Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija u javnom sektoru

Detalji

 • Mesto:Zemun, nastavna sala Instituta, Pregrevica 168
 • Vreme:25. novembar 2017. godine od 10 do 15,30h
 • Predavač:Vesna Jovičić, Minsitarstvo finansija, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Predavač:Danijela Bokan, Ministarstvo finansija, šef Odseka za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole
 • Kotizacija:11.500 (+PDV)
 • Popusti:5% - za uplate u roku od 2 dana; 10% - za dva i više učesnika

Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija u javnom sektoru

Stručnjaci Ministarstva finansija

Finansijsko upravljanje i interna revizija utiču na sve aspekte organizacije u javnom sektoru: sve zaposlene, procese, aktivnosti, programe i projekte u organizaciji. Obaveza svih nivoa korisnika javnih sredstava je da poslove obavljaju zakonito, poštujući principe ekonomičnosti, efektivnosti, efikasnosti i javnosti, kao i da za svoje odluke, postupke i rezultate odgovaraju onome koji ih je imenovao ili im preneo odgovornost.

S obzirom da je interna revizija tekovina novijeg datuma, često dolazi do suštinskog nerazumevanja njene uloge, zbog čega se pogrešno tumači i izjednačava sa inspekcijskom funkcijom, koja je usmerena na traženje sistemskih grešaka i proveru zakonitosti poslovanja. Iako provera zakonitosti poslovanja predstavlja jedan segment delokruga interne revizije, ona je prevashodno usmerena na proveru sistema upravljanja i kontrole i preporuke rukovodiocima korisnika javnih sredstava u cilju otklanjanja nedostataka u istom.

 

Kroz suštinu procesa finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u javnom sektoru vodiće vas:

 1. Vesna Jovičić, Ministarstvo finansija, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 2. Danijela Bokan, Ministarstvo finansija, šef Odseka za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole

 

Program radionice Finansijsko upravljanje i interna revizija

 

1)Uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava

 • Regulatorni okvir (Zakon o budžetskom sistemu, podzakonska regulativa)
 • Interna kontrola (pojam, definicija, svrha, upravljačka odgovornost)
 • Elementi KOSO okvira (kontrolno okruženje, upravljanje rizicima, kontrolne aktivnosti, informisanje i komunikacija, praćenje i procena)
 • Međunarodni standardi interne kontrole

2) Revizija sistema

 • Planiranje u internoj reviziji
 • Alati u internoj reviziji
 • Opis sistema
 • Hod kroz sistem

3) Godišnje izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

 • Regulatorni okvir
 • Instrukcija za popunjavanje obrasca i dostavljanje izveštaja Ministarstvu finansija

4) Godišnje izveštavanje o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije

 • Regulatorni okvir
 • Instrukcije za popunjavanje obrasca i dostavljanje izveštaja Ministarstvu finansija

 

Kotizacija za učešće iznosi 11.500,00 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o učešću na radionici i osveženje u pauzama.

Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta, a za brze uplate izvršene u roku od 2 dana odobravamo dodatnih 5%.

 

Informacije i prijavljivanje:

Klikom na dugme “prijavite se” možete izvršiti elektronsku prijavu ili preuzeti formular u .doc formatu, kojeg ćete nam dostaviti na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite:

011/3077612, 3077613, 063/502688

Osoba za kontakt: Jelena Bojkovska

prijava@economicdiplomacy.co.rs

office@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs