsultanti OEBS-a (detalji na stranici)
 • Kotizacija:12.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Interna dokumenta obveznika po Zakonu o SPN i FT

NEOPHODNA DOKUMENTA, OBAVEZNI ELEMENTI, NAČIN POPUNJAVANJA I DOSTAVLJANJA OBRAZACA, ROKOVI

Interna dokumenta obevznika koju mora da sačini, kao i način dostavljanja dokumentacije i komunikacije sa javnim institucijama i dalje izazivaju nedoumice kod obveznika.

Polaznici će na radionici dobiti kompletnu informaciju o svim dokumentima koja je neophodno da sačine, njihove obavezne elemente, način popunjavanja i dostavljanja obrazaca Upravi za sprečavanje pranja novcac i nadzornim organima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica je interaktivna i u komunikaciji sa polaznicima ima za cilj dad razređi dileme i probleme koje prate sačinjavanje i izmenu dokumentacije.

Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, konsultantkinje OEBS-a i dugogodišnje saradnice Instituta za ekonomsku diplomatiju.

 

NASTAVNI PROGRAM:

 • Interna akta – prikaz
 • Izveštaj o unutrašnjoj kontroli
 • Obrazac za prijavu STR
 • Odluke obveznika
 • Plan godišnjeg stručnog usavršavanja
 • Procena rizika klijenta – marica
 • Procena rizika na nivou institucije
 • Procedure za primenu ZOSPNF – obavezni elementi
 • Upitnici – šta se podrazumeva pod upitnicima
 • Kada su upitnici i posredni nadzdor
 • Zahtevi USPN i javnih institucija
 • Način odgovora
 • Rokovi

 

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs